Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Σύνδρομο Ταρσιαίου Σωλήνα

Σύνδρομο Ταρσιαίου Σωλήνα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΑΡΣΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

(TARSAL TUNNEL SYNDROME)

Η νεύρωση του ποδιού κατά κύριο λόγο οφείλεται στο κνημιαίο νεύρο, που είναι συνέχεια του ισχιακού νεύρου, κλάδου του ισχιακού πλέγματος. Σχηματίζεται από τις Ο4, Ο5 και Ι1 ρίζες του ισχιακού πλέγματος. Στο πόδι το κνημιαίο νεύρο νευρώνει τους μύες του ποδιού και δίδει αίσθηση στη μεγαλύτερη επιφάνεια του πέλματος. Ανατομικά πορεύεται στην οπίσθια–έσω επιφάνεια  της  κνήμης, στη περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης ευρίσκεται στην έσω πλευρά και διέρχεται μέσα από έναν στενό σωλήνα που λέγεται ταρσιαίος σωλήνας. Μαζί με το κνημιαίο νεύρο στον ταρσιαίο σωλήνα ευρίσκονται η οπίσθια κνημιαία αρτηρία, οι καμπτήρες τένοντες των δακτύλων και ο τένοντας του οπισθίου κνημιαίου μυός. Η πίεση του κνημιαίου νεύρου στο σωλήνα αυτόν δημιουργεί το σύνδρομο του ταρσιαίου σωλήνα. Το Σύνδρομο του Ταρσιαίου Σωλήνα περιγράφτηκε το 1962 από τους  Keck και Lam. Είναι το ανάλογο σύνδρομο στο πόδι, με αυτό του Συνδρόμου του Καρπιαίου Σωλήνα στο χέρι.

Η αιτιολογία του συνδρόμου μπορεί να είναι:

  • Κατάγματα περιφερικού άκρου της κνήμης, του αστραγάλου ή της πτέρνας.
  • Μετατραυματική καθηλωτική νευρίτιδα.
  • Γάγγλια τενόντων, ή ενδοαρθρικά.
  • Υπεράριθμος, ή έκτοπος μυς, εντός του ταρσιαίου σωλήνα.
  • Τενοντοελυτρίτιδες.
  • Συστηματικά νοσήματα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ή η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.
  • Ενδονευρικοί όγκοι.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι δυνατόν να ασκούν πίεση στο κνημιαίο νεύρο, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το κύριο σύμπτωμα στο σύνδρομο του ταρσιαίου σωλήνα είναι οι διαταραχές της αισθητικότητας στο πέλμα και τα δάκτυλα. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί με μείωση αισθητικότητας, με δυσαισθησία, ή ακόμη και με πλήρη αναισθησία. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή των ασθενών, «σαν να περπατώ πάνω σε βαμβάκι»! Τα συμπτώματα είναι δυνατόν να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύκτας, στην έντονη δραστηριότητα, ή και στην ανάπαυση. Ο πόνος συνήθως απουσιάζει, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της πίεσης.

Η λήψη επαρκούς ιστορικού θα δώσει πληροφορίες για προηγούμενους τραυματισμούς, καταπόνηση λόγω υπερβολικής χρήσης και την ύπαρξη κληρονομικής, ή άλλης συστηματικής νόσου. Η κλινική εξέταση θα αναδείξει ευαισθησία στη περιοχή του ταρσιαίου σωλήνα καθώς και σημείο Tinnel στη περιοχή, δηλαδή αίσθημα ηλεκτρικής εκκένωσης  στη περιοχή κατανομής του νεύρου, κατόπιν άμεσης πλήξης του.

Ο ηλεκτρομυογραφικός συνήθως είναι αρνητικός και μόνο σε βαρείες μορφές πίεσης είναι δυνατόν να καταστεί θετικός.

Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διερεύνηση οστικής βλάβης. Η αξονική τομογραφία είναι πιθανόν να απαιτηθεί για τη πληρέστερη οστική απεικόνιση. Η μαγνητική τομογραφία κρίνεται επιβεβλημένη για τη αναζήτηση  όγκου, ή άλλης εξεργασίας στη περιοχή. Ο αιματολογικός έλεγχος ενδείκνυται στην υποψία συστηματικού νοσήματος.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του Συνδρόμου του Ταρσιαίου Σωλήνα είναι δυνατόν να είναι συντηρητική, ή χειρουργική. Η επιλογή της μεθόδου είναι συνάρτηση της αιτιολογίας, της έντασης και της χρονιότητας της νόσου.

Η συντηρητική αγωγήακολουθείται στις φλεγμονώδους αιτιολογίας περιπτώσεις και περιλαμβάνει ακινητοποίηση της ποδοκνημικής αρθρώσεως με νυκτερινό νάρθηκα για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 εβδομάδες, με ταυτόχρονη χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Ανάπαυση και χρήση αναπαυτικών υποδημάτων συμπληρώνουν τη αγωγή.

Στις περιπτώσεις που η αιτιολογία του συνδρόμου είναι κάταγμα στη περιοχή, τραύμα που έχει οδηγήσει σε μετατραυματική καθηλωτική νευρίτιδα, γάγγλιο, ή ενδονευρικός όγκος, η θεραπεία πρέπει να είναι χειρουργική. Κατά την επέμβαση διανοίγεται ο ταρσιαίος σωλήνας, παρασκευάζεται το κνημιαίο νεύρο και αναιρείται οιαδήποτε αιτία προκαλεί πίεση σε αυτό. Σπανιότερα απαιτείται νευρόλυση του νεύρου. Μετεγχειρητικά περιορίζεται η φόρτιση και η καταπόνηση του ποδιού για χρονικό διάστημα 2–3 εβδομάδων.

Η ανακούφιση από τα ενοχλήματα είναι άμεση, καίτοι η πιθανότητα εμφάνισης μετατραυματικής καθηλωτικής νευρίτιδας είναι υπαρκτή.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest