Γιγαντοκυταρικός Όγκος Ποδιού

Γιγαντοκυταρικός Όγκος Ποδιού

Ασθενής γυναικείου φύλου, 32 χρονών, παρουσίασε επώδυνη διόγκωση του δεξιού της ποδιού, στη περιοχή του μεγάλου δακτύλου. Ο εργαστηριακός έλεγχος (ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία πιθανολογούσε γιγαντοκυτταρικό  όγκο της 1ης φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Ακολούθησε βιοψία της παθολογίας που επιβεβαίωσε την αρχική διάγνωση. Ο  γιγαντοκυτταρικός  όγκος  των  οστών  είναι  δυνητικά  ένας  κακοήθης  όγκος,  είναι  δηλαδή  ένας  καταρχήν  καλοήθης  όγκος  που  είναι  δυνατόν  να  εξελιχθεί  σε  κακοήθη.  Περίπου  10%,  των  περιπτώσεων  γιγαντοκυτταρικού  όγκου  των  οστών  εμφανίζει  κακοήθη  συμπεριφορά (με μεταστάσεις κυρίως στο θώρακα).

Ο  McGrath  διαχωρίζει  την  κακοήθεια  της  παθολογίας,  σε  τρείς  τύπους:

  • Τον πρωτοπαθή  κακοήθη  όγκο,  που  έχει  δηλαδή  κακοήθη  χαρακτηριστικά  από  τη  στιγμή  της  εμφάνισής  του.
  • Τον εξελισσόμενο  τύπο,  που  ένας  απλός  όγκος  μεταλλάσσεται  σε  κακοήθη  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα.
  • Τον δευτερογενή  τύπο,  που  εξελίσσεται  σε  κακοήθη,  μετά  από  ένα  μακρύ  διάστημα  αθόρυβης  παρουσίας,  συνήθως  μετά  από  ακτινοβολίες.

Στην ασθενή επιλέχτηκε όχι η αφαίρεση του δακτύλου (ακρωτηριασμός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού)  που ήταν η εύκολη λύση, αλλά  η ολική αφαίρεση μόνο της παθολογίας σε υγιή όρια, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι  η υποτροπή της νόσου αυξάνει το ποσοστό εξαλλαγής σε κακοήθεια και ότι ο ακρωτηριασμός του δακτύλου δημιουργεί ένα λειτουργικό και κοσμητικό πρόβλημα ειδικά σε μια νέα γυναίκα.   Η επέμβαση έγινε με μικροχειρουργικές τεχνικές, διατηρώντας ακέραια τα αγγεία, τα νεύρα και όλα τα ευγενή μόρια του δακτύλου. Το οστικό κενό που υπήρξε καλύφτηκε με οστικό μόσχευμα που πάρθηκε από τη περόνη του ίδιου ποδιού. Η πώρωση υπήρξε ομαλή και ολοκληρώθηκε εντός τριμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται συμπληρωματική θεραπεία.

Τρία χρόνια μετά, η ασθενής είναι ελεύθερη νόσου (και χωρίς μεταστάσεις), υπάρχει πλήρης ενσωμάτωση του μοσχεύματος,  ενώ η βάδιση και εμφάνιση του ποδιού της είναι σχεδόν φυσιολογική.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest