Η αρθρίτιδα στον αντίχειρα, και συγκεκριμένα η αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης αυτού, είναι μια ιδιαίτερη επώδυνη παθολογία που περιορίζει σημαντικά τη χρήση του αντίχειρα. Σταδιακά εγκαθίσταται νυκτερινός πόνος και παραμόρφωση στον αντίχειρα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές για τη χειρουργική θεραπεία, αλλά η αφαιρετική αρθροπλαστική με συνδεσμική σταθεροποίηση (LRTI) προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Αρθρίτιδα Βασικής Άρθρωσης του Αντίχειρα

Αρθρίτιδα Βασικής Άρθρωσης του Αντίχειρα

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

(BASAL JOINT ARTHRITIS)

Η αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα, ή αρθρίτιδα της 1ης μετακαρπο-φαλαγγικής άρθρωσης, είναι η συχνότερη μορφή αρθρίτιδας στο Χέρι. Ο  αντίχειρας  έχει  πολυαξονική κίνηση,  και  είναι  βασικό  χαρακτηριστικό  της   δυνατότητος   σύλληψης  του  χεριού  και  της  εξέλιξης  του  ανθρώπου.  Η  ένωση  του  αντίχειρα  με  το  υπόλοιπο  χέρι  γίνεται  με  την   Βασική  Άρθρωση   του  Αντίχειρα.  Αυτός  ο  μεγάλος  βαθμός  ελευθερίας  της  κίνησης,  οδηγεί  στην  περισσότερο  γρήγορη  φθορά  της,  σε  σχέση  με  τι  άλλες  αρθρώσεις  του  χεριού και με τελικό αποτέλεσμα την εμφάνιση  φθοράς και αρθρίτιδας στον αντίχειρα.

Ο  όρος  αρθρίτιδα  σημαίνει  ύπαρξη  φλεγμονής  στην  άρθρωση. Φυσιολογικά,  μια  άρθρωση  περιλαμβάνει  δυο  μαλακές  επιφάνειες  που  καλύπτουν  το  οστούν  με  ένα  ιστό  που  λέγεται  αρθρικός  χόνδρος,  που  έχουν  μια  άριστη  επαφή  η  μία  με  την  άλλη,  και  που  χρησιμεύουν  στην  ομαλή  κίνηση  της  άρθρωσης.   Ο  αρθρικό  χόνδρος  είναι   δυνατόν  να  φθαρεί  για  διάφορους  λόγους,  και  η  βλάβη  είναι  μη  αναστρέψιμη.  Η  φλεγμονή,  λοιπόν,  της  βασικής  άρθρωσης  του  αντίχειρα  και  η  επακόλουθη  φθορά  της,  είναι   μια  συχνή  παθολογία που  προκαλεί  πόνο  στο  χέρι,  και  είναι  δεύτερη  σε  συχνότητα  αρθρίτιδα  του  χεριού.  Οι  γυναίκες  προσβάλλονται  περισσότερο  από  τους  άνδρες,  και  η  συνηθέστερη  ηλικία  έναρξης  της  νόσου  είναι  μετά  τα  σαράντα  χρόνια.

Τα  πλέον συνήθη  αίτια  που  οδηγούν  σε  αρθρίτιδα  της  βασικής  άρθρωσης  του  αντίχειρα  είναι:

Η νόσος εμφανίζεται συχνά στούς χρήστες υπολογιστών, ενώ έχει επίσης ενοχοποιηθεί και η υπερβολική χρήση του κινητού. Ανεξάρτητα  από  την  αιτιολογία  της  νόσου,  η  σαφής  μείωση  της  λειτουργικότητας  του  χεριού,  καθιστά  την  θεραπεία  απαραίτητη. Η αρθρίτιδα του αντίχειρα συχνά συνδυάζεται με το Σύνδρομο του Καρπιαίου Σωλήνα και έχουν σε κάποιο βαθμό παρεμφερή κλινική εικόνα της δυσκολίας συγκράτησης αντικειμένων. Το σύνδρομο De Quervain  συγχέεται με την αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης, όπως και ο εκτεινασσόμενος αντίχειρας, αλλά η διαφορική διάγνωση είναι συνήθως εύκολη για το Χειρουργό του Χεριού.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το  κύριο  σύμπτωμα  της αρθρίτιδας του αντίχειρα είναι  βαθύς  πόνος  στη  βάση  του  αντίχειρα.  Στα  αρχικά  στάδια  υπάρχει  μόνο  τοπική  ευαισθησία  στη  βάση  του  αντίχειρα,  που  επιδεινώνεται  στην  πλάγια  σύλληψη,  όπως  είναι  η  λειτουργία  του  ξεκλειδώματος  μιας  πόρτας.  Στη  συνέχεια  εμφανίζεται  επώδυνο  οίδημα  στην  περιοχή  της  βάσης  του  αντίχειρα και παραμόρφωση.  Συνυπάρχει  αδυναμία  σταθερής  συγκράτησης  αντικειμένων.  Είναι  χαρακτηριστική  η  παρατήρηση  των  ασθενών,  ότι  «τους  πέφτουν  αντικείμενα  από  το  χέρι».

Οι  καιρικές  μεταβολές  επιδεινώνουν  τα  ενοχλήματα,  ενώ  συχνά  υπάρχει  και  νυκτερινός  βασανιστικός  πόνος.  Με  την  εξέλιξη  της  παθολογίας  εγκαθίσταται  σοβαρή  αισθητική  και  λειτουργική  επιδείνωση  του  χεριού,  με  χαρακτηριστική  τύπου  « Ζ »  επιδείνωση της παραμόρφωσης,  όπου  υπάρχει  προσαγωγή  του  α΄ μετακαρπίου  προς  την  παλάμη  που  οφείλεται  στο  προοδευτικό  υπερξάρθρημα  της  αρθρώσεως.  Αντισταθμιστικά  η  πρώτη  φάλαγγα  υπερεκτείνεται  και  η  τελική  κάμπτεται.  Αυτό  οδηγεί  σε ακόμα  μεγαλύτερη  μείωση  της  λειτουργικότητας  του  χεριού.

Ο  απλός  ακτινολογικός  έλεγχος  θα  αναδείξει  το  στάδιο  της  φθοράς,  ενώ  ειδικές  δυναμικές  λήψεις  θα  δείξουν  την  ύπαρξη  και  το  βαθμό  της  αστάθειας  της  βασικής  αρθρώσεως.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  πρόληψη  είναι  πολύ  σημαντική  για  την  καθυστέρηση  της  εξέλιξης  και  την  θεραπεία  της  νόσου.  Η  ανατομική  ανάταξη  ενός  κατάγματος  της  βάσης  του  α΄ μετακαρπίου  ή  του  μείζονος  πολυγώνου  θα  προλάβει  ή  θα  καθυστερήσει  την  εμφάνιση  της  μετατραυματικής  αρθρίτιδας.   Η  αντιμετώπιση,  επίσης  της  αστάθειας  της  βασικής  άρθρωσης,  με  σταθεροποίηση  του  α΄ μετακαρπίου  θα  αναστείλει  την  εξέλιξη  της  φθοράς.

Στην  εγκατεστημένη  αρθρίτιδα  της  βασικής  άρθρωσης του αντίχειρα,  η  επιλογή  του  τρόπου  θεραπείας  εξαρτάται  από  το  στάδιο  της  νόσου. Στα  αρχικά  στάδια,  η  θεραπεία  είναι  συντηρητική.  Αντιφλεγμονώδη  φάρμακα,  ακινητοποίηση  του  αντίχειρα  και  φυσιοθεραπεία  είναι  τα  όπλα  στην  φαρέτρα  του  χειρουργού.  Ενδοαρθρικές  εκχύσεις  κορτιζόνης,  προσφέρουν  εξαιρετικό  αποτέλεσμα,  με  λογική  χρήση,  χωρίς  όμως  να  αναστέλλουν  την  εξέλιξη  της  νόσου. Στα  προχωρημένα  στάδια  της  νόσου,  με  καταστροφή  του  αρθρικού  χόνδρου,  η  θεραπεία  πρέπει  να  είναι  χειρουργική.  Αν  και,  όπως  και  σε  όλες  τις  αρθρίτιδες  ο  ασθενής  και  τα  ενοχλήματά  του  καθορίζουν  τον  χρόνο  που  θα  χειρουργηθεί,  καλό  είναι  η  χειρουργική  αντιμετώπιση   να  γίνεται  πριν  την  εμφάνιση  μόνιμων  παραμορφώσεων.  Υπάρχουν  πολλών  ειδών  επεμβάσεις,  όπως:

  • Αρθροσκοπικός καθαρισμός της άρθρωσης (πρώιμα στάδια)
  • Μερική αφαίρεση του μείζονος πολυγώνου (αρθροσκοπικά ή ανοικτά)
  • Απλή  αφαίρεση  του  μείζονος  πολυγώνου
  • Αφαίρεση  του  μείζονος  πολυγώνου,  και  σταθεροποίηση  του  α΄ μετακαρπίου  με  τμήμα  τένοντος  στην  περιοχή,  όπως  είναι  ο  κερκιδικός  καμπτήρας  του  καρπού,  ή  ο  μακρός  απαγωγός, γνωστή ως LRTI τεχνική (Ligament Reconstruction Tendon Interposition).
  • Αφαίρεση  του  μείζονος  πολυγώνου,  και  σταθεροποίηση  με  επεξεργασμένο  μόσχευμα  (graft  jacket ή fascia lata).
  • Ολική  αρθροπλαστική
  • Παρεμβολή  συνθετικού  υλικού
  • Αρθρόδεση

Η  επιλογή   της  μεθόδου,  είναι  συνάρτηση  της  γνώσης,  της  εμπειρίας  του  χειρουργού,   της  ηλικίας  και  των  απαιτήσεων  του  ασθενούς.  Όταν  επιλεγεί  η  δέουσα  μέθοδος,  και  εκτελεστεί  άρτια,  προσφέρει  στον  ασθενή  ένα  ανώδυνο  χέρι  για  πολλά  χρόνια! Οι περισσότεροι Χειρουργοί του χεριού, όμως, υποστηρίζουν ότι η αφαιρετική αρθροπλαστική σε συνδυασμό με την συνδεσμική σταθεροποίηση (LRTI) αποτελεί τη πιο αξιόπιστη λύση στη θεραπεία της αρθρίτιδας του αντίχειρα.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest