Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ

Η  συνδακτυλία  είναι  μια  από  τις  συχνότερες  συγγενείς  διαμαρτίες  στο  χέρι,  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ενοποίηση  ενός  ή  περισσότερων  δακτύλων.  Γεννιέται  δηλαδή  το  παιδί  με  τα  δάκτυλά  του  ενωμένα.  Η  συχνότητα  της  εμφάνισης  είναι  περίπου  1  στις  2400  γεννήσεις.  Στο  10%  έως  40%  των  περιστατικών  υπάρχει  βεβαρημένο  κληρονομικό  ιστορικό,  ενώ  τα  αγόρια  εμφανίζουν  την  δυσπλασία  σε  διπλάσιο  ποσοστό  από  τα  κορίτσια.  Συχνά  συνυπάρχει  και  με  άλλες  διαμαρτίες,  όπως  είναι  η  πολυδακτυλία,  οι  γωνιώδεις  παραμορφώσεις,  οι  δακτυλιοειδείς  στενώσεις  και  άλλες.

Είναι  δυνατόν  να  αφορά  μόνο  το  δέρμα  (απλή  συνδακτυλία),  ή  να  συμμετέχουν  και  τα  οστά  (σύνθετη  συνδακτυλία). Μπορεί  να αφορά  όλο  το  μήκος  του  δακτύλου,  ή  τον  αντίχειρα  με  την  παλάμη  (πλήρης  συνδακτυλία),  ή  να  συμμετέχει  τμήμα  από  αυτά  (ατελής).

Εκτός  από  το  κοσμητικό  πρόβλημα  που  εμφανίζει,  δημιουργεί  και  λειτουργική  ανεπάρκεια  καθώς  μειώνει  το  εύρος  κίνησης  των  δακτύλων.
Εκτός  από  τα  δάκτυλα  του  χεριού,  είναι  δυνατόν  να  εμφανιστεί  και  στο  πόδι,  με  μικρότερη  όμως  λειτουργική  επιβάρυνση  καθώς  η  κίνηση  των  δακτύλων  του  ποδιού  είναι  περιορισμένη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  της  συνδακτυλίας  είναι  χειρουργική.  Εκτός  μερικών  περιπτώσεων  με  ατελή  συνδακτυλία  κυρίως  του  ποδιού,  η  πλειοψηφία  των  υπόλοιπων  δεν  γίνονται  αποδεκτές  από  τον  πάσχοντα  και  το  περιβάλλον  του.

Ο  χρόνος  που  πρέπει  να  χειρουργηθεί  μια  συνδακτυλία  είναι  αυτός  που  ισχύει  γενικά  σε  όλες  τις  συγγενείς  ανωμαλίες.  Όσο  πιο  γρήγορα  τόσο  καλύτερα.  Σε  ελαφριές  περιπτώσεις  απλής  συνδακτυλίας,  ο  αποχωρισμός  σε  ηλικία  ημερών  ή  εβδομάδων  προσφέρει  το  πλεονέκτημα  της  ευκολότερης  σύγκλεισης  του  δέρματος,  λόγω  της  μεγάλης  ελαστικότητας  του   στα  νεογνά.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  ηλικία  των  6  μηνών  θεωρείται  ιδανική,  ενώ  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  τα  4  χρόνια,  καθώς  οι  διαταραχές  στην  ανάπτυξη  και  οι  μόνιμες  δυσκαμψίες  που  θα  εγκατασταθούν  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στην  αντιμετώπισή  τους. Πρώιμος  αποχωρισμός  των  δακτύλων  που  έχουν  διαφορετικό  μήκος,  είναι  δυνατόν  να  προλάβει  την  εμφάνιση  σοβαρών  παραμορφώσεων  που  αντιμετωπίζονται  δύσκολα  χειρουργικά.

Κατά  την  επέμβαση  αφού  γίνει  αποχωρισμός  των  δακτύλων,  χρησιμοποιούμε  τοπικούς  δερματικούς  κρημνούς,  ή  ελεύθερο  δερματικό  μόσχευμα  για  να  καλυφθούν  τα  κενά.  Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός  ο  σωστός  σχεδιασμός  του  αποχωρισμού,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  πρωτοπαθής  σύγκλειση.  Στις  περιπτώσεις  που  εμπλέκονται  περισσότερα  του  ενός  δάκτυλα,  είναι  δυνατόν  να  απαιτηθεί  σταδιακός  αποχωρισμός,  ώστε  να  μηδενιστεί  σχεδόν  η  πιθανότητα  απώλειας  δακτύλου.

Στις  σύνθετες  συνδακτυλίες,  ο  αποχωρισμός  είναι  σαφώς  πιο  απαιτητικός,  αφού  εκτός  του  δέρματος  πρέπει  να  διαχωριστούν  και  τα  οστά.  Η  ύπαρξη  κοινών  τενόντων,  αγγείων  και  νεύρων,  αυξάνουν  σαφώς  το  βαθμό  δυσκολίας.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  εξειδικευμένος  χειρουργός  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  το  καλύτερο  δυνατόν  αποτέλεσμα,  που  οι  συνθήκες  επιτρέπουν.

Μετεγχειρητικά  εφαρμόζεται  ειδική  επίδεση,  και  οι  αλλαγές  πρέπει  να  γίνονται  στον  προβλεπόμενο  χρόνο  με  ιδιαίτερη  προσοχή.
Σε  ικανό  αριθμό  περιστατικών,  απαιτούνται  πλέον  της  μιας  επεμβάσεις  για  τον  πλήρη  διαχωρισμό  και  την  βελτίωση  της  εικόνας  και  της  λειτουργικότητας  του  χεριού.
Θα  πρέπει,  όμως,  να  γίνει  απόλυτα  κατανοητό,  ότι  οιασδήποτε  αρτιότητας  χειρουργική  τεχνική  δεν  είναι  σε  θέση  να  υποκαταστήσει  την  φύση.  Λειτουργική  και  αισθητική  ανεπάρκεια  είναι  πιθανόν  να  παραμείνει,  εκτός  των  ελαφριών  μορφών  απλής  συνδακτυλίας.

Περίπτωση 1

Περίπτωση 2

Περίπτωση 3

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email