Πίεση Κερκιδικού Νεύρου στον Αγκώνα (Radial Tunnel Syndrome)

Πίεση Κερκιδικού Νεύρου στον Αγκώνα (Radial Tunnel Syndrome)

ΠΙΕΣΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ

(RADIAL TUNNEL SYNDROME)

Ο  πόνος  στην  έξω  πλευρά  του  αγκώνα,  πάθηση  γνωστή  ως  επικονδυλίτιδα,  είναι  πιθανόν  να  μην  οφείλεται  στον  ερεθισμό  της  εκφύσεως  των  εκτεινόντων  που  πραγματικά  είναι  η  επικονδυλίτις.

Το  1972,  ο  Roles   πρώτος  αναφέρει  τον  προβληματισμό  του,  για  τον  επιμένοντα  πόνο  στον  αγκώνα,  λέγοντας  ότι  όταν  η  «επικονδυλίτιδα»  επιμένει,  είναι  πιθανόν  η  πραγματική  αιτία  της  παθολογίας  να  είναι  η  πίεση  του  κερκιδικού  νεύρου  στη  περιοχή.  Το  1979,  ο  Lister  εμβαθύνει  περισσότερο  στην  παθολογία  της  περιοχής  και  διαχωρίζει  τις  νοσολογικές  οντότητες  που  προκαλούν  πόνο  στην  έξω  πλευρά  του  αγκώνα.  Η  θεωρία  αυτή  καθιερώθηκε,  ισχύει  μέχρι  και  σήμερα,  και  διαχωρίζει  την  δυσανεξία  στην  έξω  πλευρά  του  αγκώνα  ως  οφειλόμενη  σε:

  • Έξω  επικονδυλίτιδα  (Tennis  Elbow).
  • Πίεση  του  κερκιδικού  νεύρου  στον  κερκιδικό  σωλήνα  (Radial  Tunnel  Syndrome).
  • Πίεση  του  οπισθίου  μεσόστεου  νεύρου  (Posterior  Interosseous  Nerve  Syndrome).

Το  κερκιδικό  νεύρο  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  νεύρα  του  χεριού  με  κύρια  λειτουργία  την  έκταση  του  καρπού  και  των  δακτύλων.  Κεντρικότερα  του  αγκώνα  νευρώνει  και  τον  τρικέφαλο  βραχιόνιο  μυ. Η  αισθητική  του  κατανομή  είναι  μικρότερης  σημασίας  καθώς  παρέχει  αυτόνομη  αίσθηση  μόνο  στην  ραχιαία  επιφάνεια  του  χεριού,  στη  περιοχή  του  αντίχειρα.   Στη  περιοχή  του  αγκώνα  το  κερκιδικό  νεύρο  διέρχεται  μέσα  από  μια  περιοχή  που  σχηματίζεται  από  τον  βραχιονοκερκιδικό  μυ,  τον  βραχύ  κερκιδικό  εκτείνοντα  τον  καρπό, και  που  ονομάζεται  κερκιδικός  σωλήνας.  Η  πίεση  του  νεύρου  στη  περιοχή  αυτή   συνιστά  το  Σύνδρομο  του  Κερκιδικού  Σωλήνα  (Radial  Tunnel  Syndrome).  Τα  ανατομικά  μόρια  που  είναι  δυνατόν  να  προκαλέσουν  πίεση  είναι  μια  ινώδης  μπάντα  από  την  κεφαλή  της  κερκίδος,  τα  αγγεία  και  κυρίως  ένα  πλούσιο  φλεβικό  δίκτιο  που  υπάρχει  στην  περιοχή,  η  τενοντώδης  μοίρα  του  βραχέος  κερκιδικού  εκτείνοντος  τον  καρπό,  και  η  αψίδα  του  Frohse  που  είναι  μια  σκληρή  ινώδης  περιτονία  στη  περιοχή.  Άλλες  αιτίες  πιέσεως  του  κερκιδικού  νεύρου  είναι  δυνατόν  να  είναι  ένα  κάταγμα  της  κεφαλής  της  κερκίδος,  ή  ένας  όγκος  στην  περιοχή,  με  συχνότερα  εμφανιζόμενους  το  γάγγλιο  και  το  λίπωμα.

Το  οπίσθιο  μεσόστεο  νεύρο  είναι  κλάδος  του  κερκιδικού  νεύρου,  κυρίως  κινητικός,  και  νευρώνει  τους  μυς  που  εκτείνουν  τον  αντίχειρα  και  τα  δάκτυλα.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το  κύριο  σύμπτωμα  στο  σύνδρομο  του  κερκιδικού  σωλήνα  είναι  ο  πόνος  στην  πρόσθια  και  έξω  επιφάνεια  του  αγκώνα  πάνω  από  την  κεφαλή  της  κερκίδας  και  την  μάζα  των  εκτεινόντων.  Δύναται  να  επεκτείνεται  στη  έξω  πλευρά  του  αγκώνα.  Συνήθως  εκδηλώνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  του  χεριού,  είναι  όμως  δυνατόν  να  είναι  και  κατά  την  διάρκεια  της  νύκτας.   Δύο  παθογνωμικές  δοκιμασίες  που  περιγράφησαν  από  τον  Lister,  είναι  η  έκλυση  πόνου  στον  υπό  αντίσταση  υπτιασμό  του  σε  έκταση  αντιβραχίου,  και  στην  έκταση  του  μέσου  δακτύλου  με  τον  αγκώνα  σε  κάμψη.  Μείωση  της  αίσθησης  στη  περιοχή  κατανομής  του  κερκιδικού  νεύρου  είναι  δυνατόν  να  εμφανιστεί,  καίτοι  δεν  είναι  συνηθισμένο.  Η  έκταση  των  δακτύλων  δεν  επηρεάζεται,  όμως  η   δύναμη  του  χεριού  συνήθως  παρουσιάζεται  μειωμένη  λόγω  του  πόνου. Αντίθετα  στο  σύνδρομο  πιέσεως  του  οπισθίου  μεσόστεου  νεύρου  απουσιάζει  ο  πόνος.  Εδώ  το  μόνο  σύμπτωμα  είναι  η  αδυναμία  εκτάσεως  των  δακτύλων,  η  οποία  μπορεί  να  εμφανιστεί  σταδιακά,  ή  και  απότομα.

Το  σύνδρομο  του  κερκιδικού  σωλήνα  συνυπάρχει  με  την  τυπική  έξω  επικονδυλίτιδα,  που  εκδηλώνεται  κυρίως  με  πόνο  στον  έξω  επικόνδυλο,   σε  ποσοστό  περίπου  30%,  και  ο  ιατρός  θα  πρέπει  να  αναγνωρίσει  την  συνύπαρξη  αυτή.

Η  διάγνωση  επιτυγχάνεται  με  το  ιστορικό  και  την  λεπτομερή  κλινική  εξέταση.

Το  ηλεκτρομυογράφημα  είναι  φυσιολογικό  στο  σύνδρομο  του  κερκιδικού  σωλήνα,  αλλά  είναι  δυνατόν  να  αναδείξει  την  απονεύρωση  των  εκτεινόντων  στη  πίεση  του  οπισθίου  μεσόστεου,  όχι  όμως  πάντα. Ο  απλός  ακτινολογικός  έλεγχος  είναι  χρήσιμος  μόνο  στα  κατάγματα  της  κεφακής  της  κερκίδος. Η  μαγνητική  τομογραφία  είναι  μια  ευαίσθητη  διαγνωστική  απεικόνιση  που  θα  δώσει  πληροφορίες  για  τη  ύπαρξη  μιας  μάζας  στη  περιοχή,  καθώς  και  την  ύπαρξη  απονευρωμένων  μυών  ακόμη  και  στα  αρχικά  στάδια,  και  συνιστάται  στις  περπτώσεις  επιμένοντος  πόνου  στην  περιοχή  του  αγκώνα.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  του  συνδρόμου  του  κερκιδικού  σωλήνα  είναι  κατ΄ αρχήν  συντηρητική.  Αυτή  περιλαμβάνει  λήψη  αντιφλεγμονωδών  φαρμάκων,  ακινητοποίηση  και  φυσιοθεραπεία.  Η  έκχυση  κορτικοειδούς  είναι  πολλές  φορές  αποτελεσματική,  αλλά  πρέπει  να  γίνεται  με  προσοχή  λόγω  του  κινδύνου  τραυματισμού  του  κερκιδικού  νεύρου.

Όταν  η  συντηρητική  αγωγή  δεν  αποδίδει  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  4 -6  μηνών,  ενδείκνυται  η  χειρουργική  αποσυμπίεση  του  κερκιδικού  σωλήνα.  Απόλυτη  ένδειξη  για  χειρουργική  θεραπεία  είναι  στις  περιπτώσεις  που  στην  απεικόνηση  με  μαγνητική  τομογραφία  εμφανίζονται  στοιχεία  απονεύρωσης  των  μυών,  ακόμη  και  αν  δεν  έχουμε  κλινική  ή  και  ηλεκροφυσιολογική  εμφάνιση,  καθώς  δεν  είμαστε  σε  θέση  να  γνωρίζουμε  τον  βαθμό  της  πίεσης  και  όταν  εμφανιστούν  κινητικές  διαταραχές,  έχει  χαθεί  πολύτιμος  χρόνος.

Η  θεραπεία  του  συνδρόμου  της  πίεσης  του  οπισθίου  μεσόστεου  νεύρου  είναι  μόνο  χειρουργική  και  μάλιστα  αυτή  πρέπει  να  γίνει  ευθύς  μόλις  διαγνωστεί.  Στην  αντίθετη  περίπτωση  η  εγκατάσταση  μόνιμων  βλαβών  είναι  πολύ  πιθανή. Κατά  την  επέμβαση  πρέπει  να  παρασκευαστεί  το  κερκιδικό  νεύρο  σε  όλη  τη  πορεία  του  στο  κερκιδικό  σωλήνα  και  αναιρεθεί  οιαδήποτε  αιτία  πίεσης  υπάρχει.  Πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  ατραυματικές  τεχνικές  καθώς  η  πιθανότητα  εμφάνισης  μετεγχειρητικών  συμφύσεων  που  θα  έχουν  ως  αποτέλεσμα  ένα  δισεπίλυτο πρόβλημα,  είναι  υπαρκτή.  Στις  περιπτώσεις  που  συνυπάρχει  και  επικονδυλίτιδα,  πρέπει  και  αυτή  να  θεραπεύεται  χειρουργικά  στον  ίδιο  χρόνο,  συνήθως  με  διαφορετική  τομή.  Μετεγχειρητικά  εφαρμόζεται  μια  απλή  επίδεση  για  λίγες  μέρες.  Συνιστάται  ανάπαυση  και  αποφυγή  καταπονήσεων  και  άρσης  βάρους  για  χρονικό  διάστημα  ενός  μηνός.  Η  πλήρης  δραστηριότητα  επιτρέπεται  περίπου  σε  3  μήνες.

Το  τελικό  αποτέλεσμα  συνήθως  είναι  πολύ  καλό.  Κριτικής  σημασίας  είναι  η  σωστή  διάγνωση  και  η  επιλογή  των  ασθενών  που  πραγματικά  χρειάζονται  χειρουργική  θεραπεία.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest