Η Αρθροσκόπηση του καρπού είναι μια μοντέρνα διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στις περιπτώσεις χρόνιου πόνου. Παρέχει υψηλή ευαισθησία στις συνδεσμικές κακώσεις και στις ρήξεις του τρίγωνου χόνδρου. Είναι ατραυματική και ανώδυνη τεχνική, και αποτελεί σήμερα την "State of the Art" λύση στα προβλήματα του καρπού.

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Αρθροσκόπηση Καρπού

Αρθροσκόπηση Καρπού

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ

(WRIST ARTHROSCOPY)

H αρθροσκόπηση του καρπού προσφέρει σημαντική διαγνωστική και θεραπευτική βοήθεια, καθώς επιτρέπει την άμεση όραση της αρθρώσεως χωρίς ουσιαστική χειρουργική επιβάρυνση. Η πρώτη αναφορά για την αρθροσκόπηση ως διαγνωστική μέθοδο έγινε το 1918 από το Takagi σε πτωματικά γόνατα. Εν τούτοις, η πρώτη επιτυχής αρθροσκόπηση επιτεύχθηκε από τον Watanabe το 1958, ενώ ο ίδιος χειρουργός εκτέλεσε την πρώτη μηνισκεκτομή λίγα χρόνια αργότερα, το 1962. Στον καρπό, η αρθροσκοπική χειρουργική εμφανίζεται αρκετά αργότερα, μεταξύ του 1985 και 1986 όταν οι Poehling, Roth και  Whipple καθορίζουν τις αρχές της αρθροσκόπησης του καρπού καταρχήν σε πτωματικά χέρια. Από τότε, η αρθροσκόπηση του καρπού σαν διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος έχει γίνει ένα σημαντικό βοήθημα στο χειρουργό του χεριού για τη διάγνωση και επίλυση πολλών παθολoγιών του καρπού.

Οι ενδείξεις αρθροσκοπήσεως του καρπού είναι:

Συχνά είναι χρήσιμη η πλήρης προεγχειρητική μελέτη του καρπού με διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους όπως είναι η αξονική/μαγνητική τομογραφία, το αρθρογράφημα του καρπού, το σπινθηρογράφημα κ.α.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Απαραίτητη προυπόθεση για την αρθροσκοπική χειρουργική είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός. Αυτός περιλαμβάνει:

  • αρθροσκόπιο μικρών αρθρώσεων διαμέτρου 2,5-2,7 mm
  • οθόνη τηλεόρασης
  • Συσκευή λειάνσεως – γλείφανο (Shaver)
  • αρθροσκοπικά εργαλεία (Grasping forceps,probe κ.λ.π.)
  • συσκευή διατάσεως του καρπού
  • σύστημα αναρροφήσεως/εκπλύσεως της αρθρώσεως

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και ο συνηθισμένος τρόπος ναρκώσεως είναι η γενική νάρκωση ή το μασχαλιαίο block.Μετά την συνήθη προεγχειρητική προετοιμασία (κατάλληλη στήριξη του χεριού – αντισηψία) εφαρμόζεται διάταση της αρθρώσεως. Οι συνηθέστερες πύλες εισόδου της αρθρώσεως είναι ωλένια των κερκιδικών εκτεινόντων του καρπού και κερκιδικά του ωλενίου καμπτήρος του καρπού, τόσο για την πηχεοκαρπική άρθρωση όσο και για την μεσοκάρπιο. Κατ΄αρχήν διερευνάται η πηχεοκαρπική άρθρωση.Ευθύς αμέσως μετά την είσοδο των αρθροσκοπικών εργαλείων στην άρθρωση, εφαρμόζεται έκπλυση της αρθρώσεως ώστε να γίνει δυνατή, η καθαρότερη απεικόνιση του καρπού. Στη συνέχεια εκτιμάται η κατάσταση του υμένα, αναζητώντας στοιχεία αιμορραγικής διηθήσεως, σημείο χρόνιας φλεγμονής και αναγνωρίζονται τα κύρια συνδεσμικά στάδια, όπως είναι ο σκαφομηνοειδής και ο μηνοπυραμοειδής σύνδεσμος που συχνότερα υφίσταται τραυματισμούς. Ο τρίγωνος χόνδρος, ισχυρό σταθεροποιητικό στοιχείο στην ωλένια πλευρά του καρπού, υπόκειται συχνά σε τραυματισμό και πρέπει πάντα να διερευνάται. Η μακροσκοπική εκτίμηση των αρθρικών επιφανειών θα αποκλείσει ή θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη αλλοιώσεων του αρθρικού χόνδρου, όπως είναι στην άσηπτη νέκρωση του μηνοειδούς ή άλλες εκφυλιστικές παθολογίες. Αναλόγως του είδους της βλάβης που θα διαπιστωθεί, είναι δυνατή η επεμβατική αρθροσκοπική χειρουργική, η θεραπεία δηλαδή της βλάβης δια του αρθροσκοπίου.Τέτοιες επεμβάσεις είναι η αποκατάσταση μερικής συνδεσμικής ρήξης, η αποκατάσταση ρήξης TFCC (κυρίως κεντρική βλάβη), η υμενεκτομή κ.α. Η ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων, απαιτεί υψηλή εμπειρία, προσφέρει όμως σαφή πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής ανατάξεως καθώς επιτρέπει την ανατομική ανάταξη του κατάγματος χωρίς μεγάλη χειρουργική επιβάρυνση του καρπού. Εαν η ευρεθείσα παθολογία δεν εξηγεί σαφώς την συμπτωματολογία, πρέπει να διερευνάται αρθροσκοπικά η μεσοκάρπια καθώς και η περιφερική κερκιδωλενική άρθρωση για την καλύτερη εκτίμηση του καρπού.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι δυνατόν να μη διαπιστωθεί σαφής ανωμαλία παρά την εφαρμοσθείσα διαγνωστική αρθροσκόπηση. Και σ’ αυτήν όμως την περίπτωση είναι αποδεδειγμένο ότι η έκπλυση της αρθρώσεως, λειτουργώντας κατά έναν άγνωστο μηχανισμό, προσφέρει σημαντική ανακούφιση στον πόνο του ασθενούς. Μετεγχειρητικά, εφαρμόζεται πρόγραμμα ακινητοποιήσεως που ποικίλει από 3-6 εβδομάδες, εξαρτώμενο από το είδος της βλάβης και της θεραπείας που ακολουθήθηκε.

Άλλοτε είναι αναγκαία, η εφαρμογή “ανοικτής” χειρουργικής, καθώς αριθμός παθολογιών δεν είναι δυνατόν να θεραπευτούν αρθροσκοπικά. Ειδικά στις πλήρεις συνδεσμικές ρήξεις, με σαφή οστικό διαχωρισμό, η συνδεσμοπλαστική ή οι περιορισμένες αρθροδέσεις του καρπού προσφέρουν αυξημένη θεραπευτική αξιοπιστία.

Φυσιοθεραπευτική αγωγή συνήθως απαιτείται μετεγχειρητικά, και ειδικά στις περιπτώσεις που η κινητικότητα της αρθρώσεως έχει διαταραχθεί.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest