Μέσο Νεύρο

Κακώσεις Νεύρων

ΜΕΣΟ ΝΕΥΡΟ

(MEDIAN NERVE)

Το  1980,  δύο  μεγάλοι  δάσκαλοι  της  Χειρουργικής  του  Χεριού  στην  Ελλάδα,  ο  Α.  Γιαννίκας  και  ο  Α.  Τουλιάτος,  στο  βιβλίο  που  εξέδωσαν  με  το  τίτλο  «Η  Χειρουργική  Αντιμετώπιση  του  Τραυματισμένου  Χεριού»,  έγραφαν:

«Στα  πρωτόγονα  θηλαστικά,  η  5η  εγκεφαλική  συζυγία  (τρίδυμο),  είναι  το  κυριότερο  κέντρο  συλλογής  πληροφοριών.  Στον  άνθρωπο,  η  πρωταρχική  λειτουργία  της  5ης  συζυγίας  υποσκελίστηκε  από  το  μέσο  νεύρο. ….. Ζευγαρωμένο  με  την  όραση,  το  αισθητήριο  της  αφής,  μας  οδηγεί  στην  ανίχνευση  της  αλήθειας  για  τον  αντικειμενικό  κόσμο  που  μας  περιβάλει»

Πράγματι,  το   Μέσο  Νεύρο  είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερης  σημασίας  νεύρα  στο  ανθρώπινο  χέρι,  καθώς  προσφέρει  την  αισθητικότητα  στο  μεγαλύτερο  τμήμα  αυτού.  Ταυτόχρονα  η  δυνατότητα  που  δίδει  στον  αντίχειρα  να  έρθει  σε  αντίθεση  με  τα  υπόλοιπα  δάκτυλα  του  χεριού  και  να  επιτυγχάνει  τη  σύλληψη,  είναι  πρωταρχικής  σημασίας  ενέργεια  που  ξεχωρίζει  τον  άνθρωπο από  τα  υπόλοιπα  θηλαστικά  και  τον  βοήθησε  στην  εξέλιξή  του.

Το  Μέσο  Νεύρο  σχηματίζεται  στο  βραχιόνιο  πλέγμα    από  την   5η,  6η  και  7η  αυχενική  ρίζα,  με  κύρια  συμμετοχή  της  Α6.  Πορεύεται  στη   έσω  επιφάνεια  του  βραχίονα  και  στη  πρόσθια  επιφάνεια  του  αντιβραχίου.  Στην  πορεία  του  δίδει  νεύρωση  στους  εξής  κυρίως  μύες:

 • Στρογγύλο  και  τετράγωνο  πρηνιστή  που  έχουν  σαν  λειτουργία  τον  πρηνισμό  του  αντιβραχίου.
 • Επιπολής  Καμπτήρες  μυς  των  δακτύλων
 • Εν  τω  βάθει   καμπτήρα  του  δείκτη ή  και  του  μέσου,  και  του  μακρού  καμπτήρα  του  αντίχειρα.
 • Κερκιδικούς  καμπτήρες  του  καρπού.
 • Αντιθετικό  και  απαγωγό  του  αντίχειρα,  που  έχουν  ως  λειτουργία  την  αντίθεση  αυτού.

Η  αισθητική  του λειτουργία  είναι  να  παρέχει  αισθητικότητα  στη  παλαμιαία  επιφάνεια  του  αντίχειρα,  του  δείκτη,  του  μέσου,  του   ημίσεως  του   παράμεσου  δακτύλου.

Τραυματισμοί  του  μέσου  νεύρου ή  πιεστικά  σύνδρομα,  εμφανίζουν  συμπτωματολογία  ανάλογη  με  το  επίπεδο  που  παρουσιάζεται  η  βλάβη.   Διακρίνονται  σε  υψηλούς  και  χαμηλούς.

Υψηλή  βλάβη  του  μέσου  νεύρου,  είναι  αυτή  που  γίνεται  στην  περιοχή  του  αγκώνα  ή  κεντρικότερα.  Η  κλινική  σημειολογία  περιλαμβάνει.

 • Αδυναμία  κάμψεως  της  τελικής  φάλαγγας  του  αντίχειρα  κα  του  δείκτη.
 • Αδυναμία  λειτουργίας  του  επιπολής  καμπτήρα  των  δακτύλων.
 • Μείωση  της  δύναμης  κάμψης  του  καρπού.
 • Αδυναμία  πρηνισμού  του  αντιβραχίου.
 • Αδυναμία  αντιθέσεως  του  αντίχειρα.
 • Αναισθησία,  ξηρότητα  του  δέρματος  και  απουσία  εφίδρωσης  στη  κατανομή  του  μέσου  νεύρου.
 • Ατροφία  των  μυών  του  θέναρος  και  του  αντιβραχίου  σε  παλαιές  κακώσεις.

Χαμηλή  βλάβη  του  μέσου  νεύρου  είναι  αυτή  που  γίνεται  στη  περιοχή  του  καρπού.  Η  κλινική  εικόνα  εδώ  είναι:

 • Αδυναμία  αντιθέσεως  του  αντίχειρα.
 • Αναισθησία,  ξηρότητα  του  δέρματος  και  απουσία  εφίδρωσης  στη  κατανομή  του  μέσου  νεύρου.
 • Ατροφία  μόνο  των  μυών  του  θέναρος  σε  παλαιές  κακώσεις.

Για  την  αποκατάσταση  τραυματισμού  του  μέσου  νεύρου  ακολουθούνται   οι  γενικοί  κανόνες  αντιμετωπίσεως  μιας  νευρικής  διατομής.  Δυσκολία  αντιμετωπίζουν  οι  αντιθετικοί  μύες  του  αντίχειρα.   Σε  περίπτωση  μη  λειτουργικής  ανανεύρωσης,  αντιμετωπίζονται  με  τενοντομρταφορές.

Εκτός από τους τραυματισμούς το μέσο νεύρο είναι δυνατόν να πιέζεται από διάφορα ανατομικά μόρια κατά τη πορεία του στο Άνω Άκρο. Η πλέον συνήθης θέση είναι στον καρπό (Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα). Λιγότερο συχνή είναι η πίεση στη περιοχή του αγκώνα (Σύνδρομο Πρηνιστή και Σύνδρομο Προσθίου Μεσόστεου Νεύρου).

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest