Άσηπτη Νέκρωση Μηριαίας Κεφαλής

Η νέκρωση της μηριαίας κεφαλής, αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο χειρουργό ορθοπαιδικό, καθώς οδηγεί στην καταστροφή της αρθρώσεως του ισχίου με έντονα λειτουργικά ενοχλήματα του ασθενούς (πόνος, δυσκαμψία, κ.λ.π.). Η νόσος ξεκινά με διαταραχή της αιματώσεως της μηριαίας κεφαλής που έχει σαν αποτέλεσμα την νέκρωσή της. Επακόλουθο της νεκρώσεως είναι η δημιουργία καταγμάτων στην κεφαλή, που αλλάζουν την σφαιρικότητα της. Μετά διαδικασία που είναι δυνατόν να κρατήσει και πέραν των δύο ετών, η κεφαλή επαναγγειώνεται, αλλά έχει χάσει πλέον την ομαλή της σχέση με την λεκάνη. Η εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας και η καταστροφή της άρθρωσης, είναι το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η αιτιολογία εμφάνισης της νόσου δεν είναι γνωστή. Οι προδιαθεσικοί, όμως, παράγοντες που οδηγούν στη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι:

 • Αλκοολισμός
 • Χρήση κορτικοειδών/ανοσοκατασταλτικών
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Τραύμα
 • Νόσος Caisson’s / Caucher’s
 • Ιδιοπαθής

Έχουν αναφερθεί διάφορες θεωρίες που αιτιολογούν την εμφάνιση της νόσου. Η θεωρία του “εμφράκτου” (Infraction theory), αποδίδει την νόσο σε οξεία διακοπή της ροής του αίματος στα πλάγια παλίνδρομα αγγεία της μηριαίας κεφαλής. Κατά την θεωρία της λιπώδους εμβολής (Fat Embolism theory) συμβαίνει μικροεμβολή των αγγείων που αρδεύουν την μηριαία κεφαλή με λιπώδη έμβολα που δρουν είτε μηχανικά είτε χημικά. Κατά την εξελισσόμενη ισχαιμική θεωρία (Progressive Ischemia Theory) καθίσταται προοδευτικά απόφραξη των αγγείων της κεφαλής. Ανάλογα με το βαθμό καταστροφής της μηριαίας κεφαλής, η νόσος χωρίζεται σε 7 στάδια (κατά Steinberg). Στα τέσσερα πρώτα στάδια, η κεφαλή διατηρεί την ανατομική της εικόνα, ενώ στα υπόλοιπα έχει υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες.

 • Στάδιο Ι: Φυσιολογική ακτινογραφία και Μαγνητική Τομογραφία
 • Στάδιο II:Φυσιολογική ακτινογραφία και θετική Μαγνητική Τομογραφία και Σπινθηρογράφημα Οστών
 • Στάδιο III: Εμφάνιση σκλήρυνσης αρθρικών επιφανειών και κυστικών αλλοιώσεων στη κεφαλή του μηριαίου
 • Στάδιο IV: Εμφάνιση υποχόνδρινων καταγμάτων στη κεφαλή (cresent sign)
 • Στάδιο V: Kαθίζηση της κεφαλής χωρίς στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος
 • Στάδιο VI: Kαθίζηση της κεφαλής με στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος
 • Στάδιο VII: Εμφάνιση εκτεταμένης οστεοαρθρίτιδας και καταστροφή της αρθρώσεως του ισχίου

Η διάγνωση της νόσου δεν είναι εύκολη, στα πρώιμα στάδια. Γενικά, εάν υπάρχει πόνος στο ισχίο που επιμένει, θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή η πιθανότητα αυτή. Άλλες φορές ο πόνος είναι δυνατόν να απουσιάζει και το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται να είναι η δυσκαμψία του πάσχοντος ισχίου που προοδευτικά επιδεινώνεται. Ακτινολογικές αλλοιώσεις εμφανίζονται σε προχωρημένα στάδια. Το σπινθηρογράφημα των οστών υποβοηθεί στη διάγνωση, ενώ μόνο η μαγνητική τομογραφία (MRI) επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση της νόσου.

H διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κυρίως τη παροδική οστεοπόρωση (transient osteoporosis), που έχει παρεμφερή κλινική εικόνα με πόνο στο ισχίο κατά τη βάδιση και κατά τη διάρκεια της ηρεμίας. Η εικόνα όμως της μαγνητικής τομογραφίας είναι διαφορετική στις δύο περιπτώσεις, και η προσεκτική μελέτη αυτής διαχωρίζει τις παθολογίες. Η εκφυλιστική οστεοαρθρίτις έχει άλλη αιτιολογία, καθώς είναι αποτέλεσμα φθοράς, έχει ιδιαίτερη ακτινολογική εικόνα και δύσκολα συγχέεται με τη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής.

 Άσηπτη Νέκρωση Μηριαίας Κεφαλής ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος της θεραπευτικής αγωγής είναι η γρήγορη επαναγγείωση της κεφαλής προτού χάσει τη σφαιρικότητα της. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο χειρουργικά. Πολλές επεμβάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν όπως οι οστεοτομίες και οι αρθροδέσεις, όλες όμως παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό αποτυχίας και οδηγούν  στην καταστροφή της μηριαίας κεφαλής.
Οι τρυπανισμοί (core decompression), αποτέλεσε για πολλά χρόνια επιλογή των χειρουργών για τη θεραπεία της νόσου, όμως τελικά δεν αποφεύγεται η καταστροφή της αρθρώσεως. Έτσι, η ολική αρθροπλαστική του ισχίου, η αντικατάσταση δηλαδή της αρθρώσεως με τεχνητή άρθρωση ήταν η κατάληξη της θεραπείας των ασθενών αυτών. Η ολική αρθροπλαστική είναι μια λύση ανάγκης, όμως, η εφαρμογή της σε νέα άτομα με αυξημένη δραστηριότητα, οδηγεί συχνά σε αποτυχία.

Τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος με απόλυτα επιτυχή αποτελέσματα. Είναι η μέθοδος του αγγειούμενου μοσχεύματος της περόνης. Ο στόχος της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νεκρού οστού, η πλήρωση του δημιουργηθέντος κενού με ελεύθερα οστικά μοσχεύματα και η στήριξη της αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής με το αγγειούμενο μόσχευμα της περόνης.

O όρος αγγειούμενο μόσχευμα σημαίνει ότι αναστομώνονται τα αγγεία αυτού (αρτηρία – φλέβα) με μικροχειρουργική τεχνική, έτσι ώστε το τμήμα της περόνης που τοποθετείται στον αυχένα του μηριαίου να έχει τη δική του αυτόνομη αιμάτωση.

Το αγγειούμενο μόσχευμα προσφέρει γρηγορότερη ενσωμάτωση με την κεφαλή, επιταχύνει την επαναγγείωση της και έτσι αποφεύγεται η καθίζηση αυτής. Σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς αναφορές, το ποσοστό της ομαλούς εκβάσεως της επαναγγειώσεως προσεγγίζει ή και υπερβαίνει το 90% ειδικά σε πρώιμα στάδια της νόσου.

Ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της νόσου (στάδια III και IV) αναφέρονται καλά αποτελέσματα και επιβίωση της αρθρώσεως του ισχίου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Μετεγχειρητικά, ακολουθείται πρόγραμμα αποκατάστασης, διάρκειας 6 μηνών, κατά το οποίο απαιτείται μερική αποφόρτιση της άρθρωσης, με χρήση βακτηριών μασχάλης (πατερίτσες).

Το νεαρό της ηλικίας των ασθενών είναι καθοριστικό για την επιλογή της μεθόδου, και η επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο χωρίς τεχνική πρόθεση (ολική αρθροπλαστική) κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Καίτοι η επέμβαση είναι σύνθετη, οι ασθενείς δεν έχουν καμιά επιβάρυνση, και ο χρόνος παραμονής τους στο νοσοκομείο είναι μικρός (4-5 μέρες).

Ο χαμηλός βαθμός επιπλοκών και η υψηλή πιθανότητα διασώσεως της αρθρώσεως του ισχίου καθιστά τη μέθοδο, θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση της νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής.

Το μόνο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η απαίτηση της γνώσης της μικροχειρουργικής τεχνικής, γεγονός που δεν τη καθιστά προσιτή σε κάθε ορθοπαιδικό χειρουργό.

Άσηπτη Νέκρωση Μηριαίας Κεφαλής Άσηπτη Νέκρωση Μηριαίας Κεφαλής

Νέκρωση της μοιριαίας κεφαλής πρίν και μετά την θεραπεία (7 χρόνια επανεξέταση)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest