Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  – Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.  Στόχος  του  Σεμιναρίου  είναι  η  εκπαίδευση  των  νέων  χειρουργών  στη  Χειρουργική  του  Άνω  Άκρου.

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  3  ενότητες:

  1. Επίδειξη Χειρουργικών  σε  πραγματικό  χρόνο  (Live  Surgery).
  2. Διαλέξεις διακεκριμένων  Ελλήνων  και  ξένων  ομιλητών.
  3. Άσκηση σε  πτωματικά  χέρια  (Workshop  on  Cadavers).

Ο χρόνος είναι ισότιμα κατανεμημένος ήτοι 8 ώρες Χειρουργεία, 8 ώρες Άσκηση σε Πτωματικά Παρασκευάσματα και 8 ώρες Διαλέξεις.

Οι  επεμβάσεις  γίνονται  στο  Ιατρικό  Κέντρο  στο  Μαρούσι.  Επιλέγονται  περιστατικά  ποικίλης  δυσκολίας  με  κριτήριο  την  εκπαίδευση  των  ιατρών  σε  καθημερινά,  όσο  και  σύνθετα  προβλήματα. Σπανιότερα  συμμετέχουν  στις  επεμβάσεις  και  διακεκριμένοι  προσκαλεσμένοι  συνάδελφοι  από  το  Εξωτερικό.  Ο  αριθμός  των  επεμβάσεων,  συνήθως  είναι  8  με  10.  Υπάρχει  ζωντανή  σύνδεση  με  το  αμφιθέατρο  «Γεώργιος  Αποστολόπουλος»,  στο  Κεφαλάρι  της  Κηφισιάς,  όπου  οργανώνονται  οι  υπόλοιπες  εργασίες  του  Σεμιναρίου.  Στους  συμμετέχοντες  παρέχεται  η  δυνατότητα  να  παρεμβαίνουν   κατά  την  διάρκεια  των  επεμβάσεων  για  ερωτήσεις  και  εξηγήσεις  των  χειρουργικών  πρακτικών  που  διενεργούνται.

Οι  διαλέξεις  των  προσκεκλημένων  ομιλητών  έχουν  εκπαιδευτικό  προσανατολισμό,  έχοντας   σαν  στόχο  την  ανάλυση  χειρουργικών  τεχνικών (How I do it!).  Πρόκειται  για  συναδέλφους  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  χειρουργική  του  Άνω  Άκρου,  από  σχεδόν  όλες  τις  Πανεπιστημιακές  Σχολές  ,  και  τα  αντίστοιχα  κέντρα  Χειρουργικής  Χεριού της  χώρας  μας. Παραδοσιακά  συμμετέχουν  ως  ομιλητές / εκπαιδευτές  και  διακεκριμένοι  συνάδελφοι  από  το  εξωτερικό.

Η  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  αποτελεί  ίσως  την  βασικότερη  και  χρησιμότερη  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  του  Σεμιναρίου.  Υπάρχουν  συνήθως  12  τραπέζια,  10    εκπαιδευομένων  και  2  εκπαιδευτικά.  Από τους  οργανωτές  του  Σεμιναρίου  και  από  εκπαιδευτές  αναλύονται  χειρουργικές  τεχνικές,  που  στη  συνέχεια  εφαρμόζονται  από  τους  εκπαιδευόμενους.  Παρέχεται  επίσης,  εξοπλισμός  για  πρακτική  άσκηση  στην  αρθροσκόπηση  του  καρπού.  Τέλος  παρέχεται  χρόνος  για  άσκηση  Ανατομικής  στα  πτωματικά  χέρια.  Τα  πτωματικά  χέρια  εισάγονται  από  την  Αμερική  για  την  ειδική  αυτή  χρήση,  και  είναι  ελεγμένα  για  οιαδήποτε  μολυσματική  νόσο.

Ο  αριθμός  των  εκπαιδευομένων  είναι  περίπου  40  γιατροί  ετησίως,  ενώ  οι  ομιλητές / εκπαιδευτές  ξεπερνούν  τους  25.  Στα  13  χρόνια  που  οργανώνεται  το  σεμινάριο,  έχουν  εκπαιδευτεί  συνολικά  περισσότεροι από 500  ιατροί.  Για το  2020 το σεμινάριο είχε προγραμματισθεί για τις 7-9 Μαΐου, αλλά λόγω της πανδημίας από τον κορονοιό SARS Covid-19, αναβλήθηκε για το φθινόπωρο. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής έχει καθοριστεί για τις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020, υπό τη προϋπόθεση ότι θα έχει η χώρα μας επιστρέψει στη κανονικότητα.

Είναι  η  μόνη  συστηματική  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  συνδυάζει  «ζωντανό»  Χειρουργείο στο  Άνω  Άκρο  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  στην  Ελλάδα.  Μια  άλλη  βασική  επιτυχία  του  Σεμιναρίου  είναι  ότι  τουλάχιστον  μέχρι  σήμερα,  το  2020,  προσφέρεται  χωρίς  καμία οικονομική  επιβάρυνση  για  τους  εκπαιδευόμενους,  όταν  αντίστοιχα  σεμινάρια  στο  εξωτερικό  κοστίζουν  περισσότερο  από  800/1000  ευρώ  ανά  συμμετοχή.

Εμπνευστής και υπεύθυνος  της  οργάνωσης  του  Σεμιναρίου  είναι  ο  Χειρουργός  του  Άνω  Άκρου  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email