Ρευματοειδής Αρθρίτιδα στο Χέρι

Αρθρίτιδα Βασικής Άρθρωσης του Αντίχειρα

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

(RHEUMATOID ARTHRITIS IN THE HAND) 

Η  ρευματοειδής  αρθρίτιδα  είναι  μια  συστηματική  φλεγμονώδης  νόσος  του  συνδετικού  ιστού,  που  προσβάλει  κατ΄ αρχήν  τους  τένοντες  και  τις  αρθρώσεις  του  ανθρωπίνου  σώματος,  και  στη  συνέχεια  είναι  δυνατόν  να  επηρεάσει  όλα  τα  συστήματα. Είναι  δυνατή  η  εμφάνιση  της  σε  όλες  της  ηλικίες,  ακόμη  και  στα  παιδιά.  Γενικά  όσο  πιο  νωρίς  εμφανίζεται,  τόσο  και  δυσμενέστερη  πρόγνωση  έχει.  Υπάρχει  σαφώς  κληρονομική  προδιάθεση,  και  η  συχνότητα  προσβολής  είναι  μεγαλύτερη  στις  γυναίκες. Οι  περισσότερο  συχνά  προσβαλλόμενες  αρθρώσεις  είναι  ο  καρπός,  οι  μετακαρπο – φαλαγγικές  και  οι  φαλαγγο – φαλαγγικές.  Από  τα  τενόντια  έλυτρα  προσβάλλονται  εξ  ίσου,   τόσο  των  καμπτήρων,  όσο  και  των  εκτεινόντων. Η  προσβολή  του  καρπού  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  αποδιοργάνωση  και  την  καταστροφή  του,  λόγω  της  διάβρωσης  των  συνδέσμων  και  του  αρθρικού  χόνδρου.  Συχνή  είναι  και  η  εντόπιση  στη  κάτω  κερκιδωλενική  άρθρωση.  Το  αποτέλεσμα  είναι  η  μείωση  της  δύναμης  και  της  λειτουργίας  του  χεριού. Η  αμφοτερόπλευρη  εντόπιση  φθάνει  το  ποσοστό  του  95%. Η  προσβολή  των  μετακαρπο – φαλαγγικών  αρθρώσεων  είναι  η  περισσότερο  συνήθης  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ωλένια  απόκλιση  των  δακτύλων.  Οφείλεται  στη  διάβρωση  και  τη  καταστροφή  των  συνδέσμων,  τη  μεγάλη  χαλαρότητα  και  το  ωλένιο  εξάρθρημα  των  εκτεινόντων,  καθώς  οι  ωλένιοι  μύες  είναι  πιο  ισχυροί.  Αντίστοιχη  είναι  η  επίδραση  των  φαλαγγο – φαλαγγικών  αρθρώσεων,  με  καταστροφή  των  συνδέσμων  και  του  χόνδρου,  και  τελικό  αποτέλεσμα  τη  παραμόρφωση  και  την  επώδυνη  δυσκαμψία. Είναι  δυνατόν  να  εμφανιστεί  η  νόσος  και  στις  μεγαλύτερες  αρθρώσεις  του  Άνω  Άκρου,  όπως  είναι  ο  αγκώνας  και  ο  ώμος. Η  προσβολή  των  τενόντων  είναι  σημαντική,  καθώς  η  νόσος  οδηγεί  στη  διάβρωσή  τους  και  την  αυτόματη  ρήξη.  Άλλοτε,  η  αλλοίωση  του  εκτατικού  μηχανισμού  των  δακτύλων  προκαλεί  παραμορφώσεις  σ΄ αυτά,  όπως  είναι  η  παραμόρφωση  δίκην  κομβιοδόχης,  δίκην  λαιμού  κύκνου,  ή  η  σφυροδακτυλία.   Η  έντονη  ελυτρίτιδα  που  δημιουργείται  προκαλεί συχνά  πιεστικά  σύνδρομα  στα  νεύρα,  όπως  είναι  το  σύνδρομο  καρπιαίου  σωλήνα.

Η  πρόκληση  για  τον  θεράποντα  ιατρό,  είναι  να  διαγνώσει  έγκαιρα  τη  παθολογία  αυτή,  και  να  την  αντιμετωπίσει  φαρμακευτικά.  Ταυτόχρονα  πρέπει  να  εξασφαλίσει  και  τη  λειτουργία  των  αρθρώσεων  και  των  τενόντων,  ειδικά  στο  χέρι,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  καλύτερη  δυνατή  χρήση  του.

Ένα  ερώτημα  που  υπάρχει  διεθνώς,  χωρίς  να  έχει  απαντηθεί  με  σαφήνεια  είναι,  το  ποιος  είναι  ο  πλέον  κατάλληλος  να  θεραπεύσει  έναν  ασθενή  με  ρευματοειδή  αρθρίτιδα,  ο  Ρευματολόγος  ή  ο  Ορθοπαιδικός;  Η  σύγχρονη  θεώρηση  είναι  και  οι  δύο,  με  διαφορετικό  αντικείμενο  ο  καθένας.  Η  διάγνωση  πρέπει  να  δύναται  να  τεθεί  και  από  τους  δύο,  ο  Ρευματολόγος  θα  αντιμετωπίσει  την  γενική  εκδήλωση  της  νόσου  συστήνοντας  την  κατάλληλη  φαρμακευτική  αγωγή,  και  ο  Ορθοπαιδικός  θα  αντιμετωπίσει  χειρουργικά  την  καταστροφή  των  ιστών  και  τη  παραμόρφωση,  όταν  αυτό  απαιτείται.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  διάγνωση  της  ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  επιτυγχάνεται  με  το  ιστορικό,  τη  κλινική  εξέταση,  τον  αιματολογικό  και  τον  ακτινολογικό  έλεγχο. Ένα  από  τα  πρώτα  συμπτώματα  που  μπορεί  να  εμφανίσει  ένας  ασθενής  με  ρευματοειδή  αρθρίτιδα  είναι  οι  αιμωδίες  των  δακτύλων,  καθώς  το  σύνδρομο  του  καρπιαίου  σωλήνα  συχνά  είναι  η  πρώτη  κλινική  εμφάνιση  της  νόσου.  Άλλη  συχνή  πρώτη  εικόνα  είναι  η  αυτόματη  διόγκωση,  επώδυνης  ή  μη,  μιας  ή  περισσότερων  αρθρώσεων  στο  χέρι  ή  στο  καρπό,  χωρίς  ιστορικό  τραυματισμού.  Η  εμφάνιση  μιας  τενοντίτιδας  των  εκτεινόντων  κυρίως,  αλλά  και  των  καμπτήρων,  χωρίς  ιστορικό  καταπόνησης,  είναι  ένα  άλλη  πιθανό  πρώτα  εμφανιζόμενο  σύμπτωμα.   Χαρακτηριστική  είναι  και  η  εμφάνιση  ψηλαφητών  ανώδυνων  συνήθως   υποδορίων  μορφωμάτων  που  λέγονται  ρευματοειδείς   όζοι. Σταδιακά  εγκαθίσταται  εκτεταμένη  διόγκωση  των  αρθρώσεων,  με  περιορισμό  της  λειτουργίας  και  παραμόρφωση  ολόκληρου  του  χεριού.

Ο  ειδικός  ρευματολογικός  έλεγχος  συνήθως  αναδεικνύει  θετικούς  ρευματολογικούς  παράγοντες.  Είναι  όμως  πιθανόν  να  είναι  αρνητικοί  επί  μακρόν,  και  να  θετικοποιηθούν  σε  κάποιο  άλλο  χρόνο.  Έτσι,  οι  θετικοί  παράγοντες  ενισχύουν  τη  διάγνωση,  και  οι  αρνητικοί  δεν  την  αποκλείουν.

Ο  ακτινολογικός  έλεγχος  θα  καθορίσει  το  βαθμό  της  αρθρικής  συμμετοχής.

Για  να  τεθεί  η  διάγνωση  της  ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  πρέπει  να  πληρούνται  τουλάχιστον  τέσσερα  από  τα  κάτωθι  επτά  κριτήρια,  σύμφωνα  με  το  Αμερικάνικο  Κολέγιο  Ρευματολογίας:

 • Πρωινή  δυσκαμψία  για  τουλάχιστον  μια  ώρα,  και  με  ιστορικό  έξι  εβδομάδων.
 • Αρθρίτιδα  τριών  ή  περισσότερων  αρθρώσεων,  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  έξι  εβδομάδων.
 • Αρθρίτιδα  των  αρθρώσεων  του  χεριού,  για  τουλάχιστον  έξι  εβδομάδες.
 • Εμφάνιση  συμμετρικής  αρθρίτιδας (για  6  εβδομάδες).
 • Εμφάνιση  ρευματοειδών  όζων.
 • Θετικοί  ρευματοειδείς  αιματολογικοί  παράγοντες.
 • Ακτινολογικές  αλλοιώσεις.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  της  ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  πρέπει  να  είναι  συνδυασμός  φαρμακευτικής  αγωγής  και  χειρουργικών  επεμβάσεων. Τα  αντιρευματολογικά  φάρμακα,  σήμερα  παρουσιάζουν  μεγάλη  βελτίωση  και  η  βοήθεια  που  προσφέρουν  στον  ασθενή  είναι  μεγάλη,  καθώς  είναι  σε  θέση  να  καθυστερήσουν   την  εξέλιξη  της  νόσου.  Θεωρείται  σκόπιμο,  η  χορήγησή  τους  και  η  παρακολούθηση  να  γίνεται  από  τους  ειδικούς  Ρευματολόγους,  που  έχουν  οπωσδήποτε  μεγαλύτερη  γνώση  και  εμπειρία.

Ο  Ορθοπαιδικός,  και  καλύτερα  ο  Χειρουργός  του  Άνω  Άκρου,  έχει  τη  δυνατότητα   να  καθυστερήσει  την  εξέλιξη,  και  να  διορθώσει  τις  συνέπειες  της  επίδρασης  της  νόσου  στο  χέρι.  Οι  επεμβάσεις  που  γίνονται  είναι:

 • Υμενεκτομή  και  ελυτρεκτομή.  Υμενεκτομή  είναι  η  αφαίρεση  του  προσβεβλημένου  υμένα  των  αρθρώσεων,  που  θα  καθυστερήσει  την  καταστροφή  του  αρθρικού  χόνδρου.  Η  ελυτρεκτομή,  η  αφαίρεση  δηλαδή  του  πάσχοντος  ελύτρου  των  τενόντων,  θα  αποτρέψει  τη  διάβρωσή  και  τη  ρήξη  τους.
 • Διόρθωση  της  ωλένιας  απόκλισης  των  δακτύλων  που  δυσκολεύουν  τη  λειτουργία  του  χεριού.
 • Αποκατάσταση  της  παραμόρφωσης  των  δακτύλων  που  οφείλεται  σε  διαταραχή  του  εκτατικού  μηχανισμού,  όπως  είναι  η  παραμόρφωση  δίκην  κομβιοδόχης.
 • Αποκατάσταση  της  ρήξεως  των  τενόντων  με  τενοντομεταφορές.
 • Αποσυμπίεση  πιεστικού  συνδρόμου  νεύρου,  όπως  είναι  το  σύνδρομο  καρπιαίου  σωλήνα.
 • Αντικατάσταση  των  κατεστραμμένων  αρθρώσεων  με  συνθετικές  (ολική  αρθροπλαστική).  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  τόσο  στις  μεγάλες  αρθρώσεις  του  ώμου  και του  αγκώνα,  όσο  και  στις  μικρές  αρθρώσεις  των  δακτύλων  και  του  καρπού.
 • Αρθροδέσεις,  κατάργηση  δηλαδή  της  κατεστραμμένης  άρθρωσης,  όταν  αυτό  απαιτείται.

Η  ρευματοειδής  αρθρίτιδα,  σήμερα,  παρ΄ όλο  που  δεν  θεραπεύεται  πλήρως,  δύναται  να  αντιμετωπισθεί,  και  ο  πάσχων  είναι  σε  θέση  να  έχει  μια  καλή  ποιότητα  ζωής,    που  παλιότερα  ήταν  ανέφικτη.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest