Κατάγματα Αγκώνα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΑΓΚΩΝΑ

(ELBOW FRACTURES)

Ο  Αγκώνας  είναι  μια  πολύ  σημαντική  άρθρωση  για  την  λειτουργία  του  χεριού. Η  κάμψη  του  αγκώνα  είναι  απαραίτητη  για  τη  εκτέλεση  της  βασικότερης  ανάγκης  του  ανθρώπου,  που  είναι  η  λήψη  της  τροφής.  Η  έκταση  του  αγκώνα,  καθώς  και  ο  πρηνισμός  και  υπτιασμός  του  αντιβραχίου  είναι  απαραίτητοι  για  την  αναζήτηση  της  τροφής.

Η  κίνηση  του  αγκώνα  επιτρέπει  τη  προσέγγιση  του  χεριού  και  σε  άλλα  σημεία  του  σώματος,  όπως  είναι  η  κεφαλή  ή  ο  ώμος  και  να  έχει  οποιαδήποτε  θέση  στο  χώρο  μακριά  ή  κοντά  στο  σώμα,   διευκολύνοντας  έτσι  τις  καθημερινές  δραστηριότητες  επιβίωσης  και  δημιουργικής  έκφρασης. Ο  μεγάλος  βαθμός  ελευθερίας  της  κίνησης  του  αγκώνα  και  η  προβολή  του  στον  χώρο,  τον  καθιστά  ευαίσθητο  σε  τραυματισμούς.  Τα  κατάγματα  του  αγκώνα  είναι  συχνή  κάκωση  και  η  πλημμελής  αντιμετώπισή  τους  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  δυσλειτουργία  ολοκλήρου  του  Άνω  Άκρου.

Στην  άρθρωση  του  αγκώνα  συμμετέχουν  τρία  οστά.  Το  βραχιόνιο,  η  κερκίδα  και  η  ωλένη.  Ενώνονται  μεταξύ  τους  με  ένα  θαυμαστό  τρόπο  που  επιτυγχάνει  την   σύνθετη  λειτουργία  του.  Οιαδήποτε  διαταραχή  της  σχέσης  των  οστών  αυτών  και  της  αλληλουχίας  των  αρθρικών  επιφανειών,  οδηγεί  σε  δυσκαμψία  και  πόνο  στον  αγκώνα.

Τα  κατάγματα  του  αγκώνα  διακρίνονται  σε:

•    Κατάγματα  του  κάτω  πέρατος  του  βραχιονίου  οστού.
•    Κατάγματα  της  κεφαλής  της  κερκίδας.
•    Κατάγματα  του  ωλεκράνου.
•    Κατάγματα  της  κορωνοειδούς  αποφύσεως.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest