Λίπωμα

Λίπωμα

ΛΙΠΩΜΑ

(LIPOMAS)

Το λίπωμα είναι ένας συχνός καλοήθης όγκος του λιπώδους ιστού. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες ηλικίας 40-65 ετών και οι συνήθεις εντοπίσεις είναι στη ράχη, στους μηρούς,  στους γλουτούς, στους ώμους και στον βραχίονα. Τα λιπώματα ευρίσκονται κυρίως στους επιπολής ιστούς, στον υποδόριο χώρο, αλλά είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και μέσα σε μυϊκές μάζες ή στα μεσομύια διαστήματα στον μηρό, στον ώμο, το βραχίονα, ή και σε οιαδήποτε άλλο σημείο του σώματος. Στις περιπτώσεις που τα λιπώματα ανευρίσκονται σε εν τω βάθει ιστούς είναι πιθανόν να ασκούν πιεστικά φαινόμενα σε ευγενή μόρια όπως είναι τα νεύρα, με αποτέλεσμα την αδυναμία ή τη παράλυση των ανάλογων μυών. Σπανιότερα εμφανίζονται εντός οστού (ενδο-οστικό λίπωμα). Πολλαπλές εντοπίσεις εμφανίζονται σε ποσοστό 5-10%. Υπάρχουν τρεις μορφές λιπωμάτων: το ατρακτοειδές, το έχων πολλές μορφές και το αγγειολίπωμα.

Τα λιπώματα δεν εξαλλάσσονται σε κακοήθη και διαφέρουν από τα λιποσαρκώματα, καίτοι έχουν παρεμφερή ονοματολογία. Τα λιποσαρκώματα είναι κακοήθεις όγκοι, που κάποιες φορές συγχέονται με τα λιπώματα, ειδικά στις περιπτώσεις με ενδομυϊκή εντόπιση και εμφάνιση με πολλές μορφές. Η διαφορική διάγνωση δεν είναι πάντα εφικτή απεικονιστικά και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αντιμετώπιση παθολογιών που μοιάζουν με λιπώματα και ευρίσκονται σε θέση εκτός του υποδόριου ιστού.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το κύριο και μόνο σύμπτωμα είναι η εμφάνιση ανώδυνης μάζας που χρονολογείται συνήθως επί μακρόν. Η ίδια εικόνα διαπιστώνεται και κατά τη ψηλάφηση, όπου το λίπωμα είναι σκληρό και όχι ευκίνητο. Μόνο το αγγειολίπωμα παρουσιάζει τοπική ευαισθησία στη πίεση. Τα ενδο-οστικά λιπώματα συνήθως είναι ασυμπτωματικά, αλλά σε κάποιες φορές είναι δυνατόν να προκαλούν άτυπο πόνο και να συγχέονται με άλλες παθολογίες.

Απεικονιστικά, ο απλός ακτινολογικός έλεγχος συνήθως είναι φυσιολογικός και η εμφάνιση σκληρυντικών αλλοιώσεων είναι πιθανό να είναι ένδειξη άλλης παθολογίας. Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει με σαφήνεια τη παθολογία. Η μαγνητική τομογραφία είναι η πλέον ευαίσθητη εξέταση, διαχωρίζοντας πλήρως το φυσιολογικό λίπος από το λίπωμα και πιθανές άλλες εξεργασίες.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του λιπώματος, εφόσον είναι επιβεβαιωμένο με τη μαγνητική τομογραφία, είναι δυνατόν να είναι συντηρητική με απλή παρακολούθηση.

Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη στις περιπτώσεις που είναι συμπτωματικό, όταν παρουσιάζει γρήγορη ανάπτυξη και όταν ευρίσκεται κάτω από τη περιτονία. Η λήψη διαγνωστικής βιοψίας δεν ενδείκνυται, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει και η παραμικρή υποψία για λιποσάρκωμα. Επίσης, πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά και όλες οι παθολογίες που μοιάζουν με λίπωμα, αλλά η απεικονιστική τους εικόνα θέτει τη παραμικρή υπόνοια για κάτι διαφορετικό. Η αφαίρεση πρέπει να γίνει, όπως όλοι οι όγκοι, επί υγιών εγχειρητικών ορίων.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest