Γενικά

Χειρουργική Χεριού – Άνω Άκρου

Μια αναγκαιότητα της σύγχρονης Ιατρικής Επιστήμης

Η  Χειρουργική  Χεριού  και  Άνω  Άκρου είναι μια  εξέλιξη    της  Ορθοπαιδικής. Είναι γνωστό ότι ζούμε σε μια εποχή που η εξειδίκευση των Βασικών Ιατρικών ειδικοτήτων αποτελεί μια πρακτική γενικευμένη σε όλα τα επίπεδα της Ιατρικής.

 

Η Χειρουργική ειδικότητα ακολούθησε τον κανόνα αυτόν και ο Χειρουργός από γιατρός όλων των χειρουργικών παθήσεων του ανθρώπινου σώματος, από τη κεφαλή μέχρι τα πόδια, απέκτησε εξειδίκευση και εμφανίστηκαν οι ειδικότητες της Γενικής Χειρουργικής, της Ορθοπαιδικής, της Μαιευτικής, της Νευροχειρουργικής κλπ.

Η μεγάλη όμως εξέλιξη κάθε τομέα οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε περαιτέρω διάσπαση των ειδικοτήτων. Έτσι σύμφωνα με το πνεύμα της σύγχρονης Ιατρικής γεννήθηκε η  Χειρουργική  του Χεριού  και  του Άνω  Άκρου. 

Το  Άνω  Άκρο,  σήμερα,  θεωρείται  αυτόνομο  όργανο  του  Ανθρωπίνου  Σώματος. Είναι  ένα  πολύ  σύνθετο  όργανο  που  περιλαμβάνει  πολλές  ανατομικές  δομές ( οστά, μυς, αγγεία,  νεύρα, δέρμα,  τένοντες κ.λ.π.).Η  διάγνωση  μιας  παθολογίας  και  η  θεραπεία  της  απαιτεί  συγκροτημένη  και  πλήρη  γνώση  αυτού. 

Δεν  νοείται  για  παράδειγμα  να  θεραπεύουμε  ένα  Ώμο  χωρίς  να  γνωρίσουμε  την  παθολογία  του  Αγκώνα  και  του  Χεριού,  καθώς  συχνά  ο  πόνος  είναι  δυνατόν  να  είναι  αντανακλαστικός,  να οφείλεται  δηλαδή  σε  παθολογία  γειτονικής  περιοχής. 

Φανταστείτε,  επίσης,  σε  ένα  τραυματισμό,  άλλος  Χειρουργός  να  αντιμετωπίζει  τα  οστά,  άλλος  τα  νεύρα,  άλλος  τα  αγγεία  και  άλλος  το  δέρμα. Είναι  σαφής  η  σύγχυση  που  θα  προκύψει,  και  φυσικά  η  αδυναμία  αναζήτησης  ευθηνών  σε  ένα  κακό  αποτέλεσμα.    

 

Η Χειρουργική του Χεριού και  Άνω Άκρου  ασχολείται με τη χειρουργική ή τη συντηρητική θεραπεία όλων των παθήσεων του Χεριού και του Άνω Άκρου. Είναι αυτές οι παθήσεις, οι οποίες δυσκολεύουν  ή καθιστούν το άτομο ανίκανο στο να εκτελέσει διάφορες εργασίες  που  είναι  απαραίτητες  στη  καθημερινή  ζωή.

Είναι δυνατόν να οφείλονται σε τραυματισμούς, η σε χρόνια νοσήματα. Οι τραυματισμοί του Άνω Άκρου αποτελούν ποσοστό 30% και πλέον των συνολικών τραυματισμών του ανθρωπίνου σώματος, φθάνοντας το 60% ή 70% στα εργατικά ατυχήματα.

Τούτο είναι προφανές, καθώς το χέρι είναι το πλέον εκτεθειμένο τμήμα του σώματος,  προβάλλει  στο  χώρο  σε  κάθε  δραστηριότητα και συνεπώς είναι  το  πλέον  ευαίσθητο στους τραυματισμούς.

Είναι δυνατόν να είναι απλός (π.χ. μεμονωμένο κάταγμα ενός οστού), ή και περισσότερο σύνθετος (ταυτόχρονες βλάβες οστών, νεύρων, τενόντων, δέρματος κ.α.). Η άμεση ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση των τραυματισμών αυτών, εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τα χρόνια νοσήματα,  κυρίως, αφορούν σύνδρομα που οφείλονται σε υπερχρησιμοποίηση των χεριών,  επακόλουθο  επαγγελματικών  υποχρεώσεων  ή  έντονων  αθλητικών  δραστηριοτήτων. 

Άλλα  νοσήματα  οφείλονται  σε  όγκους  (καλοήθους  ή  κακοήθους),  ή  και  σε  συστηματικά  νοσήματα  όπως  είναι  η  Ρευματοειδής  αρθρίτιδα. Ξεχωριστό  αντικείμενο  αποτελούν  οι συγγενείς ανωμαλίες, οι παραμορφώσεις δηλαδή του άνω άκρου, με τις οποίες το παιδί γεννιέται.

Για την καλύτερη χειρουργική πρακτική, απαραίτητη είναι η γνώση της Μικροχειρουργικής Τεχνικής. Κατ’ αυτήν με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών λεπτών εργαλείων, επιτυγχάνεται η υπό μεγάλη μεγέθυνση χειρουργική.

Η τεχνική είναι απαραίτητη σε σειρά επεμβάσεων όπως είναι η “συγκόλληση” ακρωτηριασμένων μελών, η χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος και των περιφερικών νεύρων, και η ελεύθερη μεταφορά ιστών (μεταφορά τμήματος δέρματος ή μυός από ένα σημείο του σώματος σε άλλο, μεταφορά δακτύλου του ποδιού στο χέρι κλπ).

Αλλά  και  σε  απλές  χειρουργικές  επεμβάσεις  όπως  είναι  θεραπεία  του  Συνδρόμου  του  Καρπιαίου  Σωλήνα,  η  χρήση  μεγεθυντικών  φακών (Loupes), εγγυάται  ένα  καλύτερο  χειρουργικό  αποτέλεσμα.

Παράλληλα η γνώση ενδοσκοπικών χειρουργικών μεθόδων κρίνεται απαραίτητη, καθώς όλο και περισσότερες  παθολογίες  του καρπού, του αγκώνα ή του ώμου είναι δυνατόν να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν με  Αρθροσκοπικές  Τεχνικές.  Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

 • Ασφαλής τεχνική
 • Ανώτερη διαγνωστική και συχνά θεραπευτική ευαισθησία καθώς αριθμός ενδοαρθρικών παθολογιών δεν δύναται να διαγνωστούν – θεραπευτούν με  κλασσικές ανοικτές χειρουργικές  τεχνικές.
 • Ελάχιστη επιβάρυνση του ασθενούς
 • Συχνά δεν απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία
 • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα

Μικρότερος χρόνος αποθεραπείας

Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα είναι η θεραπεία των παθήσεων του ώμου.   Τα  τελευταία  χρόνια  η  Ανοικτή  Χειρουργική  της  περιοχής  έχει  περιοριστεί  σε  ορισμένες  μόνο  περιπτώσεις,  όπως  είναι  η  αντικατάσταση  της  αρθρώσεως  με  τεχνητή  (ολική αρθροπλαστική  ώμου), ενώ  όλες  οι  άλλες  παθολογίες  τραυματικές  ή  μη  αντιμετωπίζονται  με  αρθροσκοπικές  τεχνικές.

Aναλυτικά  το αντικείμενο της Χειρουργικής του Άνω Άκρου περιλαμβάνει :

 • Αντιμετώπιση τραυματισμών του Άνω Άκρου (από απλό τραυματισμό μέχρι συγκολλήσεως πλήρως ακρωτηριασμένου άκρου)
 • Αντιμετώπιση  χρόνιων παθήσεων  του Χεριού
 • Αντιμετώπιση  χρόνιων παθήσεων του Αγκώνα και του Ώμου
 • Επανορθωτική χειρουργική περιφερικών νεύρων των Άνω και των Κάτω άκρων
 • Επανορθωτική Χειρουργική των τραυματικών βλαβών του Βραχιονίου Πλέγματος και της Μαιευτικής  Παραλύσεως
 • Μεταφορά αγγειούμενων – νευρούμενων ιστών ολικού πάχους (freeflaps)
 • Κάλυψη μικρών ή μεγάλων δερματικών ελλειμμάτων στα Άνω και Κάτω άκρα
 • Αντιμετώπιση συστηματικών νόσων όπως είναι η Ρευματοειδής Αρθρίτις.
 • Αντιμετώπιση όγκων των Άνω και Κάτω άκρων.
 • Αρθροσκοπική χειρουργική του Άνω Άκρου (διαγνωστική – θεραπευτική)
 • Θεραπεία ειδικών παθήσεων όπου είναι απαραίτητη η Μικροχειρουργική Τεχνική (νέκρωση μηριαίας κεφαλής – ελεύθερη μεταφορά περόνης).
 • Χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών ανωμαλιών του Άνω Άκρου
 • Αντικατάσταση αρθρώσεων στο Άνω Άκρο (ολική αρθροπλαστική) – ώμου, αγκώνα, καρπού, δακτύλων.
 • Αποκατάσταση λειτουργικών ανεπαρκειών και παραμορφώσεων ολοκλήρου του ανθρώπινου σώματος όπου απαιτείται εξειδικευμένη Μικροχειρουργική Τεχνική

Είναι  αυτονόητο, και  διεθνώς  πλέον  καθιερωμένο,  ότι  είναι  αδύνατη  η  γνώση  από  ένα  άνθρωπο,  όλων  των  πτυχών  ενός  ευρέος  επιστημονικού  αντικειμένου. 

 

Όσοι  είχανε  την  ευκαιρία  αναζητήσεως  ιατρικών  υπηρεσιών  στις  προηγμένες  χώρες  της  Ευρώπης  και  στη  Αμερική,  και  όσοι  αναζητούν  πληροφορίες  για  το  πρόβλημά  τους  στο  Διαδίκτυο,  έχουν  ήδη  διαπιστώσει  τη  ύπαρξη  της  ξεχωριστής  αυτής  ειδικότητας,  που  θα  αντιμετωπίσει  τα  προβλήματα  του  Άνω  Άκρου,  με  τις  λιγότερες  δυνατόν  επιπλοκές  και  το  βέλτιστο  τελικό  αποτέλεσμα.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email