Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Συγγενείς Ανωμαλίες

Συγγενείς Ανωμαλίες

Συγγενείς Ανωμαλίες

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (CONGENITAL ANOMALIES / DEFORMITIES)   Με το όρο συγγενή ανωμαλία (ή Συγγενείς Παραμορφώσεις, ή Συγγενείς Διαφοροποιήσεις)  εννοούμαι την διαταραχή  της ανάπτυξης

Συνδακτυλία

Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ (SYNDACTYLY) Η  συνδακτυλία  είναι  μια  από  τις  συχνότερες  συγγενείς  διαμαρτίες  στο  χέρι,  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ενοποίηση  ενός  ή  περισσότερων  δακτύλων.  Γεννιέται  δηλαδή  το 

Ραιβοχειρία

Ραιβοχειρία

ΣΥΓΓΕΝΗΣ  ΡΑΙΒΟΧΕΙΡΙΑ (RADIAL  CLUB  HAND) Η  συγγενής  ραιβοχειρία  είναι  ουσιαστικά  μια συγγενής ανωμαλία όπου υπάρχει δυσπλασία  της  κερκιδικής  πλευράς  του  χεριού  και  συνολικά  του  Άνω 

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ  /  ΑΠΛΑΣΙΑ  ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (CONGENITAL THUMB ANOMALIES) Ο  αντίχειρας  είναι  το  πλέον  σημαντικό  δάκτυλο  στο  χέρι  καθώς  είναι  απαραίτητος  για  τη  λειτουργία  της  σύλληψης,  και 

Πολυδακτυλία - Διπλός Αντίχειρας

Πολυδακτυλία – Διπλός Αντίχειρας

    ΠΟΛΥΔΑΚΤΥΛΙΑ ΧΕΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ (POLYDACTYLY OF HAND – THUMB DUPLICATION) Ο διπλός αντίχειρας είναι συγγενής ανωμαλία του χεριού. Ανήκει στη κατηγορία της

Πολυδακτυλία στο Πόδι

Πολυδακτυλία στο Πόδι

ΠΟΛΥΔΑΚΤΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ (POLYDACTYLY OF THE FOOT) Η πολυδακτυλία γενικά, είναι μια σχετικά συνήθης γενετική ανωμαλία. Εμφανίζεται συχνότερα στα Άνω Άκρα, αλλά και στο πόδι

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;