Παγωμένος Ώμος

ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ

(FROZEN SHOULDER)

Ο παγωμένος ώμος είναι μια ιδιαίτερη παθολογία επώδυνης δυσκαμψίας του ώμου με άγνωστη αιτιολογία. Ως προδιαθεσικοί παράγοντες, αναφέρονται τραυματισμοί, φλεγμονές και εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες μέσης ηλικίας, συχνά με ευαίσθητο ψυχολογικό υπόστρωμα. Η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη ενοχοποιείται, επίσης, για την εμφάνιση της παθολογίας. Η νόσος αρχίζει με πόνο και δυσκαμψία του ώμου μετά από τραυματισμό ή ακινητοποίηση του ώμου, που προοδευτικά επιδεινώνεται και καταλήγει σε πλήρη ακαμψία της αρθρώσεως.

Η κινητικότητα του ώμου αποκαθίσταται σταδιακά με τη θεραπευτική αγωγή (συντηρητική ή χειρουργική) και είναι δυνατόν να διαρκέσει δύο και πλέον χρόνια και η παραμονή μιας μορφής δυσκαμψίες δεν δύναται να αποκλεισθεί.

Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει προσεκτική, στα όρια του πόνου, κινητοποίηση, με ταυτόχρονη χρήση αντιφλεγμονωδών μεθόδων φυσιοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής. Ενδοαρθρικές εκδύσεις κορτικοειδών η αυτόλογων ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων (PRP) είναι πιθανόν να συνεισφέρουν στην στη θεραπεία. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός πρέπει να έχει συχνή επικοινωνία με τον Φυσιοθεραπευτή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συνδρόμου. Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, εάν υπάρχει, είναι κριτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της νόσου.

Χειρουργικά, η αρθροσκοπική λύση των συμφύσεων, και η επαρκής ακρωμιοπλαστική, σε συνδυασμό με τη ελεγχόμενη φυσιοθεραπεία, μειώνει το χρόνο αποθεραπείας και βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα. Η υπό νάρκωση κινητοποίηση του ώμου, επίσης, έχει θέση σε επιλεγμένους ασθενείς. Σε περίπτωση ειδικής παθολογίας στη περιοχή, όπως είναι μια ψευδάρθρωση του μείζονος βραχιονίου ογκώματος ή μια ρήξη των στροφέων απαιτείται οπωσδήποτε η αποκατάσταση της βλάβης αυτής, καθώς θεωρείται γενεσιουργός αιτία της παθολογίας.

Η συστηματική ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς πρέπει να συμπληρώνει τη κάθε μορφή θεραπείας που ακολουθείται, καθώς ο μακρύς χρόνος αποθεραπείας επιβαρύνει επιπλέον τον πάσχοντα. Η στενή σχέση ασθενούς – ιατρού και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του είναι απαραίτητο να διατηρηθεί, ώστε να ακολουθηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας.

Παγωμένος Ώμος

Αρθροσκοπική εικόνα παγωμένου ώμου

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest