Γλωμαγγείωμα (Glomus Tumor)

Γλωμαγγείωμα  (Glomus Tumor)

ΓΛΩΜΑΓΓΕΙΩΜΑ 

(GLOMUS  TUMOR)

Το  γλωμαγγείωμα,  ή  αγγειονευρομύωμα,  ή  όπως  είναι  η  αγγλική  ονομασία  του  «GLOMUS  TUMOR»,  είναι  ένας  καλοήθης  όγκος  του  αγγειακού  συστήματος,  και  συγκεκριμένα  από  το  σύστημα  που  απαρτίζεται  από  τις  μυϊκές  ίνες  και  τα  νεύρα  των  αρτηριών.  Κλινικά,  εμφανίζεται  ως  υποδόριο  επώδυνο  οζίδιο,  κυρίως  στις  περιφερικές  φάλαγγες  των  δακτύλων.  Περίπου  το  75%  των  γλομαγγειωμάτων   εντοπίζονται  στο  χέρι,  όμως  είναι  δυνατόν  να  εμφανιστούν  και  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  σώματος.

Τα  γλωμαγγειώματα  ταξινομούνται  σε  τρείς  κατηγορίες.

  • Μονήρες  γλωμαγγείωμα.
  • Πολλαπλές  επώδυνες  εντοπίσεις.
  • Πολλαπλές  ανώδυνες  εντοπίσεις.

Υποτροπή  των  ενοχλημάτων,  μετά  από  χειρουργική  αφαίρεση,  συχνά  είναι  αποτέλεσμα  ανεπαρκούς  αφαιρέσεως  πολλαπλών  εντοπίσεων.  Έχει  επίσης  περιγραφεί  αμφοτερόπλευρη    εντόπιση  και  στα  δύο  χέρια.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  παρουσία  του  γλωμαγγειώματος  χαρακτηρίζεται  από  τη  κλασική  τριάδα  των  συμπτωμάτων.  Έντονη  υπερευαισθησία  στο  κρύο,  διαλείποντα  πόνο  και  εξαιρετικά  μεγάλη  τοπική  ευαισθησία.  Η  υπονύχια  εντόπιση  χαρακτηρίζεται  από  τοπική  ερυθρότητα,  κάτω  από  το  νύχι.   Σε   παραμελημένες  περιπτώσεις  είναι  δυνατόν  να  υπάρξει  και  παραμόρφωση  του  νυχιού.

Η  λήψη  του  ιστορικού  και  η  κλινική  εξέταση  είναι  συνήθως  αρκετά  για  να  τεθεί  η  διάγνωση  της  παθολογίας.   Εντούτοις,  το  25%  των  περιστατικών  δεν  έχει  υπονύχια  εντόπιση.  Σ΄ αυτές  τις  περιπτώσεις  η  διάγνωση  είναι  δύσκολη,  και  συχνά  υπάρχει  διαγνωστικό  δίλλημα.   Η  μαγνητική  τομογραφία  είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίσει  τη  παθολογία.  Απαιτούνται  όμως  ειδικές  λεπτές  τομές,  και  με  ενδοφλέβια  χορήγηση  σκιαγραφικού  υλικού.  Το  σπινθηρογράφημα  συνήθως  είναι  θετικό.  Σπανιότερα  είναι  δυνατόν  να  παρουσιαστεί  οστική  διάβρωση,  ειδικά  στην  ονυχοφόρο  φάλαγγα  στις  περιπτώσεις  υπονύχιας  εντόπισης.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ      

Η  θεραπεία  του  γλωμαγγειώματος  είναι  η  χειρουργική  αφαίρεσή  του.  Η  αφαίρεση  πρέπει  να  είναι  πλήρης  για  την  αποφυγή  της  υποτροπής  της  παθολογίας.  Στις  περιπτώσεις  με  υπονύχια  εντόπιση  πρέπει  να  λαμβάνεται  μέριμνα  για  την  αποφυγή  του  τραυματισμού  της  μήτρας  του  νυχιού  και  του  υπονύχιου  ιστού,  για  τον  περιορισμό  της  πιθανότητας  εμφανίσεως  παραμόρφωσης  του  νυχιού. Η πιθανότητα υποτροπής του όγκου, επί πλήρους αφαιρέσεως, είναι σπάνια.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest