Κίνδυνοι και Επιπλοκές της Χειρουργικής του Χεριού και του Άνω Άκρου

Κίνδυνοι και Επιπλοκές της Χειρουργικής του Χεριού και του Άνω Άκρου

Αν και αρκετές παθήσεις του Χεριού  και  του  Άνω  Άκρου, είναι δυνατόν να θεραπευτούν με συντηρητική μεθόδους, ένας μεγάλος αριθμός των παθήσεων αυτών απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την ίασή τους. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της χειρουργικής έχει επιτρέψει την μείωση των κινδύνων και των επιπλοκών σε κάθε χειρουργική επέμβαση, εντούτοις, ακόμα και σε απλές επεμβάσεις που γίνονται με τοπική αναισθησία, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο ασθενής τις τυχόν επιπλοκές.

Αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας εκτός απο αυτό για το οποίο πρόκειται να χειρουργηθείτε, πρέπει να το πείτε πριν το χειρουργείο στον αναισθησιολόγο και τους θεράποντες ιατρούς σας. Μερικές φορές παραλείπουμε να αναφέρουμε κάποιο πρόβλημα υγείας επειδή το θεωρούμε ασήμαντο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να αναφέρετε όλα τα τυχόν προβλήματα υγείας, ώστε κατά το χειρουργείο να έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για μία επέμβαση χωρίς προβλήματα ή επιπλοκές, ειδικώτερα μάλιστα για τους διαβητικούς, τους νεφροπαθείς και τους καρδιοπαθείς. Επίσης, αν παίρνετε για οποιοδήποτε  λόγο αντιπηκτικά φάρμακα ή ασπιρίνη θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ειδική ρύθμιση και προετοιμασία αρκετές ώρες ή/και ημέρες προ του χειρουργείου και κατά περίπτωση ανάλογη μετεγχειρητική νοσηλεία μέχρις ότου ρυθμιστούν ξανά στα φυσιολογικά τους πλαίσια.

Πρέπει να ξέρετε ή ακόμη καλύτερα, να έχετε μαζί σας ό,τι φάρμακα λαμβάνετε, ώστε να τα γνωρίζουν οι θεράποντες ιατροί σας.

Πριν από κάθε επέμβαση πρέπει να υποβληθείτε σε ορισμένες εξετάσεις για την εκτίμηση της υγείας σας. Αυτές οι εξετάσεις είναι :

α. Ακτινογραφία θώρακος

β. Ηλεκτροκαρδιογράφημα, μαζί με καρδιολογική εκτίμηση

γ. Φαρυγγικό επίχρισμα για τον έλεγχο του Covid-19 (προσωρινή εξέταση λόγω της πανδημίας)

γ. Γενική αίματος,  Σάκχαρο – Ουρία αίματος

Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές εάν πρόκειται να χειρουργηθείτε με τοπική νάρκωση. Αντίθετα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, είναι πιθανόν να απαιτηθεί περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος. Εαν η ηλικία του ασθενούς είναι μικρότερη των 14 ετών θα πρέπει να συνενοηθείτε με τον θεράποντα ιατρό και τον ειδικό Παιδοαναισθησιολόγο.

Αν έχετε κάποιο ιστορικό αλλεργίας ή κάποιο πρόβλημα σε προηγούμενη αναισθησία (νάρκωση) πρέπει να ενημερώσετε τον αναισθησιολόγο σας.

 

Aναισθησία

Η επιλογή του τρόπου αναισθησίας αποφασίζεται από τον χειρουργό σας και τον αναισθησιολόγο του τμήματος πάντα όμως με την σύμφωνη δική σας γνώμη.

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται είναι η τοπική νάρκωση, το μασχαλιαίο block, ή μασχαλιαία περιοχική αναισθησία (νάρκωση δηλαδή όλου του χεριού με έγχυση αναισθητικού φαρμάκου στη μασχάλη), η ενδοβλέβια περιοχική αναισθησία (με έκχυση αναισθητικών φαρμάκων στις φλέβες του χεριού) καθώς και η γενική νάρκωση. Στη χειρουργική του χεριού, οι πλέον συνηθέστεροι μέθοδοι είναι η τοπική αναισθησία ή οι περιοχικές αναισθησίες, γεγονός που σας επιτρέπει συχνά να εξέλθετε από το νοσοκομείο αμέσως μετά την επέμβαση. Οι κίνδυνοι από μια τέτοια αναισθησία είναι ελάχιστοι, και η συνεχής παρουσία του αναισθησιολόγου κοντά σας, μειώνει ακόμη τα υπάρχοντα ποσοστά. Ακόμη όμως και εαν αποφασιστεί η χορήγηση γενικής αναισθησίας, η σύγχρονη εξέλιξη της αναισθησιολογικής ειδικότητας, περιορίζει τις επιπλοκές σε αμελητέο ποσοστό. Στα παιδιά για ευνοήτους λόγους χορηγείται πάντα γενική αναισθησία.

Σε εσάς θα εφαρμοστεί η  κατάλληλη  αναισθησία,  σύμφωνα  με  τη  πάθησή  σας,  και  πάντα  μετά  την  δική σας  συγκατάθεση.

 

Επιπλοκές

Οι πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές που είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα της επεμβάσεως είναι:

1. Φλεγμονή. Κάθε διακοπή της συνέχειας του δέρματος είναι αυτή, που είτε τραυματική είτε χειρουργική, ενέχει τον κίνδυνο της εμφάνισης φλεγμονής λόγω εισόδου μικροβίων στο τραύμα. Οι σύγχρονοι μέθοδοι ασηψίας, και η έμπειρη χειρουργική τεχνική μειώνει την πιθανότητα εμφανίσεως φλεγμονής σε ποσοστό μικρότερο του 0.5%. Αλλά ακόμη και στη μικρή αυτή περίπτωση ο γιατρός σας με τη γνώση του και τη βοήθεια των αντιβιωτικών είναι σε θέση να την καταπολεμήσει.

2. Απώλεια αίματος. Οι επεμβάσεις στο χέρι γίνονται με ίσχαιμη περίδεση, χωρίς δηλαδή να υπάρχει απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μόνο σε μεγάλες επεμβάσεις, είναι δυνατόν να υπάρξει μικρή απώλεια αίματος που σπάνια όμως θα οδηγήσει σε χορήγηση ξένου αίματος  σε εσάς. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση το αίμα που θα σας δοθεί θα είναι ελεγμένο για να είστε ασφαλής (aids, ηπατίτιδα).

3. Τραυματισμοί υγιών μορίων. Η χειρουργική του χεριού, όπως γνωρίζετε τείνει να εξελιχθεί σε ξεχωριστή ειδικότητα. Ο χειρουργός είναι εξειδικευμένος και γνώστης πλήρως της ανατομικής του περιοχής, έτσι ώστε οι πιθανότητες τραυματισμού υγιών μορίων να είναι ανύπαρκτες.

4. Φλεβική θρόμβωση. Η φλεβική θρόμβωση μετά από χειρουργείο στο Άνω Άκρο είναι σπάνια. Αντιπηκτικά θα σας δοθούν εάν είστε αυξημένου κινδύνου και αφού έχετε ενημερώσει τον γιατρό σας.  

 

Μετεγχειρητική αγωγή

Φυσικά, ο χειρουργός σας θα σας ενημερώσει πλήρως μετά την επέμβαση για την πορεία της επεμβάσεως και τη μετεγχειρητική αγωγή.

Είναι σκόπιμο όμως να γνωρίζετε και να ακολουθήσετε τις επόμενες οδηγίες:

  • To χέρι σας ή γενικά το μέλος του σώματος που έχει χειρουργηθεί, θα πρέπει να μείνει σε ανάρροπη θέση για 2-3 ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά το μετεγχειρητικό οίδημα του μέλους.
  • Απαγορεύεται να φέρετε το χειρουργικό τραύμα σε επαφή με νερό ή άλλες ρυπαρές ουσίες μέχρις ότου το επιτρέψει ο ιατρός σας.
  • Θα πρέπει να είστε συνεπείς με τη φαρμακευτική αγωγή που σας έχει δοθεί.
  • Αν σας ζητηθεί η μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματός σας, θα πρέπει να γίνεται στις προτεινόμενες ώρες.
  • Οι οδηγίες κινητοποιήσεως του χεριού σας θα πρέπει να τηρηθούν απολύτως προς αποφυγή ή τον περιορισμό των δυσκαμψιών που ακολουθούν κατά κανόνα της πιο πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Θα πρέπει, επίσης, να τηρηθούν αυστηρά οι χρόνοι επανεξετάσεων που σας έχουν δοθεί για τον έλεγχο του τραύματος και πιθανόν της ακτινολογικής επανεκτίμησης.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με την πορεία της μετεγχειρητικής σας πορείας, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με το γιατρό σας ή έναν από τους συνεργάτες του.

Να είστε βέβαιοι ότι αν τηρήσετε τις πιο πάνω συμβουλές μας οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές από μία αναισθησία-χειρουργική επέμβαση περιορίζονται στα ελάχιστα δυνατά όρια.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest