Παραμόρφωση Δίκην Λαιμού Κύκνου (Swan Neck Deformity)

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΗΝ ΛΑΙΜΟΥ ΚΥΚΝΟΥ

(SWAN  NECK  DEFORMITY)

Η  παραμόρφωση  δίκην  λαιμού  κύκνου  του  δακτύλου,  είναι  εκείνη  όπου  έχουμε   υπερέκταση της Φαλαγγο-Φαλαγγικής αρθρώσεως  και  κάμψη  της  Τελικο-Φαλλαγγικής  αρθρώσεως.  Η  παραμόρφωση  έχει  πάρει  το  όνομά  της   από  την  εικόνα  του  χεριού,  που  είναι  σαν  λαιμός  κύκνου,  και  διεθνώς  λέγεται  «Swan  Neck  Deformity).

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που οδηγούν στην παραμόρφωση   διακρίνονται  σε:

  • Ενδοαρθρικούς  παράγοντες  που  οδηγούν  στην  υπερέκταση  της Φ-Φ  αρθρώσεως  όπως  είναι  η  διατομή  του  επιπολής  καμπτήρα,  η  ρήξη του  παλαμιαίου  συνδέσμου (volar plate),  η  συρρίκνωση  των   πλάγιων  συνδέσμων,  το  παλαμιαίο   εξάρθρημα   της   βάσεως   της   1ης    φάλαγγος   κ.λ.π.
  • Εξωαρθρικούς  παράγοντες  που  είναι  δυνατόν  να  υποδιαιρεθούν  σε ετερόχθονες παράγοντες όπως είναι η σπαστικότητα των μακρών  εκτεινόντων,  ή  η  απόσπαση  του  εκτατικού  μηχανισμού από την ονυχοφόρο φάλαγγα (mallet deformity). Οι αυτόχθονες παράγοντες  αφορούν  την  επίδραση  των  αυτόχθονων  μυών,  στη Φ-Φ άρθρωση,  όπως  είναι  η  σπαστικότητα  των  μεσοστέων  μυών  η  βράχυνση  των  μεσοστέων  μυών  από  την  ωλένια απόκλιση των δακτύλων, που εμφανίζεται στην ρευματοειδή αρθρίτιδα  κ.λ.π..

Γενικά η αιτιολογία της συνθέτου αυτής παραμορφώσεως είναι πολύπλευρη, καθώς πολλοί παράγοντες είναι δυνατόν να την δημιουργήσουν.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  διάγνωση  τίθεται  από  την  εικόνα  του  δακτύλου. Ανάλογα με την εμφάνιση της, η παραμόρφωση ταξινομείται σε τέσσερα στάδια:

Στάδιο  Ι:  Εύκαμπτη  παραμόρφωση  που  διορθώνεται  με  την παθητική  άρση  της  υπερεκτάσεως  της  Φ-Φ  αρθρώσεως.

Στάδιο ΙΙ:  Διόρθωση της παραμόρφωσης με την ανάταξη της ΜΚΦ άρθρωσης.

Στάδιο  ΙΙΙ:  Περιορισμένη  παθητική  κάμψη  της  Φ-Φ  αρθρώσεως λόγω  συρρικνώσεως  των  μαλακών  μορίων.

Στάδιο  ΙV:   Εγκατεστημένη  μόνιμη  σκληρή  παραμόρφωση

Η  λεπτομερής  ανάλυση  του  ιστορικού  του  ασθενούς,  είναι  πιθανόν  να  αναδείξει  την  αιτιολογία  της  παραμόρφωσης.

Ο  ακτινολογικό  έλεγχος  πρέπει  να  γίνεται  για  την  αναζήτηση  της  οστικής  παθολογίας,  ενώ  περαιτέρω  έλεγχος  συνήθως  είναι  περιττός.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της δίκην λαιμού κύκνου παραμορφώσεως πρέπει να επιχειρείται στα αρχικά στάδια που είναι εύκαμπτη και τ’ αποτελέσματα  της  χειρουργικής  αποκατάστασης  θετικά. Οι   παραμελημένες   μορφές,  με  μεγάλες  δυσκαμψίες  παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην αποκατάσταση καθώς το ποσοστό  των  επιπλοκών  είναι  υψηλό  και  το  τελικό  αποτέλεσμα  όχι   πάντα   αποδεκτό. Το  είδος  της  επεμβάσεως  που  θα  επιλεγεί,  εξαρτάται  από  τον  αιτιολογικό  παράγοντα  που  προκάλεσε  την  παραμόρφωση.  Είναι  πιθανόν  να  απαιτηθούν  περισσότερες  από  μια  επέμβαση.

Η  υψηλή  εμπειρία  του  Χειρουργού,  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση,  καθώς  η  σε  βάθος  γνώση  της  λειτουργικής  ανατομικής  είναι  κριτικής  σημασίας,  για  τον  σχεδιασμό  και  την  εκτέλεση  της  χειρουργικής  πράξης. Η μακροχρόνια φυσική αποκατάσταση με ενεργή συμμετοχή του ασθενούς  κρίνεται  πάντα  επιβεβλημένη.

Παραμόρφωση Δίκην Λαιμού Κύκνου (Swan Neck Deformity) Παραμόρφωση Δίκην Λαιμού Κύκνου (Swan Neck Deformity)

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest