Συντριπτικά Κατάγματα Κεφαλής Βραχιονίου: Ημιαρθροπλαστική ή Αναστροφή Ολική Αρθροπλαστική;

Συντριπτικά Κατάγματα Κεφαλής Βραχιονίου: Ημιαρθροπλαστική ή Αναστροφή Ολική Αρθροπλαστική;

Τα κατάγματα  της κεφαλής του βραχιονίου αποτελούν  το 5%, περίπου, όλων των καταγμάτων  του ανθρωπίνου σώματος στους ενήλικες.  Είναι όμως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%,  σε άτομα μεγαλύτερα των 40 ετών με μεγαλύτερη  συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες.

Στα  συντριπτικά  κατάγματα των  3 ή 4 τεμαχίων,  η αντιμετώπιση παρουσιάζει  αυξημένες δυσκολίες, λόγω του  υψηλού ποσοστού εμφάνισης νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου συνεπεία  της διαταραχής της αιματώσεως κυρίως κατά τη διάρκεια της κάκωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών.  Τα απαρεκτόπιστα, αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά με απλή ακινητοποίηση. Στα μικρής παρεκτόπισης κατάγματα  πρέπει να επιχειρείται κλειστή ανάταξη, με ήπιους χειρισμούς. Τα μη ανατασσόμενα, τα μεγάλης παρεκτόπισης και τα  κατάγματα – εξαρθρήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Σε νεαρά άτομα πρέπει να επιχειρείται ανοικτή ανάταξη  και εσωτερική οστεοσύνθεση. Σήμερα υπάρχουν ειδικά υλικά που επιτρέπουν τη σταθερή οστεοσύνθεση και τη πρώιμη κινητοποίηση.

Η διαδερμική και εδώ οστεοσύνθεση, όταν είναι εφικτή, προσφέρει το λιγότερο δυνατόν τραύμα, μειώνοντας τι πιθανότητα νέκρωσης.  Η οστεοσυρραφή, η σταθεροποίηση δηλαδή των οστικών τεμαχίων με ειδικά τοποθετημένα ράμματα προτείνεται ως εναλλακτική λύση με καλά αποτελέσματα, παρ όλο που τεχνικά η μέθοδος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και δεν αλλάζει το ποσοστό εμφάνισης της νέκρωσης.  Σε όλες όμως τις μεθόδους, ο κίνδυνος νέκρωσης είναι υπαρκτός, και ο ασθενής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για το ενδεχόμενο αυτό. Σε μεγαλύτερα των 50 ετών ηλικίας άτομα, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται με αντικατάσταση της κεφαλής  του βραχιονίου με πρόθεση, την λεγόμενη ημιολική αρθροπλαστική, με καλό αποτέλεσμα, ειδικά στους ασθενείς που το είδος του κατάγματος αυξάνει τη πιθανότητα νέκρωσης.

Οι ημιαρθροπλαστικές προσφέρουν καλή κίνηση, το χέρι έχει επαρκή δύναμη και πολύ καλή διάρκεια στο χρόνο.  Σε περιπτώσεις όμως τέτοιων καταγμάτων που έχουμε και συνοδό ρήξη των στροφέων, προτείνεται η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου, όπου μεταφέροντας το κέντρο περιστροφής του ώμου, καταργούμε ουσιαστικά την λειτουργία των στροφέων και τη αναθέτουμε  στο δελτοειδή μυ.

Η Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική του Ώμου, τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της είχε υψηλό ποσοστό επιπλοκών, γεγονός που η εφαρμογή τους σε νέα άτομα υπήρξε έντονα αμφισβητήσιμη. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια σαφής εξέλιξη των Ολικών αυτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει διεθνώς μια συζήτηση για το αν πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος σε περισσότερα από τα κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου.

Τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου είναι:

  1. Ο ασθενής. Η βιολογική του ηλικία και οι απαιτήσεις του στη καθημερινότητα είναι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν. Γενικά η ημιαρθροπλαστική προτείνεται σε νεότερης ηλικίας άτομα, με μεγαλύτερες απαιτήσεις και η ανάστροφη σε ασθενείς με μειωμένη δραστηριότητα.
  2. Το είδος του κατάγματος και η ποιότητα του οστού.  Αν η ποιότητα του οστού είναι καλή και θεωρούμε ότι η πώρωση των ογκωμάτων,   δηλαδή των σημείων που καταφύονται οι στροφείς του ώμου, είναι εφικτή, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ημιαρθροπλαστική. Διαφορετικά πρέπει να επιλέξουμε ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου.   Επίσης, αν ο χρόνος από το κάταγμα μέχρι τη χειρουργική επέμβαση είναι μεγαλύτερος από 20 μέρες, η πώρωση είναι αμφίβολη και η προτίμησή μας θα πρέπει να είναι η ανάστροφη ολική.
  3. Η ποιότητα του υπερακανθίου και των στροφέων του ώμου. Μεγάλης ηλικίας άτομα με συνοδό ρήξη του υπερανθίου και των στροφέων έχουν απόλυτη ένδειξη για Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική.
  4.  Η εμπειρία του χειρουργού. Τα συντριπτικά κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου είναι δύσκολα κατάγματα στην αντιμετώπισή τους. Η γνώση και η εμπειρία του Χειρουργού, αλλά και ολοκλήρου της ομάδας,  είναι κριτικής σημασίας για τη σωστή επιλογή.

Αλλά μέχρι ποια ηλικία θεωρείται ότι ο ασθενής είναι «νέος»; Οι περισσότεροι συγγραφείς θεωρούσαν τη καταλληλότερη ηλικία για την εφαρμογή μιας ανάστροφης ολικής σε συντριπτικό κάταγμα του ώμου τη μεγαλύτερη των 70 ετών. Σήμερα, όμως,  οι περιορισμοί έχουν μειωθεί, και αν αυτό απαιτείται, η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου πρέπει να εφαρμόζεται και σε νεότερες ηλικίες.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest