Είσφρηση Όνυχος

Το νύχι, είναι ένα βασικό ανατομικό μόριο του χεριού μας, με αμφιλεγόμενη συνήθως προσπάθεια αντιμετωπίσεως οιασδήποτε παθολογίας του. Τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, κυρίως από τις γυναίκες για κοσμητικούς λόγους, αλλά αντίθετα σε περιπτώσεις τραυματισμού ή άλλης παθολογίας, η αντιμετώπισή του είναι συνήθως δευτερευούσης προτεραιότητας και σημασίας.

Από λειτουργικής πλευράς η παρουσία του είναι σημαντική, καθώς συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής φάλαγγας των δακτύλων, με σημαντικότερη λειτουργία την επίτευξη ενός σταθερού συμπλέγματος (οστού, δέρμα, νύχι), απαραίτητου για τη λεπτή και ισχυρή σύλληψη.

Ταυτόχρονα αποτελεί προστατευτικό ιστό της περιοχής, καθώς η ισχυρή του δομή προφυλάσσει το ευαίσθητο δέρμα της περιοχής της άκρης του δακτύλου από τους  μικροτραυματισμούς της καθημερινής δραστηριότητας.

Η αισθητική του πλευρά έχει απασχολήσει τους ανθρώπους από τα βάθη των αιώνων. Σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς έως και σήμερα αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης, γυναικείας κυρίως, φιλαρέσκειας και είχαν και έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές διακόσμησης του, ή ακόμα και αντικατάστασής του με συνθετικά νύχια στις περιπτώσεις που η εμφάνισή του δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Ασφαλώς, παραμένει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που αδιαφορεί για την υγεία και την εμφάνιση των νυχιών του, όμως είναι σαφές ότι η αύξηση του βιοτικού επιπέδου δρα καταλυτικά στη αύξηση του ενδιαφέροντος όλο και περισσότερων ανθρώπων  για ένα «υγιές και όμορφο νύχι».

Τα συνήθη αίτια  εμφάνισης μιας παθολογίας των νυχιών είναι:

  • Φλεγμονές
  • Τραυματισμοί
  • Συστηματικά νοσήματα
  • Όγκοι της περιοχής
  • Εκφυλιστικά αίτια
  • Δερματολογικά νοσήματα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ

ΠΑΡΩΝΥΧΙΑ – ΕΙΣΦΡΗΣΗ  ΟΝΥΧΟΣ

Η εμφάνιση φλεγμονής στο νύχι είναι συχνή, καθώς η θέση του στο χώρο συντελεί στον εύκολο τραυματισμό αυτού και της ονυχοφόρου φάλαγγας.  Άλλες φορές το ίδιο το νύχι τραυματίζει το περιβάλλον δέρμα, αποτελώντας τη αιτία της φλεγμονής.

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και θα οδηγήσουν πιθανόν σε καταστροφή της υπονυχείου χώρας, και μόνιμη παραμόρφωση του νυχιού. Παράταση της φλεγμονής είναι δυνατόν να προκαλέσει επέκταση αυτής στους πλησίον ιστούς ακόμη και στο παρακείμενο οστό, διαταραχή της αιματώσεως της ονυχοφόρου φάλαγγας του δακτύλου, και η τελική έκβαση είναι πιθανόν να είναι μερική ή πλήρης νέκρωση αυτής.

Όλα αυτά είναι όμως θεωρητικά και είναι δυνατόν να αποφευχθούν εύκολα με την κατάλληλη πρόληψη και θεραπεία.

ΠΑΡΩΝΥΧΙΑ

Παρωνυχία είναι η παθολογία εκείνη του νυχιού, όπου εμφανίζεται φλεγμονή και οίδημα γύρω από το νύχι. Συνήθως είναι αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού της περιοχής, ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του νυχιού.

Η παρατεταμένη  έκθεση  των  χεριών  σε  νερό  είναι  προδιαθεσικός  παράγοντας  για  τη δημιουργία  της  παθολογίας. Εμφανίζεται με ερυθρότητα, πόνο, οίδημα  και  εκροή  πυώδους  υγρού.

Η  αντιμετώπιση  είναι  κατά  κανόνα  συντηρητική  και  περιλαμβάνει  αντιβιοτική  αγωγή  και  τοπική  αντισηπτική  φροντίδα.  Σπανίως  απαιτείται  χειρουργική  αντιμετώπιση , ειδικά στις  περιπτώσεις που  έχει  δημιουργηθεί  απόστημα,  οπότε  η  διάνοιξη  και  ο  χειρουργικός  καθαρισμός  κρίνονται  επιβεβλημένοι.

ΕΙΣΦΡΗΣΗ  ΟΝΥΧΟΣ

Η  Είσφρηση  Όνυχος  είναι  συχνή  παθολογία  του  νυχιού. Είναι  δυνατόν  να  είναι  συγγενής,  να  γεννιόμαστε  δηλαδή  με  αυτήν,  και  οφείλεται  σε  αυξημένη  κυρτότητα  του  νυχιού, ή  σε  ανισορροπία στο πλάτος  του  νυχιού  και  στην  κοίτη  αυτού.

Τραυματισμοί  της  περιοχής  είναι  δυνατόν  επίσης  να  οδηγήσουν  σε  είσφρηση  όνυχος. Άλλες  αιτίες  είναι  διάφορες  παραμορφώσεις  και  παθήσεις του  μεγάλου  δακτύλου,  όπως  και  η  μακροχρόνια  χρήση  στενών  υποδημάτων.  Πρακτικά,  όλες  αυτές  οι  αιτίες  οδηγούν  το  νύχι  να  μεγαλώνει  μέσα  στο  δέρμα.

Τα  συμπτώματα  είναι  ερυθρότητα, οίδημα  και  φλεγμονή  της  περιοχής,  ενώ  συχνά  υπάρχει  έντονος  πόνος.

Η  θεραπεία  κατ΄ αρχήν  είναι  συντηρητική  και  περιλαμβάνει  αντιβιοτική  αγωγή  και  τοπική  αντισηπτική  φροντίδα.  Εάν  η  αγωγή  αυτή  δεν  αποδώσει,  καθώς  και  στις  παραμελημένες  περιπτώσεις,  η  Χειρουργική  θεραπεία  είναι  η  πλέον  ενδεδειγμένη.

Έχουν  περιγραφεί  πολλές  μέθοδοι  θεραπείας,  από  απλή  αφαίρεση  του  νυχιού,  απλή  μερική  ονυχεκτομή,  μερική  αφαίρεση  της  περιοχής  που  παράγεται  το  νύχι  (matrix), πλαστική  κοίτης  όνυχος  και  άλλες  πολλές.

Στη  δικιά  μας  πρακτική,  με  στόχο  την  διόρθωση  της  γενεσιουργού  αιτίας  εφαρμόζουμε  την  αποκατάσταση    της  σχέσης  του  μεγέθους  του  νυχιού  και  της  κοίτης  του,  ώστε  να  μην  δύναται  αυτό  να  εισέλθει  μέσα  στο  δέρμα.

Η  επέμβαση  γίνεται  με  τοπική  αναισθησία,  στην  αίθουσα  χειρουργείου  μικρών  επεμβάσεων  και  δεν  χρειάζεται  νοσηλεία. Η  φόρτιση  του  ποδιού  επιτρέπεται  άμεσα,  και  η  πλήρης  αποθεραπεία  επιτυγχάνεται  σε  χρονικό  διάστημα  10-15  ημερών.  Η  πιθανότητα  υποτροπής  είναι  πρακτικά  μηδενική.

Είσφρηση Όνυχος

Είσφρηση όνυχος μετά την θεραπεία

Είσφρηση Όνυχος

Είσφρηση όνυχος

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest