Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Χονδροσάρκωμα Αντίχειρα

Χονδροσάρκωμα Αντίχειρα

ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

(THUMB CHONDROSARCOMA)

Ασθενής άρρην 45 ετών προσήλθε στο ιατρείο με τενοντίτιδα του Ά ραχιαίου διαμερίσματος (σύνδρομο De Quervain) του δεξιού του χεριού. Κατά τη λήψη του ιστορικού αναφέρθηκε για προηγούμενη, από δεκαετίας, χειρουργική επέμβαση προς αφαίρεση εγχονδρώματος στον αριστερό αντίχειρα. Στον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε υποτροπή της παθολογίας με εντόπιση ολόκληρης της ονυχοφόρου φάλαγγας του αντίχειρα. Αποφασίστηκε η εκ νέου αφαίρεση της παθολογίας και η πλήρωση του κενού με οστικά μοσχεύματα. Διεγχειρητικά, ήταν εμφανής η διάβρωση του φλοιού και η τελική ιστολογική εκτίμηση ήταν χονδροδάρκωμα Grade I. Ο ασθενής ελέγχθηκε και ήταν ελεύθερος μεταστατικής νόσου. Η εξαίρεση του όγκου κρίθηκε ότι δεν είναι επαρκής και ο ασθενής υπεβλήθη σε νέα επέμβαση προς ριζικότερη αφαίρεση της παθολογίας (Wide excision). Λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα της διατήρησης του μήκους του αντίχειρα για τη λειτουργία του χεριού, αφαιρέθηκε ολόκληρη η οστική δομή της ονυχοφόρου φάλαγγας μαζί με την περιφερική φαλαγγο-φαλαγγική (DIP) άρθρωση και τους υπερκείμενους ιστούς (τένοντες κ.λ.π.), διατηρώντας όμως, με τη χρήση Μικροχειρουργικών τεχνικών, τα αγγειονευρώδη δεμάτια, το δέρμα και το σύμπλεγμα του νυχιού (μήτρα, υπονύχιο, νύχι). Η οστική δομή αποκαταστάθηκε με οστικό μόσχευμα από το λαγόνιο οστούν εξασφαλίζοντας το μήκος και το σχήμα του αντίχειρα. Σε συνεργασία με τους ογκολόγους δεν κρίθηκε απαραίτητη συμπληρωματική θεραπεία (χημειοθεραπεία/ακτινοβολία), καθώς η αφαίρεση του όγκου ήταν πλήρης και επί υγιών εγχειρητικών ορίων.

Η πώρωση και η ενσωμάτωση του μοσχεύματος υπήρξε ομαλή, δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της βασικής νόσου και ο γενικός έλεγχος του ασθενούς παραμένει αρνητικός μέχρι σήμερα (3 χρόνια μετά τη τελική επέμβαση). Η λειτουργία και η εμφάνιση του αντίχειρα κρίνεται άριστη.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest