Εξάρθρημα της Ακρωμιοκλειδικής Αρθρώσεως

Εξάρθρημα της Ακρωμιοκλειδικής Αρθρώσεως

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

(AC JOINT DISLOCATION)

Η  ακρωμιοκλειδική   άρθρωση  είναι  μια  σημαντική  άρθρωση  που  συνδέει  την  κλείδα  με  το  ακρώμιο,  και  σταθεροποιεί  την  ωμοπλάτη  και  το  Άνω  Άκρο  με  την  κλείδα.  Τραυματικές  βλάβες  της  ακρωμιοκλειδικής  αρθρώσεως  είναι  συχνές,  κυρίως  το  εξάρθρημα  αυτής,  ως   επακόλουθο  πτώσης  πάνω  στον  ώμο,  συχνά  κατά  την  διάρκεια  αθλητικών  δραστηριοτήτων.  Είναι  συνηθισμένη  κάκωση  ακόμη  και  στα  παιδιά.  Η  αντιμετώπισή  της  αποτελεί  αντικείμενο  διαφωνίας  στους  Ορθοπαιδικούς  Χειρουργούς.

Τα  βασικά  ανατομικά  μόρια  που  αποτελούν  την  άρθρωση  είναι:

  • Οι  αρθρικές  επιφάνειες  και  ο  παρεμβαλλόμενος  μεταξύ  τους  μηνίσκος.
  • Οι  ακρωμιο –  κλειδικοί  σύνδεσμοι  και  αρθρικός  θύλακος.
  • Οι  κορακο – κλειδικοί  σύνδεσμοι,  που  είναι  ο  τραπεζοειδής  και  ο  κωνοϊδής.

Ανάλογα  με  το  είδος  και  τη  βαρύτητα  της  βλάβης  τα  εξαρθρήματα  της  ακρωμιοκλειδικής  ταξινομούνται  σε  6  τύπους:

  • Τύπος  Ι:  Απλή  διάταση  των  ακρωμιοκλειδικών  συνδέσμων.
  • Τύπος  ΙΙ:  Ρήξη  των  ακρωμιοκλειδικών  συνδέσμων  και  του  θυλάκου,  ενώ  οι  κορακο-κλειδικοί  σύνδεσμοι  είναι  ακέραιοι.  Εμφανίζεται   υπερξάρθρημα   μέχρι  50%.
  • Τύπος  ΙΙΙ:  Καθολική  ρήξη  του  θυλάκου  και  των   ακρωμιοκλειδικών και  κορακο-κλειδικών  συνδέσμων,  με  πλήρη  παρεκτόπιση  της  κλείδας  προς  τα  πάνω.
  • Τύπος  IV:  Ρήξη  όλων  των  συνδέσμων  και  του  θυλάκου,  και  παρεκτόπιση  της  κλείδας  προς  τα  πίσω,  μέσα  στη  μάζα  του  τραπεζοειδούς.
  • Τύπος  V:     Ρήξη  όλων  των  συνδέσμων  και  του  θυλάκου,  καθώς  και  των  μυών  που  προσφύονται  στη  κλείδα,  του  δελτοειδούς  και  του  τραπεζοειδούς.  Έχουμε  πλήρες  εξάρθρημα  με  σημαντική  παρεκτόπιση.
  • Τύπος  VI:  Καθολική  ρήξη  των  συνδέσμων  με  προς  τα  κάτω  παρεκτόπιση  της  κλείδας.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  διάγνωση  τίθεται  από  την  κλινική  εικόνα,  με  κύριο  χαρακτηριστικό  την  προεξοχή  της  κλείδας.  Συνυπάρχει  πόνος  και  οίδημα  στη  περιοχή.  Η  τοπική  ευαισθησία  ολοκληρώνει  την  κλινική  εκτίμηση.

Ο  απλός  ακτινολογικός  έλεγχος  επιβεβαιώνει  την  παθολογία.  Ειδικές  λήψεις  απαιτούνται  για  τον  καθορισμό  του  τύπου  του  εξαρθρήματος.  Η  αξονική  τομογραφία  είναι  χρήσιμη  για  την  αναζήτηση  εκφυλιστικών  αλλοιώσεων  στην  άρθρωση.  Η  μαγνητική  τομογραφία  δίδει  μια  αξιόπιστη  απεικόνιση  των  πλησίον  ιστών,  όπως  είναι  οι  στροφείς   του  ώμου.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  του  εξαρθρήματος  της  ακρωμιοκλειδικής  αρθρώσεως,  ποικίλει,  ανάλογα  του  τύπου  της  βλάβης.  Οι  τύποι  Ι  και  ΙΙ,  αντιμετωπίζονται  συντηρητικά,  με  απλή  ανάρτηση  και  αναλγητικά.  Στους  αθλητές  ακολουθείται  ειδικό  πρόγραμμα  αποκατάστασης,  προς  ενίσχυση  των  μυών  της  ωμικής  ζώνης.  Τόσο  το  τύπου  Ι,  όσο  και  το  τύπου  ΙΙ  εξάρθρημα  είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  μακροπρόθεσμα  σε  αρθρίτιδα  της  ακρωμιοκλειδικής,  λόγω  τραυματισμού  του  αρθρικού  χόνδρου  και  του  μηνίσκου.  Σε  προχωρημένα  στάδια  αρθρίτιδας  ενδείκνυται   η  αφαίρεση  του  περιφερικού  άκρου  της  κλειδός.

Το  τύπου  ΙΙΙ  εξάρθρημα  δύναται  να  αντιμετωπιστεί  είτε  συντηρητικά,  είτε  χειρουργικά.  Η  συντηρητική  θεραπεία  είναι  η  ίδια  με  τους  τύπους  Ι  και  ΙΙ,  δηλαδή  με  απλή  ανάρτηση.  Παλαιότερες  μέθοδοι  με  την  χρήση  ειδικών  κηδεμόνων,  έχουν  μάλλον  μόνο  ιστορική  σημασία.  Η  χειρουργική  θεραπεία  περιλαμβάνει  την  ανάταξη  του  εξαρθρήματος  και  την  σταθεροποίηση  του  στην  ανατομική  θέση.   Αν  και  σε  συγκριτικές  μελέτες  δεν  φαίνεται  ιδιαίτερα  να  πλεονεκτεί  η  χειρουργική  θεραπεία,  σε  νεαρά  δραστήρια  άτομα,  πολλοί  χειρουργοί  του  ώμου  συμφωνούν  ότι,  πρέπει  να  προτιμάται.

Στα  τύπου  IV,  V  και  VI  εξαρθρήματα,  η  πλειοψηφία  των  χειρουργών  προτιμούν  την  χειρουργική  αντιμετώπιση,  λόγω  των  εκτεταμένων  συνοδών  κακώσεων  και  της  μεγάλης  παρεκτόπισης  που  παρουσιάζουν.  Η  συντηρητική  θεραπεία  έχει  θέση  μόνο  στα  ηλικιωμένα  άτομα.

Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  σταθεροποιήσεως  της  ακρωμιοκλειδικής  άρθρωσης.   Έχουν  χρησιμοποιηθεί  βελόνες,  κοχλίες,  διάφορα  ειδικά  υλικά,  συνθετικοί  σύνδεσμοι  κ.λ.π.  Η  πλειοψηφία  από  αυτά  απαιτούν  περιορισμό  της  χρήσης  του  Άνω  Άκρου  για  χρονικό  διάστημα  6  εβδομάδων,  εκτός  της  εφαρμογής  συνθετικού  συνδέσμου (Lars) που  επιτρέπει  την  άμεση  σχεδόν  ελεύθερη  χρήση  του  χεριού.  Είναι  η  μέθοδος  που  ακολουθούμε  συνήθως  στη  πρακτική  μας.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest