Επικονδυλίτις

ΑΓΚΩΝΑΣ  ΤΩΝ ΤΕΝΝΙΣΤΩΝ

(TENNIS ELBOW)

Η επικονδυλίτιδα, ή αγκώνας των τεννιστών όπως έχει καθιερωθεί η πάθηση διεθνώς είναι μια συνηθισμένη παθολογία στη περιοχή του αγκώνα. Εμφανίζεται με πόνο στην έξω πλευρά του αγκώνα και είναι συνηθισμένη σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα χέρια τους στην εργασία ή κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της νόσου στους ασχολούμενους με αυτό το άθλημα του τέννις έδωσε το όνομα του αθλήματος σ΄ αυτήν.

Στην πραγματικότητα όμως η εμφάνιση της παθολογίας είναι δυνατόν να υπάρξει σε όλες τις κατηγορίες και ηλικίες του πληθυσμού. Η δραστηριότητα που κρίνεται υπεύθυνη για την νόσο είναι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψεως και στροφής του αντιβραχίου σε πρηνισμό και υπτιασμό με τον καρπό σε έκταση.

Η κίνηση αυτή προκαλεί πόνο στην έξω πλευρά του αγκώνα και πάνω από την πορεία των μυών που εκτείνουν τον καρπό και τα δάκτυλα. Τα συμπτώματα προκαλούνται συχνότερα με έκταση του καρπού υπό αντίσταση με το αντιβράχιο σε πρηνισμό (η θέση του αντιβραχίου που ή παλαμιαία επιφάνεια κοιτά το έδαφος).

Η αιτία που προκαλεί τον πόνο, έχει διαπιστωθεί ότι είναι ο τραυματισμός της εκφύσεως ενός ή περισσοτέρων μυών που εκτείνουν τον καρπό (βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, κοινός εκτείνων τους δακτύλους), από το έξω κόνδυλο του βραχιονίου οστού. Είναι αποτέλεσμα, συνήθως, χρόνιας υπερχρησιμοποίηση των μυών αυτών, ξαφνικής και έντονης σύσπασής τους, η άμεσης πλήξης στον έξω βραχιόνιο κόνδυλο.

Είναι όμως γεγονός ότι η επικονδυλίτις δεν είναι η μόνη παθολογία της περιοχής  που προκαλεί πόνο. Αντίθετα, η επικονδυλίτιδα που επιμένει παρά τη συντηρητική θεραπεία, δεν είναι συνήθως …επικονδυλίτιδα.

Είναι δυνατόν να είναι πίεση του κερκιδικού νεύρου στον κερκιδικό σωλήνα (radial tunnel syndrome), ή παθολογία γενικότερη όπως είναι η υμενίτιδα και η αρθρίτιδα του αγκώνα. Eάν συνυπάρχουν κινητικές διαταραχές που είναι η αδυναμία εκτάσεως των δακτύλων, τότε πρόκειται για το σύνδρομο πιέσεως του οπισθίου μεσόστεου νεύρου, που είναι κλάδος του κερκιδικού νεύρου.

Ο διαχωρισμός των δύο αυτών συνδρόμων δεν είναι πάντα εφικτός καθώς οφείλονται σε πίεση του κερκιδικού νεύρου σε κοινά συνήθως σημεία που είναι η ινώδης μπάντα μπροστά από την κεφαλή της κερκίδος, ο θύσανος των αγγείων της παλίνδρομου κερκιδικής αρτηρίας, η τενοντώδης μοίρα του βραχέως κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό και η αψίδα του Froche, γνωστά ανατομικά μόρια της περιοχής.

Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η

Η εξέταση του πάσχοντος από επικονδυλίτιδα αγκώνα συνήθως τεκμηριώνεται με τοπική ευαισθησία στην ψηλάφηση πάνω από τον έξω κόνδυλο. Η χαρακτηριστική δυσανεξία είναι δυνατόν να αναπαραχθεί με τις εξής δοκιμασίες:

·        υπό αντίσταση έκταση του καρπού

·        υπό αντίσταση υπτιασμό και έκταση του αντιβραχίου

·        υπό αντίσταση έκταση του μέσου δακτύλου.

Η πίεση του κερκιδικού νεύρου τεκμηριώνεται με την αναπαραγωγή του πόνου στη πίεση της μάζας των εκτεινόντων στη ραχιαία πλευρά του αντιβραχίου. Σε ένα ποσοστό των αρρώστων υπάρχει νυκτερινός πόνος, χωρίς να είναι σε θέση να διαχωρίσει τη παθολογία.

Η αδυναμία των εκτεινόντων οδηγεί στη διάγνωση του συνδρόμου πιέσεως του  οπισθίου μεσοστέου νεύρου. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρομυογράφημα είναι πιθανόν να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.

Εάν ο πόνος είναι διάχυτος και όχι μόνο στην έξω πλευρά της άρθρωσης είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη ενδοαρθρικής παθολογίας. Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος, με αιματολογικές ρευματολογικές εξετάσεις, Μαγνητική Τομογραφία, κ.λ.π. Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος πρέπει πάντα να εκτελείται για τη αναζήτηση πιθανής οστικής αιτιολογίας της πόνου.

Πρέπει, επίσης, πάντα να εξετάζεται και η αυχενική μοίρα του ασθενούς και ο ώμος του καθώς είναι δυνατόν να αντανακλάται ο πόνος από παθολογίες στις περιοχές αυτές. Άλλα αίτια παρόμοιας συμπτωματολογίας είναι το Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου και τα διάφορα σύνδρομα πιέσεως περιφερικών νεύρων, όπως είναι, το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της επικονδυλίτιδος είναι κατ’ αρχήν συντηρητική. Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων και η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων υποβοηθεί τη μείωση της φλεγμονής στην περιοχή. Πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης ακολουθείται με ασκήσεις διατάσεως των μυών του αντιβραχίου και ειδική φυσιοθεραπευτική αγωγή.

Η χρήση ειδικού νάρθηκα που καθηλώνει την έκφυση των εκτεινόντων του καρπού και των δακτύλων ανακουφίζει, επίσης, από τα συμπτώματα. Επί εμμονής των ενοχλημάτων, η τοπική έκχυση κορτιζόνης κρίνεται χρήσιμη. Αν και πολλοί άνθρωποι θεωρούν την έκχυση της κορτιζόνης επιβλαβή, αυτό είναι λάθος.

Η κορτιζόνη είναι ισχυρό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, η τοπική έκχυση της μια ή περισσότερες φορές δεν δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό και παραμένει η παραδοσιακή (traditional) θεραπεία.  Τα τελευταία χρόνια η έκχυση αυτόλογων ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων (PRP) έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η ακινητοποίηση του αγκώνα με τον καρπό σε έκταση συμπληρώνει τη συντηρητική θεραπεία.

Αποτυχία της συντηρητικής αγωγής είναι δυνατόν να υποχρεώσει τον ασθενή σε αλλαγή των δραστηριοτήτων, ή ακόμη και της εργασίας του. Σε αυτή την περίπτωση έχει θέση η χειρουργική θεραπεία. Οι επεμβάσεις που γίνονται συνήθως είναι η αφαίρεση του έξω κονδύλου (επικονδυλεκτομή), η απελευθέρωση της εκφύσεως των εκτεινόντων, η διάνοιξη της περιτονίας των εκτεινόντων, ή ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω.

Η χειρουργική διάνοιξη έχει θέση και στο σύνδρομο πιέσεως του κερκιδικού νεύρου, που ανθίσταται στη συντηρητική αγωγή. Αντίθετα, όταν έχουμε αδυναμία ή παράλυση των εκτεινόντων τους δακτύλους (σύνδρομο πιέσεως οπισθίου μεσοστέου νεύρου), η χειρουργική θεραπεία για την αποσυμπίεση του κερκιδικού νεύρου, κρίνεται επιβεβλημένη και επείγουσα.

Η διερεύνηση – αποσυμπίεση του κερκιδικού νεύρου είναι προτιμότερο να εκτελείται από ειδικευμένους στη χειρουργική του Άνω Άκρου χειρουργούς, για την αποφυγή τραυματισμού του νεύρου και τη δημιουργία συμφύσεων στη περιοχή (καθηλωτική νευρίτιδα).

Μετεγχειρητικά ακολουθείται ένα πρόγραμμα αποκαταστάσεως διάρκειας 2-3 μηνών. Μετά από ένα διάστημα περιορισμένης χρήσης του χεριού για 3 εβδομάδες, επιτρέπεται η πλήρης κινητοποίηση του αγκώνα και του αντιβραχίου, αφού ακολουθήσει πρόγραμμα διατάσεως και ενδυνάμωσης των μυών του αντιβραχίου.

Σημαντικός παράγοντας για την τελική επιτυχή έκβαση της θεραπείας, είναι η κατάλληλη επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν στην δέουσα θεραπεία, καθώς οι παθολογίες με παρόμοια κλινική εικόνα είναι υπαρκτές και η διαφορική τους διάγνωση απαραίτητη.

Επικονδυλίτις

Το σημείο του αγκώνα που πονά στην έξω επικονδυλίτιδα

Ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης των εκτεινόντων για την θεραπεία της επικονδυλίτιδας

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest