Σηπτική Ψευδάρθρωση Κνήμης

ΣΗΠΤΙΚΗ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΚΝΗΜΗΣ

( SEPTIC NONUNION of TIBIAL FRACTURE)

Το κάταγμα κνήμης είναι το πιο συνηθισμένο κάταγμα στον άνθρωπο και σε ποσοστό φτάνει το 4% όλων των καταγμάτων. Είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα ενός απλού τραυματισμού όπως είναι μια πτώση (κάταγμα χαμηλής ενέργειας), είτε να είναι επακόλουθο σοβαρού τραυματισμού σε τροχαίο ή εργατικό ατύχημα (κάταγμα υψηλής ενέργειας). Τα υψηλής ενέργειας κατάγματα συχνά συνδυάζονται με σοβαρό τραυματισμό και του υπερκείμενου δέρματος και των υπολοίπων μαλακών μορίων και ονομάζονται ανοικτά ή επιπεπλεγμένα κατάγματα.
Η θεραπεία των καταγμάτων της κνήμης είναι συντηρητική (σπανιότερα) ή χειρουργική. Κατά τη χειρουργική θεραπεία, που χρησιμοποιείται και τις περισσότερες φορές, εφαρμόζονται διάφορα υλικά οστεοσύνθεσης, όπως είναι η ενδομυελική ήλωση, πλάκες οστεοσύνθεσης με βίδες ή εξωτερική οστεοσύνθεση. Η επιλογή της μεθόδου είναι συνάρτηση του τύπου του κατάγματος και των συνοδών κακώσεων.
Παρόλη την άρτια χειρουργική τεχνική που ο χειρουργός εφάρμοσε, η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών στα κατάγματα κνήμης είναι υψηλή. Από τις πλέον σοβαρές επιπλοκές είναι η ανάπτυξη φλεγμονής στη περιοχή του κατάγματος και η μη επίτευξη της πώρωσης (ψευδάρθρωση) και συμβαίνουν συχνότερα στα κατάγματα του κάτω 1/3 μορίου της κνήμης. Ο συνδυασμός της ψευδάρθρωσης και της σηπτικής φλεγμονής αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική και λέγεται σηπτική ψευδάρθρωση της κνήμης. Ο θεράπων έχει να αντιμετωπίσει και τη μη πώρωση του κατάγματος, αλλά και τη λοίμωξη. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε σειρά επεμβάσεων με αλλαγή της οστεοσύνθεσης και τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων, χωρίς συχνά καλό αποτέλεσμα και με σημαντική χρονικά νοσηρότητα του τραυματία. Η κακή αιμάτωση της περιοχής είναι η κύρια αιτία του προβλήματος αυτού καθώς τόσο η πώρωση του κατάγματος, όσο και η καταπολέμηση της φλεγμονής απαιτούν υψηλή αιμάτωση. Το κάτω πέρας της κνήμης έχει φτωχή αιμάτωση και ο ταυτόχρονος τραυματισμός των πλησίον ιστών επιδεινώνει το πρόβλημα.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ

Η αντιμετώπιση μιας ψευδάρθωσης κατά κανόνα απαιτεί τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος. Η αντιμετώπιση μιας φλεγμονής απαιτεί τη δημιουργία περιοχής υψηλής αιμάτωσης ώστε να αντιβιοτικά να μπορούν να δράσουν. Το αγγειούμενο οστικό μόσχευμα της περόνης καλύπτει και τις δύο αυτές απαιτήσεις. Προσφέρει υψηλή αιμάτωση που προωθεί τη πώρωση και επιτρέπει στα αντιβιοτικά να δράσουν εκεί που πρέπει. Ταυτόχρονα όταν έχουμε και δερματικό έλλειμμα στη περιοχή είναι δυνατόν να ληφθεί μαζί με τμήμα δέρματος για να καλύψει ταυτόχρονα και αυτό. Είναι σχετικά, για τον γνώστη της περιοχής, εύκολος στη παρασκευή του κρημνός και τα αγγεία του προσφέρονται για αναστομώσεις, υπό τη προϋπόθεση βέβαια της γνώσης των μικροχειρουργικών τεχνικών. Η συνεργασία με τους ειδικούς λοιμωξιολόγους για το σχεδιασμό της φαρμακευτικής αγωγής κρίνεται επιβεβλημένη.
Το αγγειούμενο οστικό μόσχευμα της περόνης είναι ένας πολύ χρήσιμος οστικός κρημνός που χρησιμοποιείται συχνά στην Ορθοπαιδική, αλλά και σε άλλες ειδικότητες.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest