Χρόνιος Πόνος στο Καρπό

Χρόνιος Πόνος στο Καρπό

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΟ

(CHRONIC WRIST PAIN)

Ο χρόνιος πόνος στον καρπό είναι από τα πλέον δύσκολα διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα για το χειρουργό του χεριού. Η ιδιαιτερότητα της παθολογίας, που έχει σαν χαρακτηριστικά τη μεγάλη διάρκεια και την ανικανότητα της χρήσης του χεριού, συχνά οδηγεί σε μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασθενούς και την αναζήτηση της λύσης του προβλήματος του από γιατρό σε γιατρό, πριν καταλήξει στο χειρουργό του χεριού.

Το πρώτο στάδιο της θεραπευτικής προσέγγισης είναι η λήψη του σωστού ιστορικό της πορείας της νόσου. Συνήθως ο ασθενής, έρχεται στον ειδικό προβάλλοντας διαγνώσεις που έχει ακούσει, πιστεύοντας ότι μ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνει τον θεράποντα. Πρέπει όμως η περιγραφή του προβλήματος να γίνει συστηματικά από την αρχή. Η ύπαρξη ή μη ιστορικού κακώσεως, η παράλληλη εμφάνιση γενικότερων συμπτωμάτων και οποιαδήποτε πληροφορία, έστω και αν φαίνεται ασήμαντη, είναι χρήσιμη. Η αναφορά στο ιστορικό δεν ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη. Η ενθάρρυνση του ασθενούς συχνά τον βοηθά να θυμηθεί γεγονότα που προς στιγμή του διαφεύγουν. Οι προηγούμενες θεραπείες καθώς και το ευεργετικό ή μη αποτέλεσμα τους είναι στοιχεία που βοηθούν πολύ στην περαιτέρω αντιμετώπιση.

Τα επώδυνα σύνδρομα του καρπού, είναι δυνατόν να αποδοθούν ως αναφορά στην αιτιολογία τους σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1.Τραυματικής αιτιολογίας: Η ταξινόμηση τους είναι πολύπλοκη.Ένας αδρός διαχωρισμός είναι ο εξής:

α. κατάγματα των οστών του καρπού και της κερκίδος, ρήξη του σκαφο-μηνοειδούς και των λοιπών συνδέσμων του καρπού και μετατραυματικές αρθρίτιδες

β. κακώσεις της κάτω κερκιδωλενικής άρθρωσης και του τρίγωνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος (TFCC)

γ. εξωαρθρικά αίτια όπως είναι το εξάρθημα του ωλενίου εκτείνοντος τον καρπό

2. Μη τραυματικής αιτιολογίας: Και εδώ τα αίτια που είναι δυνατόν να προκαλέσουν χρόνιο πόνο στον καρπό είναι πολλά:

α. νευρικής αιτιολογίας αίτια, όπως είναι η πίεση περιφερικών νεύρων (σύνδρομο  καρπιαίου σωλήνα κ.λ.π.), ή το Σύνδρομο Συμπαθητικής Αντανακλαστικής Αλγοδυστροφίας

β. τενοντίτιδες καμπτήρων ή εκτεινόντων αποτέλεσμα συνδρόμων υπερχρησιμοποίησης και εκφυλιστικών μικρορήξεων των τενόντων

γ. εκφυλιστικές, μεταβολικές ή συστηματικές φλεγμονώδεις παθήσεις

δ. φλεγμονώδεις παθήσεις από κοινά μικρόβια

ε. νεοπλασίες

στ. άσηπτη νέκρωση οστών (Νόσος Κienbock, Preiser κ.λ.π.)

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κάθε επώδυνος καρπός , πρέπει να υποβάλλεται σε απλό ακτινολογικό έλεγχο, όπου θα διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη οστικής βλάβης (κατάγμα, κ.λ.π.). Στην συνέχεια εκτιμάται η σχέση των οσταρίων του καρπού μεταξύ τους,προς εξέταση της υπάρξεως εξαρθρήματος του καρπού, ή επίσημης οστικής παρεκτόπισης, που οφείλεται σε συνδεσμική ρήξη. Στις περιπτώσεις του χρόνιου πόνου στον καρπό, τα χαρακτηριστικά του πόνου είναι συχνά καθοριστικά για τη διάγνωση της παθολογίας. Πόνος σε συγκεκριμένη θέση του χεριού, πόνος κατόπιν ειδικής χρήσεως του χεριού, πόνος ηρεμίας, νυκτερινός πόνος, έχουν σαν αίτιο συγκεκριμένη νόσο.

Συνήθως υπάρχει δυσκαμψία ή μυική αδυναμία είτε επακόλουθες της νόσου είτε οφειλόμενες στη δυσχρησία του χεριού. Για τη σωστή προσέγγιση της παθολογίας πέραν της σωστής κλινικής εκτίμησης συνήθως απαιτούνται πολλές εργαστηριακές εξετάσεις όπως είναι οι εξετάσεις αίματος, ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις, το σπινθηρογράφημα των οστών, η αξονική και μαγνητική τομογραφία και το αρθρογράφημα του καρπού. Το αρθρογράφημα είναι ειδική εξέταση όπου εξετάζεται ακτινολογικά ο καρπός μετά από έγχυση σκιαγραφικού υλικού στα διαμερίσματα του καρπού.

Τα τελευταία χρόνια η αρθροσκόπηση του καρπού προσφέρει σημαντική διαγνωστική βοήθεια, καθώς επιτρέπει την άμεση όραση της αρθρώσεως χωρίς ουσιαστική χειρουργική επιβάρυνση.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του χρόνιου πόνου στον καρπό, δε δύναται να ταξινομηθεί καθώς η μεγάλη ποικιλία των αιτίων που τον προκαλεί απαιτεί και διαφορετική αντιμετώπιση.

Είναι δυνατόν να είναι χειρουργική (συχνότερα) είτε συντηρητική (σπανιότερα).

Τα τελευταία χρόνια η αρθροσκοπική χειρουργική, και γενικώτερα η ενδοσκοπική έχει αυξημενη εφαρμογή στη χειρουργική. Η γενική χειρουργική, ουρολογία, η γυναικολογία κ.λ.π., εφαρμόζουν με αυξανόμενο ρυθμό τεχνικές, όπου χωρίς μεγάλες τομές του δέρματος έχουν άμμεση όραση και πρόσβαση στη βλάβη και στη διόρθωσή της. Στον καρπό η αρθροσκοπική χειρουργική είναι υψηλής αξιοπιστίας διαγνωστική μέθοδος και προσφέρει την δυνατότητα αποκαταστάσεως αρκετών παθολογιών.

Τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής μεθόδου για τη διάγνωση και θεραπεία των συνδεσμικών βλαβών του καρπού είναι:

  • ασφαλής τεχνική
  • προσφέρει διαγνωστική ευαισθησία που είναι δυνατόν να συγκριθεί μόνο με την ανοικτή επισκόπηση του καρπού
  • ελάχιστη επιβάρυνση του ασθενούς
  • συνήθως δε χρειάζεται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία
  • ελάχιστο χειρουργικό τραύμα
  • μικρότερος χρόνος αποθεραπείας
  • η έκπλυση και μόνο της αρθρώσεως προσφέρει ανακούφιση στον πόνο του ασθενούς

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ίσως μόνο οι σχετικώς περιορισμένες ενδείξεις εφαρμογής της καθώς σε μεγάλο αριθμός παθολογιών, κυρίως όπου υπάρχει οστική βλάβη, η ανοικτή χειρουργική μέθοδος κρίνεται απαραίτητη.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest