Η ρήξη του τρίγωνου χόνδρου, είναι μια συνηθισμένη βλάβη στη περιοχή του καρπού. Η μαγνητική τομογραφία είναι η περισσότερο ευαίσθητη εξέταση για τη διάγνωση. Η αρθροσκόπηση του καρπού επιβεβαιώνει τη παθολογία και επιτρέπει τη ταυτόχρονη διόρθωσή της.

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Κακώσεις Τρίγωνου Χόνδρου

Κακώσεις Τρίγωνου Χόνδρου

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

(TFCC INJURIES)

Ο τρίγωνος χόνδρος, ή τρίγωνο ινοχόνδρινο σύμπλεγμα, βρίσκεται στη ωλένια περιοχή του καρπού και συνδέει τη κερκίδας και τη ωλένη. Αποτελεί ιδιαίτερα στηρικτικό στοιχείο στην περιοχή, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο σε κακώσεις και τραυματισμούς. Τα ανατομικά μόρια που σχηματίζουν το τρίγωνο ινοχόνδρινο σύμπλεγμα είναι:

  • Ο ομόλογος μηνίσκος.
  • Ο αρθρικός δίσκος.
  • Ο ωλένιος πλάγιος σύνδεσμος.
  • Ο ραχιαίος και παλαμιαίος κερκιδο-ωλένιοι σύνδεσμος.

Προδιαθεσικός παράγοντας της εμφάνισης των ρήξεων του τρίγωνου χόνδρου θεωρείται ότι είναι η διαφορά μήκους της κερκίδας και της ωλένης, με την ωλένη να είναι συχνότερα μεγαλύτερη.

Η μελέτη της αιμάτωσης του τρίγωνου χόνδρου έχει δείξει ότι μόνο το 15%-20% είναι καλά αγγειούμενο, το δε υπόλοιπο τμήμα είναι ανάγγειο, με αποτέλεσμα την αυξημένη δυσκολία επούλωσης του.

Οι ρήξεις του τρίγωνου χόνδρου διακρίνονται σε τραυματικού τύπου και σε εκφυλιστικού, δηλαδή να είναι αποτέλεσμα φθοράς. Οι τραυματικές ρήξεις οφείλονται σε άμεσο τραυματισμό του καρπού και εμφανίζονται σε νεαρά κυρίως άτομα, που συνήθως έχουν σημαντική αθλητική δραστηριότητα. Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας, επίσης, συχνά οδηγούν σε τέτοιες κακώσεις, καθώς διαταράσσεται η σχέση κερκίδας με την ωλένη. Οι εκφυλιστικού τύπου ρήξεις εμφανίζονται μετά την ηλικία των 40 ετών και δεν υπάρχει ιστορικό επίσημου τραυματισμού.

Τοπογραφικά, οι ρήξεις διακρίνονται σε:

  • Απόσπαση από την κερκίδα.
  • Κεντρική ρήξη.
  • Απόσπαση από την ωλένη.
  • Παλαμιαία ρήξη.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Τα κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος στην ωλένια πλευρά του καρπού, η μείωση της δύναμης σύλληψης του χεριού και συχνά η παρουσία αισθήματος κριγμού στη περιοχή. Ο πόνος είναι εντοπισμένος πάνω από το περιφερικό άκρο της ωλένης, στη περιοχή του τρίγωνου χόνδρου. Αναπαράγεται στις ακραίες θέσεις στροφής του καρπού σε πρηνισμό και υπτιασμό. Χαρακτηριστική είναι η αναπαραγωγή του πόνου στην ωλένια απόκλιση, όπως και το σημείο του «κλειδιού του πιάνου», όπου η παλινδρομική πίεση του περιφερικού άκρου της ωλένης αναπαράγει το σύμπτωμα.

Η λήψη ακριβούς ιστορικού θα αναδείξει πιθανότατα προηγούμενο τραυματισμό στη περιοχή. Όμως, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς συχνά ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός και είναι δυνατόν ο ασθενής να μη τον θυμάται.

Η διάγνωση επιτυγχάνεται με τη κλινική εξέταση και το κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο. Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος συνήθως είναι φυσιολογικός, είναι όμως δυνατόν να αναδείξει μεγαλύτερη ωλένη, ή ένα κάταγμα της στιλοειδούς αποφύσεως αυτής, αποτέλεσμα παλαιότερου τραυματισμού. Μια πολύ αξιόπιστη εξέταση είναι το αρθρογράφημα. Κατά αυτό εισάγεται εντός της άρθρωσης του καρπού ένα σκιαγραφικό υγρό, δηλαδή υγρό που απεικονίζεται στις ακτινογραφίες. Όταν υπάρχει ρήξη, το υγρό διαφεύγει προς τη κάτω κερκιδο–ωλενική άρθρωση και αναδεικνύεται ακτινολογικά. Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση που δίνει την ευκρινέστερη εικόνα της βλάβης και θεωρείται η εξέταση εκλογής. Ο συνδυασμός, μάλιστα, μαγνητικής τομογραφίας και αρθρογραφήματος αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διαγνωστική της ευαισθησία. Η αρθροσκόπηση του καρπού είναι η πλέον αξιόπιστη διαγνωστική εξέταση, καθώς ο έμπειρος Χειρουργός δύναται να αναγνωρίσει εκτός από τη ρήξη του τρίγωνου χόνδρου και οιαδήποτε άλλη παθολογία στην άρθρωση.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Η θεραπεία των τραυματικών ρήξεων του τρίγωνου χόνδρου είναι κατά βάση χειρουργική και συνήθως γίνεται αρθροσκοπικά. Στις κεντρικού τύπου και στις παλαμιαίες ρήξεις εφαρμόζεται νεαροποίηση της βλάβης, αναμένοντας με αυτή τη τεχνική, τη αποφυγή της τριβής στις κεντρικές και την ενεργοποίηση της επούλωσης στις παλαμιαίες. Στις περιπτώσεις με απόσπαση από την ωλένη, είναι απαραίτητη η καθήλωση του τρίγωνου χόνδρου με ειδικά αρθροσκοπικά ράμματα, ή με μια μικρή τομή δέρματος μήκους 1-2 cm. Στις περιπτώσεις με απόσπαση από την κερκίδα, συνήθως επιχειρείται απλός καθαρισμός και σπανιότερα συρραφή της βλάβης. Όταν έχουμε μεγαλύτερη ωλένη, συνιστάται οστεοτομία βραχύνσεως αυτής ταυτόχρονα με την αποκατάσταση της ρήξης.

Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται ακινητοποίηση του καρπού για χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων και στη συνέχεια ακολουθείται πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης για την επαναφορά της κίνησης του καρπού. Επάνοδος σε απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπεται σε χρονικό διάστημα 5-6 μηνών.

Οι εκφυλιστικού τύπου ρήξεις είναι καλό να αντιμετωπίζονται καταρχήν συντηρητικά με ακινητοποίηση και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αν τα ενοχλήματα δεν υποχωρήσουν συνιστάται αρθροσκοπικός καθαρισμός.

Η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας οδηγεί σε ένα καλό αποτέλεσμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest