Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Συγγενείς Ανωμαλίες

Συγγενείς Ανωμαλίες

Συγγενείς Ανωμαλίες

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (CONGENITAL ANOMALIES / DEFORMITIES)   Με το όρο συγγενή ανωμαλία (ή Συγγενείς Παραμορφώσεις, ή Συγγενείς Διαφοροποιήσεις)  εννοούμαι την διαταραχή  της ανάπτυξης

Συνδακτυλία

Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ (SYNDACTYLY) Η συνδακτυλία είναι μια από τις συχνότερες συγγενείς διαμαρτίες στο χέρι, με χαρακτηριστική εικόνα την ενοποίηση ενός, ή περισσότερων δακτύλων. Γεννιέται, δηλαδή, το

Ραιβοχειρία

Ραιβοχειρία

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΡΑΙΒΟΧΕΙΡΙΑ (RADIAL CLUB HAND) Η συγγενής ραιβοχειρία είναι ουσιαστικά μια συγγενής ανωμαλία όπου υπάρχει δυσπλασία της κερκιδικής πλευράς του χεριού και συνολικά του Άνω

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ / ΑΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (CONGENITAL THUMB ANOMALIES) Ο αντίχειρας είναι το πλέον σημαντικό δάκτυλο στο χέρι, καθώς είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της σύλληψης και

Πολυδακτυλία - Διπλός Αντίχειρας

Πολυδακτυλία – Διπλός Αντίχειρας

    ΠΟΛΥΔΑΚΤΥΛΙΑ ΧΕΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ (POLYDACTYLY OF HAND – THUMB DUPLICATION) Ο διπλός αντίχειρας είναι συγγενής ανωμαλία του χεριού. Ανήκει στη κατηγορία της

Πολυδακτυλία στο Πόδι

Πολυδακτυλία στο Πόδι

ΠΟΛΥΔΑΚΤΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ (POLYDACTYLY OF THE FOOT) Η πολυδακτυλία γενικά, είναι μια σχετικά συνήθης γενετική ανωμαλία. Εμφανίζεται συχνότερα στα Άνω Άκρα, αλλά και στο πόδι

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;