Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Αγκώνας

Έκτοπη Οστεοποίηση Αγκώνα

Έκτοπη Οστεοποίηση Αγκώνα

ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ (HETEROTOPIC OSSIFICATION OF THE ELBOW)   Με το όρο έκτοπη οστεοποίηση εννοούμε τη δημιουργία οστού σε περιοχή εκτός του σκελετικού συστήματος

Δυσκαμψία Αγκώνα

Δυσκαμψία Αγκώνα

ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ (ELBOW STIFFNESS) Η κίνηση του αγκώνα είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Η κάμψη του αγκώνα είναι απαραίτητη για τη λήψη της

Ολική Αρθροπλαστική Αγκώνα

Ολική Αρθροπλαστική Αγκώνα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ (TOTAL ELBOW ARΤΗROPLASTY) Ο Αγκώνας είναι η περισσότερο σημαντική άρθρωση για την λειτουργία του Άνω Άκρου. Η επαρκής κάμψη του αγκώνα

Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

  ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (RADIAL HEAD FRACTURES) Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας είναι τα πλέον συχνά κατάγματα στη περιοχή του αγκώνα και αφορούν περίπου

Κατάγματα Αγκώνα

Κατάγματα Αγκώνα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΑΓΚΩΝΑ (ELBOW FRACTURES) Ο  Αγκώνας  είναι  μια  πολύ  σημαντική  άρθρωση  για  την  λειτουργία  του  χεριού. Η  κάμψη  του  αγκώνα  είναι  απαραίτητη  για  τη 

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ (ELBOW ARTHROSCOPY) Η  αρθροσκόπηση  του  αγκώνα,  όπως  και  η  αρθροσκόπηση  όλων  των  αρθρώσεων,  είναι  η  επέμβαση  που  δίνει  την  δυνατότητα  στον  Χειρουργό 

Ρήξη Δικεφάλου

Ρήξη Δικεφάλου

ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ (BICEPS RUPTURE) Ο  δικέφαλος  μύς  ευρίσκεται  στην  πρόσθια  επιφάνεια  του  βραχίονα.  Είναι,  μαζί  με  τον  πρόσθιο  βραχιόνιο  οι  κύριοι  μύες  που  κάμπτουν 

Ωλένια Νευρίτιδα

Ωλένια Νευρίτιδα

ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ) (CUBITAL TUNNEL SYNDROME)   Η ωλένια νευρίτιδα ή σύνδρομο πίεσης του Ωλενίου νεύρου στον αγκώνα είναι

Επικονδυλίτιδα

Επικονδυλίτιδα

ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ – ΑΓΚΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΕΝΝΙΣΤΩΝ (LATERAL EPICONDYLITIS – TENNIS ELBOW) Με τον όρο επικονδυλίτιδα εννοούμε έναν ερεθισμό των κονδύλων στη περιοχή του αγκώνα. διακρίνεται

Σύνδρομο Προσθίου Μεσόστεου

Σύνδρομο Προσθίου Μεσόστεου

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΕΣΟΣΤΕΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ANTERIOR INTEROSSEOUS NERVE COMPRESSIVE NEUROPATHY)   Το  Μέσο  Νεύρο  σχηματίζεται  στο  βραχιόνιο  πλέγμα    από  την   5η,  6η  και  7η  αυχενική  ρίζα, 

Σύνδρομο Πρηνιστή

Σύνδρομο Πρηνιστή

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΗΝΙΣΤΗ – ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ  (PRONATOR SYNDROME)   Το  Μέσο  Νεύρο  σχηματίζεται  στο  βραχιόνιο  πλέγμα    από  την   5η,  6η  και  7η 

Έσω Επικονδυλίτιδα (Golfer's Elbow)

Έσω Επικονδυλίτιδα (Golfer’s Elbow)

ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (GOLFER’S ELBOW) Η έσω επικονδυλίτιδα είναι διαφορετική παθολογία από την επικονδυλίτιδα όπως τη ξέρουμε και που αφορά συνήθως την έξω επικονδυλίτιδα ή “Tennis

Οπίσθια Πρόσκρουση Αγκώνα

Οπίσθια Πρόσκρουση Αγκώνα

ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΓΚΩΝΑ (POSTERIOR ELBOW IMPINGEMENT)  Με το όρο οπίσθια πρόσκρουση στον αγκώνα εννοούμε την παθολογία όπου εμφανίζεται πρόσκρουση και τριβή μεταξύ των οστών και

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;