Τενοντίτιδα Μακράς Κεφαλής του Δικεφάλου

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ

(LONG HEAD BICEPS TENDONITIS) 

Ο  δικέφαλος  μύς  ευρίσκεται  στην  πρόσθια  επιφάνεια  του  βραχίονα.  Είναι,  μαζί  με  τον  πρόσθιο  βραχιόνιο  οι  μύες  που  κάμπτουν  τον  αγκώνα.  Ο  δικέφαλος,  όπως  δείχνει  και  το  όνομά  του,  έχει  δύο  κεφαλές,  οι  οποίες  έχουν  διαφορετική  έκφυση  στην  περιοχή  του  ώμου  και  κοινή  κατάφυση  στην  περιοχή  του  αγκώνα.   Οι  δύο  εκφυτικές  κεφαλές  ονομάζονται  μακρά  και  βραχεία  κεφαλή.  Η  μακρά  κεφαλή  εκφύεται  από  το  άνω  σημείο  της  αρθρώσεως  του  ώμου,  από  το  τμήμα  που  ευρίσκεται  στην  ωμοπλάτη  και  ονομάζεται  ωμογλύνη,  και  η  βραχεία  κεφαλή  εκφύεται  από  την  κορακοειδή  απόφυση.  Όπως  όλες  οι  συνδέσεις  μυός  με  οστούν,   και   οι  τένοντες  της  μακράς  και  της  βραχείας  κεφαλής  του  δικεφάλου  βραχιονίου  μυός.  Ο  ερεθισμός  και  η  φθορά   του  τένοντα  της  μακράς  αυτής  κεφαλής,  είναι  η  Τενονοντίτιδα  της  Μακράς  Κεφαλής  του  Δικεφάλου.

Πρώτος  ο  Neer,  ένας  σπουδαίος  χειρουργός  του  ώμου,  περιέγραψε  ότι  η  τενοντίτιδα  του  δικεφάλου  είναι  επακόλουθο  μιας  βλάβης  των  στροφέων  του  ώμου  και  κυρίως  του  υπερακανθίου,  με  τον  οποίο  ευρίσκεται  σε  στενή  επαφή.

Σήμερα  γνωρίζουμε  με  ακρίβεια  τα  στάδια  την  παθολογία  αυτού  του  τένοντα  που  αποτελεί  μια  συχνή  αιτία  πόνου  στην  περιοχή  του  ώμου.  Έτσι,  η  παθολογία  του  τένοντα  της  μακράς  κεφαλής  του  δικεφάλου  περιλαμβάνει:

  • Απλή  τενοντίτιδα.
  • Τενοντίτιδα,  που  συνδυάζεται  με  νόσο  των  στροφέων  του  ώμου.
  • Αστάθεια  της  μακράς  κεφαλής.
  • Απόσπαση  του  τένοντα  από  την  ωμογλύνη  (SLAP  Lesion).

Η  αναγνώριση  του  είδους  της  βλάβης,  είναι  πρωταρχικής  σημασίας  για  την  αποτελεσματική  θεραπεία  της.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο  πόνος  στον  ώμο  είναι  πολύ  συνηθισμένος  και  ταλαιπωρεί  εκατομμύρια  ανθρώπων  σε  όλο  τον  κόσμο.  Οι  αιτίες  είναι  πολλές  και  για  χρόνια  μη  αναγνωρισμένες.  Έχει  αναφερθεί  ξανά  ο  όρος  «περιαρθρίτιδα  του  ώμου»,  που  περιλαμβάνει  όλη  την  παθολογία  και  δεν  είναι  διάγνωση.

Ο  ασθενής  δύσκολα  μπορεί  να  εντοπίσει  με  ακρίβεια  που  πονά  στον  ώμο.  Και  αυτό,  γιατί  σε  μια  μικρή  περιοχή  υπάρχουν  πολλές  παθολογίες  με  παρόμοια  κλινική  εικόνα.  Ο  ιατρός,  με  το  σωστό  ιστορικό,  τα  ειδικές  διαγνωστικές  δοκιμασίες,  και  τον  κατάλληλο  εργαστηριακό  έλεγχο,  καλείται  να  προσδιορίσει  την  παθολογία  και  να  την  θεραπεύσει.

Κύριο  εύρημα  στη  τενοντίτιδα  της  μακράς  κεφαλής  του  δικεφάλου  είναι  πόνος  στη  πίεση  αυτής  στην  πρόσθια  επιφάνεια  του  ώμου.   Υπάρχουν  πολλές  διαγνωστικές  δοκιμασίες,  εκ  των  οποίων  θα  αναφέρω  τις  πλέον  συνήθεις.  Το  O’  Brien  και  το  Speed   test.  Στο   O’  Brien  test,  ζητούμε  από  τον  ασθενή  να  ασκήσει  αντίσταση  στο  βραχιόνιο  που  βρίσκεται  σε  θέση  90  μοίρες  πρόσθια  κάμψη,  15  μοίρες  απαγωγή  και  πλήρη  έσω  στροφή.  Η  έκλυση  πόνου  υπονοεί  παθολογία  του  δικεφάλου.  Στο Speed   test,  ζητούμε  από  τον  ασθενή  να

Η  διάγνωση  τεκμηριώνεται  με  τον  έλεγχο  με  μαγνητική  τομογραφία  σε  συνδυασμό  με  αρθρογράφημα, καθώςη  εξέταση  αυτή  προσφέρει  την  μέγιστη  διαγνωστική  ευαισθησία  στην  αναζήτηση  της  παθολογίας  του  ώμου. Η τελική επιβεβαίωση γίνεται μόνο αρθροσκοπικά.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η   θεραπεία  της  τενοντίτιδας  της  μακράς  κεφαλής  του  δικεφάλου  είναι  συνήθως  συμπληρωματική  της  συνολικής  θεραπείας  του  ώμου.  Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  σπάνια  αποτελεί  μονήρη  παθολογία.  Στις  ήπιες  μορφές  απλής  τενοντίτιδας  τα  αντιφλεγμονώδη  και  η  έκχυση  κορτιζόνης  βοηθούν  στο  να  υποχωρήσει  η  φλεγμονή.

Στις  άλλες  περιπτώσεις  απαιτείται  συνήθως  χειρουργική  παρέμβαση  σε  συνδυασμό  με  την  υπόλοιπη  θεραπεία  της  παθολογίας  του  ώμου.

Στην  σοβαρού  βαθμού  φθορά  του  τένοντα  συνιστάται  ή  διατομή  αυτού,  ή  η  καθήλωσή  του  στο  βραχιόνιο.  Η  ηλικία  του  ασθενούς,  και  οι  δραστηριότητές  του  καθορίζουν  την  επιλογή  της  μεθόδου.  Ανάλογη  είναι  και  η  αντιμετώπισή  της  αστάθειάς  του,  με  επιλογές  την  διατομή,  την  καθήλωση,  ή  την  αποκατάσταση  της  αστάθειας.

Η  απόσπαση  από  την  έκφυσή  του,  (SLAP  Lesion),  ανάλογα  με  το  είδος  της  βλάβης  αντιμετωπίζεται  είτε  συντηρητικά,  είτε  χειρουργικά.

Σε  κάθε  περίπτωση,  πρέπει  να  ακολουθείται  ένα  ειδικό  και  εντατικό  πρόγραμμα  φυσικής  αποκατάστασης,  ώστε  να  έχουμε  έναν  ανώδυνο  και  λειτουργικό  ώμο  για   πολλά  χρόνια.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest