Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

(ELBOW ARTHROSCOPY)

Η αρθροσκόπηση του αγκώνα, όπως και η αρθροσκόπηση όλων των αρθρώσεων, είναι η επέμβαση που δίνει τη δυνατότητα στον Χειρουργό να προσεγγίσει διαγνωστικά και θεραπευτικά την άρθρωση του αγκώνα, χωρίς επίσημη τομή παρά μόνο με πολύ μικρές οπές μεγέθους 0.5 mm, που ονομάζονται πόρτες. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το μικρότερο δυνατόν χειρουργικό τραύμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και οίδημα, το περιορισμό των μετατραυματικών συμφύσεων και δυσκαμψιών και τη γρηγορότερη επάνοδο του ασθενούς στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η αρθροσκόπηση είναι μια μέθοδος χειρουργικής παρέμβασης και όχι πανάκεια που δίδει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Η λήψη του ιστορικού, η κλινική εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος, παραμένουν τα σημαντικότερα εργαλεία του Χειρουργού για την αντιμετώπιση μιας παθολογίας του αγκώνα. Η θέση της κλασικής ανοικτής χειρουργικής παραμένει μια σίγουρη, δοκιμασμένη και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση. Η εξέλιξη όμως της Χειρουργικής επιβάλλει την εφαρμογή των μεθόδων αυτών προς όφελος του ασθενούς.

Οι ενδείξεις και οι δυνατότητες της αρθροσκόπησης του αγκώνα είναι:

 • Διάγνωση ενδοαρθρικών παθήσεων που δεν αποκαλύπτονται με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους
 • Αφαίρεση ελεύθερων σωματίων στην άρθρωση
 • Αρθρίτιδα
 • Υμενεκτομή
 • Νέκρωση βραχιονίου κονδύλου
 • Αφαίρεση υμενικής πτυχής (Plica)
 • Δυσκαμψία του αγκώνα
 • Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος
 • Αφαίρεση ορογόνου θυλακίτιδας
 • Επικονδυλίτιδα
 • Ανάταξη ενδοαρθρικών καταγμάτων
 • Αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα (ωλένια νευρίτιδα)

Η κυριότερη αντένδειξη για την εφαρμογή αρθροσκοπικών μεθόδων στη περιοχή του αγκώνα είναι προηγούμενες ανοικτές επεμβάσεις στη περιοχή, καθώς προηγούμενοι χειρισμοί, όπως είναι η μεταφορά του ωλενίου νεύρου και γενικότερα η πιθανή μετεγχειρητική αλλαγή της ανατομίας της περιοχής, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό υγιών ιστών στη περιοχή.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η αρθροσκόπηση του αγκώνα τις περισσότερες φορές γίνεται σε εξωτερικούς ασθενείς, που δεν χρειάζονται δηλαδή παραμονή στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Τόσο η γενική, όσο και η περιοχική αναισθησία, δηλαδή η έγχυση αναισθητικών φαρμάκων στην περιοχή της μασχάλης που θα αναισθητοποιήσει ολόκληρο το Άνω Άκρο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η συνηθέστερη θέση του ασθενούς κατά την διάρκεια της επέμβασης είναι η πλάγια, καίτοι μερικοί Χειρουργοί χρησιμοποιούν την ύπτια θέση.

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού και εργαλείων, όπως σε κάθε αρθροσκοπική, ή ενδοσκοπική επέμβαση. Αναλυτικά απαιτούνται:

 • Αρθροσκόπιο 4.5 mm, αν και αρκετοί Χειρουργοί προτιμούν ένα μικρότερης διαμέτρου (2.7 mm)
 • Οθόνη, κατά προτίμηση υψηλής ευκρίνειας
 • Συσκευή λειάνσεως (Saver)
 • Συσκευή ηλεκτρονικής εξάχνωσης (Vapor)
 • Σύστημα αύξησης ενδοαρθρικής πίεσης (Pump)
 • Ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία
 • Ειδικές κάνουλες

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή τραυματισμού των νεύρων και των αγείων της περιοχής, καθώς ένας τέτοιος τραυματισμός είναι σχετικά συχνός στις επεμβάσεις αυτές. Ο σωστός σχεδιασμός και το μαρκάρισμα της πορείας των ευγενών μορίων, μειώνει στο ελάχιστο τη πιθανότητα αυτή. Κατά την επέμβαση, χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο «πόρτες». Μια για την είσοδο της κάμερας και η δεύτερη για την είσοδο των εργαλείων, αλλά σπάνια είναι αρκετές. Στις περισσότερο σύνθετες επεμβάσεις απαιτείται η χρησιμοποίηση και άλλων ενδοαρθρικών εισόδων.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι εάν ο χειρουργός διαπιστώσει μια παθολογία που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί αρθροσκοπικά, πρέπει να μετατρέψει την μέθοδο σε ανοικτή για το καλύτερο δυνατόν κλινικό αποτέλεσμα.

Μετεγχειρητικά, εφαρμόζεται απλή επίδεση του αγκώνα στις περισσότερες περιπτώσεις και σπάνια απαιτείται ακινητοποίηση σε νάρθηκα. Η απλή ανάρτηση του χεριού θεωρείται χρήσιμη για την ανάπαυση του χειρουργημένου αγκώνα και το περιορισμό του οιδήματος. Αναλγητική αγωγή απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης απαιτείται στη πλειοψηφία των ασθενών.

Η αρθροσκόπηση του αγκώνα είναι ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση και απαιτεί πολύ υψηλό βαθμό εμπειρίας από τον Χειρουργό. Πολλές από τις προαναφερθείσες επεμβάσεις είναι δυνατόν να εκτελεστούν αρθροσκοπικά με ασφάλεια από λίγους Χειρουργούς σε όλο το κόσμο.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest