Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Συγγενείς Ανωμαλίες

Συγγενείς Ανωμαλίες

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

(CONGENITAL ANOMALIES / DEFORMITIES)

 

Με το όρο συγγενή ανωμαλία (ή Συγγενείς Παραμορφώσεις, ή Συγγενείς Διαφοροποιήσεις)  εννοούμαι την διαταραχή  της ανάπτυξης και την διαφορετική εμφάνιση ενός ιστού σε σχέση με το φυσιολογικό τη στιγμή της γέννησης. Η αιτιολογία αυτής της διαφορετικότητας δεν είναι γνωστή. Παλαιότερα είχε ενοχοποιηθεί η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, που σήμερα έχουν καταργηθεί. Η έκθεση σε ακτινοβολία κατά την κύηση, επίσης, κυρίως το πρώτο τρίμηνο,  είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαταραχές της ανάπτυξης. Η κληρονομικότητα έχει θέση σε ορισμένες όμως μορφές. Τις περισσότερες όμως φορές δεν αποδεικνύεται εμφανής αιτιολόγηση της εμφάνισης των συγγενών ανωμαλιών.

Συνήθως η συγγενής  ανωμαλία δημιουργείται το 1ο τρίμηνο της κύησης και κυρίως μεταξύ της 4ης και της 7ης εβδομάδας. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 1 στα 20 παιδιά, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι πολύ ελαφριά που συνήθως δε γίνονται καν αντιληπτές. Άλλοτε, βέβαια, παρουσιάζουν μεγαλύτερη, ή πολύ σοβαρή παραμόρφωση και λειτουργική ανεπάρκεια και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης από εξειδικευμένο Χειρουργό Χεριού, ή Ορθοπαιδικού Παίδων.

Η κατάταξη των Συγγενών Ανωμαλιών του Άνω Άκρου σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση των Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού (International Federation of Societies for Surgery of the Hand), είναι:

 

 1.  Ανωμαλίες σχηματισμού των ιστών

Είναι οι περιπτώσεις που εμφανίστηκε αδυναμία σχηματισμού ενός τμήματος του ανθρωπίνου σώματος. Στο παρελθόν υπήρξαν πολύ συνηθισμένες λόγω της λήψης κατά την εγκυμοσύνη του φάρμακου Θαλιδομίδη. Είναι δυνατόν να διαχωριστούν ως:

 • Πλήρης απλασία του μέλους, ή να απουσιάζει τμήμα αυτού, που λέγεται φωκομελία
 • Τελικά εγκάρσια ελλείμματα, που εμφανίζονται κυρίως στα δάκτυλα, τα οποία έχουν μικρότερο μήκος
 • Επιμήκη ελλείμματα, που αφορούν, δηλαδή, τη διαταραχή της ανάπτυξης στον επιμήκη άξονα. Είναι δυνατόν να αφορά τη κερκιδική πλευρά του χεριού (radial club hand), την ωλένια (ulnar club hand), ή τη κεντρική (cleft hand).

 

2.  Διαταραχές διαχωρισμού

Είναι οι περιπτώσεις που υπήρξε αδυναμία διαχωρισμού ιστών, που φυσιολογικά είναι ανεξάρτητοι. Τέτοιες είναι οι:

 • Συνδακτυλία, που τα δάκτυλα εμφανίζονται ενωμένα και που είναι η συχνότερη συγγενή ανωμαλία στο χέρι.
 • Κερκιδωλενική συνόστωση, που δηλαδή τα δύο οστα του αντιβραχίου, η κερκίδα και η ωλένη είναι ενωμένα μεταξύ τους.
 • Συγγενείς αρθροδέσεις των οστών του καρπού, που δηλαδή τα οστά του καρπού εμφανίζονται ενωμένα
 • Digit symphalangim.
 • Συγγενείς συρρικνώσεις αρθρώσεων.

 

3.  Δακτυλιοειδείς συρρικνώσεις

Είναι οι διαμαρτίες εκείνες όπου εμφανίζεται δακτυλιοειδή σύσφιξη σε σημεία του σώματος από τις  λεγόμενες συγγενείς χορδές.

 

4.  Υποπλασία

Είναι η παρουσία ενός τμήματος του σώματος σε μικρότερο του φυσιολογικού μήκος, και συχνά και με μειωμένη λειτουργία. Είναι δυνατόν να αφορά ολόκληρο το Άνω Άκρο, την  κερκίδα, ή την ωλένη, τον αντίχειρα, τα μετακάρπια, ή και τα δάκτυλα.

 

5.  Διπλασιασμός

Η εμφάνιση περισσότερων δακτύλων είναι δυνατόν να εμφανιστεί τόσο στη κερκιδική, όσο και στη ωλένια πλευρά του χεριού, ενώ στην ίδια  κατηγορία υπάγεται και η περίπτωση που έχουμε αντίχειρα με τρείς φάλαγγες.

 

6.  Υπέρμετρη αύξηση

Άλλες φορές είναι δυνατόν να παρουσιαστεί υπέρμετρη αύξηση ενός τμήματος του χεριού. Ο γιγαντισμός, ή μακροδακτυλία είναι δυνατόν να αφορά ένα, ή περισσότερα δάκτυλα και συνήθως έχει ως υποκείμενη νόσο τη νευροϊνωμάτωση, μια παθολογία δηλαδή του νευρικού συστήματος. Στην αραχνοδακτυλία έχουμε μακριά και λεπτά δάκτυλα και συνήθως αποτελεί εκδήλωση γενικότερου συνδρόμου, όπως είναι το σύνδρομο Marfan.

 

7.  Διαταραχές μαλακών μορίων

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις με συγγενείς  συρρικνώσεις των μεγάλων αρθρώσεων, ή των δακτύλων, και συνήθως είναι εκδήλωση μιας γενικότερης παθολογίας.

Η μεγάλη χαλαρότητα των αρθρώσεων, ανήκει στην ίδια κατηγορία, αλλά σπάνια δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια η διαδεδομένη χρήση του υπέρηχου κατά τη διάρκεια της κύησης έχει καταφέρει να διαγνώσει σοβαρές ανωμαλίες έγκαιρα. Εντούτοις, μικρού ή μεγαλύτερου βαθμού συγγενείς ανωμαλίες, ειδικά του χεριού, είναι δυνατόν να διαφύγουν της διάγνωσης, σε ποσοστό που διεθνώς φθάνει το 30%. Άλλες  φορές, καίτοι έχουν αναγνωριστεί, γίνονται αποδεκτές από το οικογενειακό περιβάλλον.

Αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού οι παραμορφώσεις του χεριού είναι ορατές. Η εκτίμηση της κατάστασης από εξειδικευμένο στις παθήσεις αυτές Χειρουργό πρέπει να γίνει άμεσα. Τονίζουμε τη σημασία της εκτίμησης της διαμαρτίας από Χειρουργό που είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει, γιατί το πλάνο της αποκατάστασης πρέπει να καθοριστεί έγκαιρα. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς πρέπει να καθησυχαστούν και να ενημερωθούν με ακρίβεια για τις προοπτικές της αποκατάστασης, το χρόνο που θα γίνει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος τις περισσότερες φορές για τη διερεύνηση των οστικών δομών και τη συμμετοχή τους στη διαμαρτία. Ειδικός ενδοκρινολογικός έλεγχος, καρδιολογική, χειρουργική, οφθαλμολογική εκτίμηση καθώς και από άλλες ειδικότητες είναι πιθανόν να απαιτηθούν για την ανάδειξη σύνθετων συνδρόμων γενετικών ανωμαλιών.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία των συγγενών ανωμαλιών του χεριού χαρακτηρίζεται από τρείς αρχές:

 • Δεν απαιτούν όλες οι παραμορφώσεις του  χεριού χειρουργική θεραπεία
 • Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται από χειρουργούς με μικρή εμπειρία στο αντικείμενο αυτό
 • Δεν πρέπει να κινδυνεύει να μειωθεί υπάρχουσα λειτουργία, για την πιθανότητα αβέβαιης βελτίωσής της

Η επιλογή του χρόνου που θα γίνει, ή θα αρχίσει η αποκατάσταση είναι κριτικής σημασίας. Μερικές παραμορφώσεις, όπως είναι μια συνδακτυλία είναι πιθανόν να κριθεί ότι πρέπει να διορθωθούν τις πρώτες μέρες, ή εβδομάδες της ζωής. Μια παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, είναι η ανοσία του παιδιού. Τις πρώτες 40 μέρες, η ανοσία έχει δοθεί από τη μητέρα, κατά την ενδομήτριο ζωή. Στη συνέχεια αυτή χάνεται και το παιδί αναπτύσσει το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα σε διάστημα έξι (6) μηνών. Συνεπώς, από την ηλικία των 40 ημερών, μέχρι τους 6 μήνες, το παιδί είναι ανοσολογικά απροστάτευτο και οιαδήποτε χειρουργική πράξη πρέπει να αποφασίζεται και να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο γενικός, όμως, κανόνας για την επιλογή του χρόνου έναρξης της θεραπείας είναι «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα». Και τούτο διότι η έγκαιρη διόρθωση οδηγεί στην αποφυγή, ή στη μείωση της μόνιμης παραμόρφωσης στους επιμέρους ιστούς. Επίσης, η μεγάλη επουλωτική ικανότητα που έχουν τα παιδιά συντελεί στη ταχύτερη επούλωση και η δυνατότητα ανακατασκευής των ιστών που έχουν οδηγεί στη περαιτέρω διόρθωση των παραμορφωμένων ιστών. Ένας άλλος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν τα παιδιά και που αυξάνει όσο μικρότερη είναι η ηλικία, να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες λειτουργίας ενός ιστού, όπως για παράδειγμα είναι η μεταφορά του δείκτη για την αντικατάσταση του αντίχειρα, στις περιπτώσεις απλασίας του.

Άλλες φορές, που απαιτείται μεταφορά ελεύθερων ιστών και αναστομώσεις μικρών αγγείων, όπως είναι η μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι, η κατάλληλη ηλικία είναι αυτή των 2-3  ετών, καθώς το μέγεθος των αγγείων σε μικρότερη ηλικία είναι τόσο μικρό, που δεν επιτρέπει, με ασφάλεια, τον χειρουργικό χειρισμό τους.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση δεν πρέπει να καθυστερεί περισσότερο από την ηλικία των 4-6 ετών.

Στη χειρουργική θεραπεία μιας συγγενούς ανωμαλίας στο χέρι, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι κανόνες:

 • Η εμφάνιση του χεριού έχει ιδιαίτερη σημασία στη ψυχολογία του παιδιού και του περιβάλλοντος του
 • Σε κάθε περίπτωση, η διόρθωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του παιδιού (νηπιαγωγείο), για ευνόητους λόγους
 • Η βελτίωση της λειτουργίας είναι περισσότερο σημαντική από τη βελτίωση της εμφάνισης
 • Πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν, η ανάπτυξη του παιδιού και οι επιπτώσεις της παρέμβασής μας σε αυτήν
 • Πολλές παραμορφώσεις δεν διορθώνονται με μία επέμβαση και απαιτούν διόρθωση σε πολλά στάδια

Μετεγχειρητικά, συχνά απαιτείται μακρόχρονη φυσική αποκατάσταση από, επίσης, εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές.

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, αλλά συχνά και των γονέων, είναι απαραίτητη για την αποδοχή της ιδιαιτερότητας που η φύση τους επιφύλαξε. Η πλειοψηφία των παιδιών με τέτοια συγγενή ανωμαλία, με τη βοήθεια  της σύγχρονης επιστήμης, έχουν την δυνατότητα να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διάφορες μορφές συγγενών ανωμαλιών στο χέρι

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest