Γιγαντοκυτταρικός ‘Ογκος Κερκίδας

Γιγαντοκυτταρικός 'Ογκος Κερκίδας

Οι όγκοι των οστών παραμένουν ένα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική, ειδικά όταν έχουν  μεγάλη  έκταση και αφορούν οστά που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς συνέπειες για τον ασθενή. Από την άλλη μεριά, η ριζική εκτομή τους είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της πιθανότητας της τοπικής υποτροπής, αλλά η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος συχνά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στο  Ιατρικό  Αθηνών  στο  Τμήμα  Χειρουργικής  Άνω  Άκρου, Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  αντιμετωπίσθηκε  περίπτωση  νεαρής  ηλικίας ασθενούς  με  εκτεταμένο  όγκο  στο  χέρι  (γιγαντοκυτταρικός  όγκος  κάτω  πέρατος  κερκίδας) που  χρειαζόταν  να  γίνει  ριζική  αφαίρεση  του  οστού,  από  τον  Ορθοπαιδικό  Χειρουργό  Παναγιώτη   Γιαννακόπουλο  και  τον  συνεργάτη  του  Γιώργο  Κασιμάτη.

Για  την  αποκατάσταση  χρησιμοποιήθηκε   φρέσκο  ανθρώπινο  μόσχευμα,  στο  ακριβές  μέγεθος  της  κερκίδας  της  ασθενούς,  που  εισήχθη  από  το Ινστιτούτο “Rizzoli”  της  Ιταλίας.  Το Ινστιτούτο “Rizzoli” στην Ιταλία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Μπολώνια και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Μυοσκελετικής Ογκολογίας στον κόσμο, διαθέτει δε από ετών τη μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη τράπεζα  ιστών του  μυοσκελετικού συστήματος στην Ευρώπη. Η μετεχχειρητική  πορεία  της  ασθενούς  υπήρξε  απόλυτα  ομαλή  και  η  πρόγνωση καταρχήν πολύ καλή,  καθώς  τα οστεοαρθρικά  αυτά (osteoarticular) αλλομοσχεύματα που κατά την παρασκευή τους διατηρούνται οι μηχανικές τους ιδιότητες  και  ειδικά τα πρόσφατα κατεψυγμένα αλλομοσχεύματα (fresh frozen), αποτελούν μόσχευμα εκλογής για την αντιμετώπιση των νόσων αυτών.

Στην  επανεξέταση  των  τεσσάρων (4) ετών  από  το  χειρουργείο, παρουσιάζεται   πώρωση  του  μοσχεύματος  και  πολύ καλή  κίνηση  της  πηχεοκαρπικής  αρθρώσεως, ενώ  δεν υπάρχει υποτροπή της νόσου. Το αποτέλεσμα δύναται να θεωρηθεί τελικό και η ασθενής θεραπευμένη.

Από  όσο  γνωρίζουμε  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  έγινε  ανάλογη  επέμβαση  στην  Ελλάδα.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest