Μεταμόσχευση Χεριού

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΧΕΡΙΟΥ

(HAND TRANSPLANTATION)

Η  απώλεια  του  ενός  χεριού  είναι  μια  πολύ  σοβαρή  βλάβη,  που  καθιστά  τον  παθόντα  ανίκανο  για  πολλές  καθημερινές  δραστηριότητες.  Η  απώλεια  και  των  δύο  χεριών  είναι  πολύ  πιο  σπάνια,  όμως  με  αυτονόητη  σημαντικότατη  λειτουργική  επιβάρυνση  του  παθόντα.  Τα  τελευταία  χρόνια  η  τεχνολογία  των  προθέσεων  έχει  δώσει  εξαιρετικά  καλές  προθέσεις  που  επιτυγχάνουν  πολύπλοκες  κινήσεις  και  υποκαθιστούν  σε  σημαντικό  βαθμό  την  λειτουργία  του  χεριού.  Σε  καμιά  όμως  περίπτωση  δεν  υποκαθιστούν  το  υγιές  χέρι,  καθώς  οποιαδήποτε  τεχνολογία  αδυνατεί  να  αντιγράψει,  λειτουργικά  και  αισθητικά,   το  θαυμαστό  όργανο  που  λέγεται  χέρι.

Η  μεταμόσχευση  του  χεριού  απασχόλησε  την  διεθνή  επιστημονική  κοινότητα  εδώ  και  δεκαετίες,  με  όχι  όμως  ανάλογα  καλά  αποτελέσματα  με  τις  μεταμοσχεύσεις  άλλων  οργάνων  όπως  είναι  το  νεφρό,  το  συκώτι,  η  καρδιά,  ο  κερατοειδής  κ.α.  Πράγματι,  οι  μεταμοσχεύσεις  των  προαναφερθέντων  οργάνων  αποτελούν  επεμβάσεις  ρουτίνας  σε  πολλά  κέντρα  του  εξωτερικού,  ακόμα  και  της  χώρας  μας  με  εξαιρετικά  καλά  αποτελέσματα.  Η  πολυπλοκότητα  όμως  του  χεριού  όπου  συνυπάρχουν  πολλοί  διαφορετικοί  ιστοί  (οστά,  μύες,  νεύρα,  τένοντες,  δέρμα κλπ.),  καθιστούν  την  πιθανότητα  απόρριψης  του  μοσχεύματος του  χεριού   πολύ  υψηλή,  παρόλη  την  πρόοδο   της  φαρμακολογίας  και  των  ανοσοκατασταλτικών  σκευασμάτων.

Η  πρώτη  μεταμόσχευση  του  χεριού  στον  κόσμο  επιχειρήθηκε  στο  Εκουαδόρ,  το  1964,  όμως  το  μόσχευμα  απορρίφθηκε  τρείς  εβδομάδες  μετά  την  επέμβαση.  Από  τότε  υπήρξε  ένα  μεγάλο  κενό  για  μια  νέα  προσπάθεια  διεθνώς,  οφειλόμενο  κυρίως  σε  ηθικούς  λόγους.  Υπήρξε  μια  πολυετής  διεθνής  επιστημονική  και  όχι  μόνο  αντιπαράθεση  για  το  αν  είναι  θεμιτή  και  ηθική  μια  τέτοια  προσπάθεια  μεταμόσχευσης  χεριού.  Έτσι  ερχόμαστε  στο  1998,  όπου  στη  Λυών  στη  Γαλλία  επιχειρείται  νέα  προσπάθεια  μεταμόσχευσης  χεριού.  Η  επέμβαση  είναι  επιτυχής  και  το  μόσχευμα  επιβιώνει  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  (περίπου  δυόμισι  χρόνια,  οπότε  και  απορρίφθηκε).  Το  1999,  στο  Louisville,   στο  Κεντάκι  της  Αμερικής  γίνεται  η  επόμενη  επιτυχημένη  μεταμόσχευση  χεριού,  με  το  μόσχευμα  να  έχει  πολυετή  επιβίωση.

Τα  επόμενα  χρόνια,  μέχρι  το  2003,  18  παρόμοιες  επεμβάσεις  έγιναν  στην  Γαλλία,  Αμερική,  Κίνα,  Αυστρία,  Ιταλία  και  το  Βέλγιο,  εκ  των  οποίων  στις  7  έγινε  ταυτόχρονη  μεταμόσχευση  και  των  δύο  χεριών,  με  μέτρια  όμως  αποτελέσματα,  καθώς  οι  8  από  αυτές  δεν  είχαν  επιτυχή  έκβαση.  Από  το  2003  έως  το  2006,  δεν  αναφέρεται  καμιά  μεταμόσχευση  χεριού  στον  κόσμο  και  αναπτύσσεται  μια  έντονη  αντιπαράθεση  διεθνώς  για  την  χρησιμότητα  της  μεθόδου,  καθώς  υπάρχουν  πολλές  επιπλοκές  από  την  χρήση  των  ανοσοκατασταλτικών,  το  ποσοστό  των  απορρίψεων  είναι  υψηλό  και  το  κόστος  της  όλης  θεραπείας  είναι  επίσης   υψηλό.  Ταυτόχρονα  ο  μικρός  αριθμός  μοσχευμάτων  σε  σχέση  με  την  ζήτηση,  αυξάνει  τον  διεθνή  προβληματισμό  για  την  αναγκαιότητα  συνέχισης  των  προσπαθειών.  Παρ΄ όλα  αυτά  από  το  2006  και  μετά,  μέχρι  και  σήμερα  έχουν  πραγματοποιηθεί  αρκετές  μεταμοσχεύσεις  χεριών  με  αυξημένη  αποτελεσματικότητα,  σε  σχέση  με  το  παρελθόν.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΣΘΕΝΩΝ KAI ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

Καθώς  η  επέμβαση  παρουσιάζει  αυξημένο  βαθμό  δυσκολίας,  με  υψηλό  ποσοστό  επιπλοκών  και  ιδιαίτερα  υψηλό  κόστος,  η  επιλογή  των  ασθενών  στους  οποίους  θα  εφαρμοστεί  μεταμόσχευση  χεριού,  έχει  αποφασισθεί  διεθνώς  να  τηρεί  συγκεκριμένα  και  αυστηρά  κριτήρια.  Ο  ασθενής  πρέπει  να έχει  ακρωτηριαστεί  και  στα  δύο  χέρια,  να είναι  νέος,  υγιής  και  δραστήριος.  Το  επίπεδο  των  ακρωτηριασμών  πρέπει  να  είναι  κάτω  από  τον  αγκώνα  για  να  επιτευχθεί  το  καλύτερο  δυνατόν  λειτουργικό  αποτέλεσμα.

Ένα  άλλο  πολύ  σημαντικό  κριτήριο  είναι  η  καλή  νευρο-ψυχιατρική  κατάσταση  του  πάσχοντος.  Ασθενείς  με  σοβαρά  ψυχιατρικά  προβλήματα  παρουσιάζουν  αυξημένο  κίνδυνο  απόρριψης  και  αποκλείονται  από  την  διαδικασία  της  μεταμόσχευσης  χεριού.  Η  ύπαρξη  ενεργούς  φλεγμονής,  όπως  και  το  ιστορικό  νεοπλασματικής  νόσου,  αποτελούν,  επίσης,  ισχυρή  αντένδειξη  για  μεταμόσχευση  χεριού.  Άλλη  σοβαρή  αντένδειξη  είναι  η  ύπαρξη  οιασδήποτε  συστηματικής  νόσου  στον  ασθενή,  μολυσματικής  ή  μη  αιτιολογίας.

Η  επιλογή,  λοιπόν,  των  ασθενών  που  θα  υποβληθούν  σε  μεταμόσχευση  χεριού  είναι  μια  πολύ  δύσκολη  και  πολύπλοκη  διαδικασία,  όπου  συμμετέχουν  ομάδα  επιστημόνων,  όπως  Ψυχίατροι,  Ορθοπαιδικοί – Χειρουργοί  του  Άνω  Άκρου,  Ανοσολόγοι, Φυσιοθεραπευτές,  και  γενικά  οιαδήποτε  ειδικότητα  απαιτηθεί  για  την  αντιμετώπιση  των  πιθανόν  επιπλοκών. Μετά  την  επιλογή  του,  ο  πάσχων  μπαίνει  στην  διαδικασία  αναμονής  ευρέσεως  του  συμβατού  μοσχεύματος,  όπως  και  σε  όλες  τις  μεταμοσχεύσεις,  διαδικασία  που  συχνά  μπορεί  να  είναι  πολύμηνη. Στο  διάστημα  αυτό  τηρεί  τις  προδιαγραφές  διαβίωσης  που  του  έχουν  συσταθεί  από  την  ομάδα  των  γιατρών  που  θα  εφαρμόσει  τη  μεταμόσχευση  του  Χεριού.

Η  χειρουργική  τεχνική  είναι  η  ίδια  που  ακολουθείται  στην  επαναγγείωση – συγκόλληση   ενός  ακρωτηριασμένου  χεριού.   Απαιτείται  ομάδα  Χειρουργών  του  Άνω  Άκρου,  που  απαραίτητα  γνωρίζουν  Μικροχειρουργική  Τεχνική.  Η  λήψη  του  μοσχεύματος  και  η  προετοιμασία  του  συνήθως  γίνονται  ταυτόχρονα  για  την  μείωση  του  χρόνου  ισχαιμίας  του  μοσχεύματος.  Στον  ίδιο  χειρουργικό  χρόνο  αποκαθίστανται  όλα  τα  ανατομικά  στοιχεία  του  Χεριού  (οστά,  τένοντες,  νεύρα,  αγγεία).  Θεωρείται  αυτονόητο  ότι  η  χειρουργική  πρακτική,  ειδικά  της  αναστόμωσης  των  αγγείων,  πρέπει  να  είναι  άριστη,  για  την  επιβίωση  του  μοσχεύματος.

Πολύ  σημαντικό  ρόλο  έχει  η  ανοσοκαταστολή  που  θα  ακολουθήσει  ο  ασθενής,  καθώς  αυτή  θα  καθορίσει  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  του  μοσχεύματος.  Η  μετεγχειρητική  παρακολούθηση,  κυρίως  τα  πρώτα  24ωρα,  είναι  πολύ  σημαντική  και  απαιτεί  την  ύπαρξη  έμπειρης  ομάδας  Γιατρών  και  Νοσηλευτών  για  την  διάγνωση  και  αντιμετώπιση  των  πιθανών  επιπλοκών.

Μετά  την  παρέλευση  3 – 4  εβδομάδων  η  κατάσταση  έχει  σχετικά  σταθεροποιηθεί,  και  ξεκινά  η  φυσική  αποκατάσταση,  όπου  έμπειροι  Φυσιοθεραπευτές  θα  καλεστούν  μέσα  από  πολύμηνη  ή  και  πολύχρονη  προσπάθεια  να  αποκαταστήσουν,  κατά  το  δυνατόν,  τη  λειτουργία  του  μεταμοσχευμένου  χεριού. Αριθμός  συμπληρωματικών  επεμβάσεων,  όπως  είναι  η  αναθεώρηση  θρόμβωσης  αγγείου,  τενοντολύσεις,  αντιμετώπισης  ψευδάρθρωσης  οστού  ή  μερικής  δερματικής  νέκρωσης    κλπ,  συνήθως  απαιτούνται  μετά  από  την  μεταμόσχευση  του  χεριού.

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ KAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η  κύρια  επιπλοκή  είναι  η  απόρριψη  του  μοσχεύματος,  που  μπορεί  να  είναι  πρώιμη,  ή  όψιμη.  Η  πρώιμη  είναι  δυνατόν  να  είναι  τεχνικής  φύσεως  από  θρόμβωση  των  αγγείων  που  έχουν  αναστομωθεί  (σπανιότερα),  ή  να  είναι  αποτέλεσμα  αποτυχίας  της  ανοσοκαταστολής  (συχνότερα).  Παρ΄ όλο  που  σήμερα  τα  ανοσοκατασταλτικά  φάρμακα  έχουν  εξελιχθεί  κατά  πολύ  σε  σχέση  με  το  παρελθόν,  η  δράση  τους  εξατομικεύεται  από  ασθενή  σε  ασθενή  και  δεν  είναι  απόλυτα  προβλέψιμη.  Η  πλειοψηφία  των  ασθενών  με  μεταμόσχευση  χεριού  έχουν  υποστεί  τουλάχιστον  ένα  επεισόδιο  πρώιμης  απόρριψης  που  αντιμετωπίστηκε  επαρκώς  με  την  κατάλληλη  φαρμακευτική  αγωγή.

Η  απόρριψη  είναι  μια  ιδιαίτερα  σύνθετη  διαδικασία,  που  είναι  δυνατόν  να  θέσει  σε  κίνδυνο  ακόμα  και  τη  ζωή  του  ασθενούς.  Ο  κίνδυνος  απόρριψης  από  ανεπάρκεια  της  ανοσοκαταστολής  παραμένει  πρακτικά  για  όλα  τα  υπόλοιπα  χρόνια  της  ζωής  του  ασθενούς  για  λόγους  που  δεν  έχουν  πλήρως  αποσαφηνιστεί.  Η  μακροχρόνια  χορήγηση  των  ανοσοκατασταλτικών,  επίσης,  αυξάνει  σχετικά  σημαντικά  τη  πιθανότητα  εμφάνισης  νεοπλασιών,  σε  σύγκριση  με  το  γενικό  πληθυσμό  και  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπ΄ όψιν  για  την  επιλογή  της  μεθόδου.

Η  αποκατάσταση  της  λειτουργικότητας  του  χεριού  είναι  σε  γενικές  γραμμές  ικανοποιητική  και  ο  ασθενής  είναι  σε  θέση  να  αυτοεξυπηρετηθεί  και  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  να  επανέλθει,  έστω  και  με  διαφοροποιημένο  τρόπο,  στην  εργασία  του.  Τόσο  η  κίνηση  των  δακτύλων,  όσο  και  η  αισθητικότητα  του  χεριού  αποκαθίστανται  σε  παραδεκτό  βαθμό.

Παρ΄ όλη  την  μεγάλη  αντιπαράθεση  για  τα  πλεονεκτήματα,  τα  μειονεκτήματα  και  τους  κινδύνους  της  μεταμόσχευσης  του  χεριού,  το  τελικό  αποτέλεσμα  συντελεί  ώστε  να  βελτιωθεί  σημαντικά  η  ποιότητα  της  ζωής  του  μεταμοσχευμένου  ανθρώπου  και  της  οικογενείας  του,  γεγονός  που  απεικονίζεται  στη  συνέχιση  των  προσπαθειών.  Η  μείωση  του  ποσοστού  της  απόρριψης  του  μοσχεύματος  και  των  επιπλοκών  προβλέπεται  να  υπάρξει  μέσα  από  τις  προσπάθειες  των  βασικών  επιστημών.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest