Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Αυχενικό Σύνδρομο

Αυχενικό Σύνδρομο

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

(CERVICAL SPINE DISORDERS)
Αυχενικό Σύνδρομο λέγοντας, εννοούμε ένα σύνολο παθήσεων που εκδηλώνεται με πόνο στον αυχένα. Ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και συχνά παραμένει ουσιαστικά αδιάγνωστη η πραγματική αιτία του πόνου. Είναι αντίστοιχο της οσφυαλγίας, όρος που περιγράφει το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Οσφυαλγία, δηλαδή άλγος στην οσφύ. Αυχενικό σύνδρομο, δηλαδή παθολογία στον αυχένα. Συχνά παθολογία στον αυχένα αντανακλά και με πόνο, αιμωδίες, ή/και αδυναμία στο Άνω Άκρο.


ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ

Ο αυχένας, όπως και όλη η σπονδυλική στήλη αποτελείται από τους σπονδύλους, τους μεσοσπονδυλίους δίσκους, τους συνδέσμους της περιοχής και τους παρασπονδυλικούς μύες. Ο σπόνδυλος αποτελείται από το σώμα και το τόξο, που σχηματίζουν ένα σωλήνα που λέγεται σπονδυλικό τρήμα. Τα τρήματα αυτά σχηματίζουν τον νωτιαίο σωλήνα από όπου διέρχεται ο νωτιαίος μυελός, βασικό στοιχείο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος παρεμβάλλεται μεταξύ των  σπονδύλων, περιέχει  στο κέντρο του έναν ιστό που λέγεται πηκτοειδής πυρήνας, που έχει σαν στόχο την απορρόφηση των κραδασμών και ο οποίος περιβάλλεται από τον δακτυλιοειδή σύνδεσμο. Οι σπόνδυλοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο σύστημα αρθρώσεων και συνδέσμων, που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης. Οι παρασπονδυλικοί μύες προσφέρουν την απαραίτητη κινητικότητα του αυχένα και συμπληρώνουν την σταθερότητα αυτού. Η κίνηση του αυχένα είναι ευρεία, προς όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις και εξασφαλίζει τη αντίστοιχη ευρεία κίνηση της κεφαλής. Η ελευθερία αυτή της κίνησης, όμως αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού, όπως και της εμφάνισης εκφυλιστικών αλλοιώσεων στη περιοχή. Μεταξύ των σπονδύλων σχηματίζονται δύο οπές, μια σε κάθε πλευρά, που λέγονται μεσοσπονδύλια τρήματα και από τα οποία διέρχεται ένα νεύρο που λέγεται ρίζα. Οι ρίζες που εξέρχονται από τον 5ο αυχενικό μέχρι και τον 1ο θωρακικό σπόνδυλο σχηματίζουν ένα πλούσιο αναστομωτικό  δίκτυο μεταξύ τους, που λέγεται Βραχιόνιο Πλέγμα και καταλήγει στο σχηματισμό των περιφερικών νεύρων του χεριού. Ο ερεθισμός μιας ρίζας από πιεστικό, ή άλλο αίτιο ονομάζεται ριζίτιδα. Η γνώση της λειτουργίας της κάθε ρίζας και η αναγνώριση της κλινικής της εικόνας μας επιτρέπει να καθορίσουμε το επίπεδο της βλάβης.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Τα αίτια πόνου στον αυχένα είναι πολλά. Είναι δυνατόν να τα κατατάξουμε στις εξής κατηγορίες:

  • Εκφυλιστικά αίτια
  • Τραυματικής αιτιολογίας
  • Φλεγμονώδης παθολογία
  • Συγγενείς παθολογίες των σπονδύλων
  • Όγκοι στη περιοχή
  • Αντανακλαστικός πόνος από άλλα συστήματα

Εκφυλιστικά αίτια, είναι αυτά που είναι αποτέλεσμα φθοράς, κυρίως, των αρθρώσεων μεταξύ των σπονδύλων. Η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, συμβαίνει σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας των 40 ετών, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου του και τη ελάτωση του διαστήματος μεταξύ των σπονδύλων. Αυτό επιβαρύνει τις αρθρώσεις των σπονδύλων, λόγω της μεταφοράς μεγαλύτερων φορτίων και επιταχύνει τη φθορά τους. Ταυτόχρονα, η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, είναι δυνατόν, να οδηγήσει σε πιεστικά σύνδρομα επί των ριζών.

Οι κακώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) είναι πολύ συχνές λόγω της τοπογραφικής της θέσης, που της επιβάλλει να είναι εξαιρετικά ευάλωτη στους τραυματισμούς. Είναι δυνατόν, να είναι αποτέλεσμα μιας απλής κάκωσης, όπως είναι η πτώση, ή να είναι επακόλουθο σοβαρότερου τραυματισμού, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, ή καταδύσεων. Στις τελευταίες ο τραυματισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς το κάταγμα του σπονδύλου, που συμβαίνει κατά τη πρόσκρουση της κεφαλής με το βυθό, είναι σε θέση να τραυματίσει το νωτιαίο μυελό, με αποτέλεσμα την παράλυση, ή ακόμα και τον άμεσο θάνατο. Ανάλογα σοβαρές κακώσεις της ΑΜΣΣ γίνονται στα τροχαία ατυχήματα. Ειδικά στις συγκρούσεις από το πίσω τμήμα του αυτοκινήτου, ο αυχένας οδηγείται σε μια ανεξέλεγκτη κίνηση, υπερεκτάσεως στην αρχή και έντονης κάμψης στη συνέχεια, κίνηση ανάλογη με αυτήν του μαστιγίου. Ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού του αυχένα είναι πολύ υψηλός και μόνο η χρήση των συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου (ζώνες, μαξιλάρια κεφαλής), είναι δυνατόν να προστατέψουν τον τραυματία. Εκτός από τα κατάγματα που διαγιγνώσκονται συνήθως εύκολα, είναι πιθανόν μια συνδεσμική βλάβη να οδηγεί σε αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, με κλινικό σύμπτωμα τον σποραδικό, ή μόνιμο πόνο, ή τις νευρολογικές διαταραχές.

Η Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου (ΚΜΔ), είναι μια πολύ συχνή παθολογία του αυχένα που μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε τραυματισμού, είτε εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Οφείλεται σε ρήξη του δακτυλιοειδή συνδέσμου και προβολή προς τα πίσω του πηκτοειδή πυρήνα. Η προβολή αυτή ασκεί πίεση στη ρίζα και προκαλεί πόνο, αιμωδίες και αδυναμία στη περιοχή κατανομής της. Διάφορες κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες των σπονδύλων είναι δυνατόν επίσης να αποτελούν αιτία πόνου στον αυχένα. Η αναγνώριση και η αντιμετώπισή τους, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα φλεγμονώδη συστηματικά νοσήματα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα αλλοιώνουν και εξασθενίζουν τα συνδεσμικά στοιχεία της ΑΜΣΣ και οδηγούν σε αποδιοργάνωσή της. Η νευρίτιδα του βραχιονίου πλέγματος, είναι συνήθως ιογενούς αιτιολογίας. Το πρώτο σύμπτωμα είναι ισχυρός πόνος εντοπισμένος, ή επεκτεινόμενος σε όλο το Άνω Άκρο. Σταδιακά εγκαθίσταται μυϊκή αδυναμία και ατροφίες. Η αισθητικότητα παραμένει, συνήθως, ανεπηρέαστη. Οι μυϊκές αδυναμίες και ατροφίες αποκαθίστανται σταδιακά, όμως η πιθανότητα παραμονής λειτουργικού ελλείμματος είναι πολύ υψηλή. Τέλος, ο αυχένας, όπως και όλα τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος είναι δυνατόν να εμφανίσει καρκινοματώδη παθολογία καλοήθη, ή κακοήθη, πρωτογενή, ή μεταστατική, είτε στους σπονδύλους, είτε στους παρασπονδυλικούς ιστούς.

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Η διαφορική διάγνωση των παθήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή που έχουν παρεμφερή συμπτώματα με παθολογία του αυχένα, περιλαμβάνει τα πιεστικά σύνδρομα των περιφερικών νεύρων, το σύνδρομο της θωρακικής εξόδου, παθολογία του ώμου, νευρολογικά νοσήματα και διάφορες συγγενείς παθολογίες στη περιοχή. Αναλυτικά:

Η πίεση της Α6 ρίζας έχει παρεμφερή συμπτώματα με το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα  και το σύνδρομο πιέσεως του μέσου νεύρου στον αγκώνα (σύνδρομο πρηνιστή). Η πίεση της Α8 και Θ1 ρίζας έχει παρεμφερή εικόνα με τη πίεση του ωλενίου νεύρου, που εκδηλώνεται με μούδιασμα του μικρού δακτύλου. Η πίεση της Α5 ρίζας είναι δυνατόν να αναπαράγει συμπτώματα παρεμφερή με παθολογία του ώμου και ο ασθενής να θεραπεύεται επί μακρόν για «αυχενικό σύνδρομο», ή το αντίθετο. Παράλυση των μυών του ώμου, όπως είναι η παράλυση των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης, είναι δυνατόν να οφείλεται σε πίεση του ραχιαίου νεύρου της ωμοπλάτης, σε θέση διαφορετική από τον αυχένα. Το Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου, συχνά παρουσιάζει και αυχεναλγία, όπως και κλινική εικόνα ανάλογη μιας ριζίτιδας και ο διαχωρισμός της παθολογίας είναι κριτικής σημασίας για τη θεραπεία του ασθενούς. Νευρολογικά νοσήματα, όπως είναι η νόσος του κεντρικού κινητικού νευρώνα, που είναι μια κακοήθης νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ή άλλες ενδοκρανιακές παθολογίες, πρέπει να είναι πάντα σε γνώση του θεράποντος ιατρού. Ο έλεγχος και προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να γίνεται, εφόσον η συμπτωματολογία του ασθενούς δίνει τις δέουσες ενδείξεις.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Το κύριο σύμπτωμα μιας παθολογίας του αυχένα είναι ο πόνος. Είναι δυνατόν να είναι εντοπισμένος σε κάποιο σημείο, ή να είναι διάχυτος. Συχνά επεκτείνεται προς το κεφάλι, προκαλώντας κεφαλαλγία και ζάλη. Άλλοτε επεκτείνεται προς τον ώμο, ή και ολόκληρο το Άνω Άκρο. Η δυσκαμψία, συνήθως, είναι αποτέλεσμα σπασμού των μυών, αλλά πιθανόν να υπονοεί σημαντική παθολογία. Το μούδιασμα του χεριού, η αδυναμία, ακόμη και μερική, ή πλήρης παράλυση εμφανίζονται σε σοβαρότερες βλάβες του αυχένα.

Η διάγνωση τίθεται με τη άρτια λήψη του ιστορικού του ασθενούς, την επαρκή κλινική εξέταση και τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Το ιστορικό θα αναδείξει προηγούμενους τραυματισμούς, κληρονομική προδιάθεση συστηματικών νοσημάτων, τη χρονιότητα των ενοχλημάτων και τους χαρακτήρες τους. Η κλινική εξέταση θα αναγνωρίσει τις γενικές εκδηλώσεις, δηλαδή την τοπική ευαισθησία και τη δυσκαμψία του αυχένα, τη μυϊκή ισχύ, τα αντανακλαστικά και τις υπόλοιπες κλινικές δοκιμασίες και θα καθορίσει το είδος και το επίπεδο της βλάβης ανάλογα με τα συμπτώματα. Ταυτόχρονα θα εντοπίσει πιθανή παθολογία άλλο  συστήματος που αναπαράγει παρεμφερή με τον αυχένα συμπτώματα. Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος θα αναδείξει τον βαθμό της φθοράς της αυχενικής μοίρας, προσδιορίζοντας την ύπαρξη οστεοφύτων και την στένωση των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων, που είναι το αποτέλεσμα της φθοράς των μεσοσπονδυλίων δίσκων. Ταυτόχρονα θα αναγνωρισθούν άλλες παθολογίες στη περιοχή. Ένα συχνό εύρημα είναι ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας, χωρίς επίσημη οστικήβλάβη. Αυτό οφείλεται σε σπασμό των παρασπονδυλικών μυών, οιασδήποτε αιτιολογίας, που πρακτικά σημαίνει ότι κάτι υπάρχει στον αυχένα που του προκαλεί δυσανεξία. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί περαιτέρω  εργαστηριακός έλεγχος. Η μαγνητική τομογραφία είναι ιδανική για τη διερεύνηση των περισσότερων παθήσεων του αυχένα, ειδικά για την ανάδειξη παθολογιών των δίσκων. Η αξονική τομογραφία είναι πλέον κατάλληλη για την μελέτη των οστών και, κυρίως, των καταγμάτων. Το ηλεκτρομυογράφημα διερευνά τη λειτουργία των νεύρων και των μυών. Ειδική εξέταση, είναι η μυελογραφία, όπου γίνεται έκχυση σκιαγραφικού υλικού στο νωτιαίο σωλήνα και έτσι δίνονται πληροφορίες για τον ανατομία του και τη κατάσταση των ριζών.Ειδικός εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος θα συμπληρώσει, εφόσον απαιτείται, την διερεύνηση της παθολογίας του αυχένα. Η απεικόνιση άλλων συστημάτων, όπως είναι η αξονική τομογραφία του πνεύμονα, ή αξονική και η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου, το σπινθηρογράφημα των οστών κ.α., θα απαιτηθούν σε περιπτώσεις υποψίας ανάλογης παθολογίας.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Η θεραπεία του «αυχενικού συνδρόμου» είναι συνάρτηση της αιτιολογίας που προκαλούν τα ενοχλήματα. Γιατί, όπως προαναφέρθηκε, το αυχενικό σύνδρομο δεν είναι συγκεκριμένη νόσος.

Στα εκφυλιστικά νοσήματα η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική. Αντιφλεγμονώδη και μυοχαλαρωτικά φάρμακα, φυσιοθεραπεία και περιορισμός των κινήσεων με τη χρήση κολάρου είναι οι συνήθεις μορφές θεραπείας. Σπάνια, σε περιπτώσεις που έχουμε σοβαρή μορφή στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα, μια κατάσταση που λέγεται αυχενική σπονδύλωση, απαιτείται χειρουργική επέμβαση προς αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και των αυχενικών ριζών.

Οι τραυματισμοί του αυχένα χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης, καθώς η πιθανότητα ανεπαρκούς διαγνώσεως είναι σχετικά υψηλή. Κάθε τραυματισμός της ΑΜΣΣ, ακόμη και ένας απλός, πρέπει να αντιμετωπίζεται προληπτικά με τη τοποθέτηση ενός κολάρου, μέχρι να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος, καθώς μια κίνηση της κεφαλής σε έδαφος κατάγματος, ή σοβαρής συνδεσμικής βλάβης, μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση, ή ακόμη και σε θάνατο. Το κάταγμα διαγιγνώσκεται συνήθως εύκολα και αντιμετωπίζεται συντηρητικά, ή χειρουργικά, σύμφωνα με τις αρχές της Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης. Σε υποψία αστάθειας ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται στον ειδικό χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης, που έχει τη γνώση και την εμπειρία να διαγνώσει και να θεραπεύσει τις ιδιαίτερες αυτές κακώσεις.

Η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι αρκετά συνήθης παθολογία του αυχένα, αν και στην οσφύ είναι περισσότερο συχνή. Η θεραπεία είναι τις πιο πολλές  φορές συντηρητική. Οι ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση είναι η παρουσία παραλύσεων στο Άνω Άκρο, ο οξύς πόνος που αντιστέκεται στην αγωγή και η χρονιότητα των ενοχλημάτων σε βαθμό που επηρεάζει τη πιότητα ζωής του ασθενούς. Παρόλο που η χειρουργική της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, και γενικότερα της σπονδυλικής στήλης, πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένους Χειρουργούς Σπονδυλικής Στήλης, Ορθοπαιδικούς ή Νευροχειρουργούς, η εκτίμηση των ασθενών με «αυχενικό σύνδρομο» και από Χειρουργό του Άνω Άκρου κρίνεται χρήσιμη, καθώς είναι πιθανόν να αναδείξει διαφορετική, ή συνυπάρχουσα παθολογία που χρήζει διαφορετικής αντιμετωπίσεως.

Τα συστηματικά νοσήματα απαιτούν τη συνδρομή  των Ρευματολόγων, οι νευρολογικές παθολογίες των Νευρολόγων και οι ειδικές παθολογίες θα χρειαστούν ειδική αντιμετώπιση. Τα πιεστικά σύνδρομα περιφερικών νεύρων πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον ειδικό Χειρουργό του Άνω Άκρου, συνήθως χειρουργικά.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest