Εκπαιδευτικό έργο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Oμιλητής – εκπαιδευτής στο  Σεμινάριο Μικροχειρουργικής  που  διοργανώνεται  από  την  Ορθοπαιδική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων

5ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Πρέβεζα 5-9 Ιουλίου 1989

6ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Χαλκιδική 20-24 Ιουνίου 1990

7ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Αρχαία Ολυμπία 26-30 Ιουνίου 1991

8ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Ρόδος 18-20 Ιουνίου 1992

9ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Καλαμπάκα 5-9 Μαϊου 1993. Εισηγητής  στο  θέμα  «No  Reflow  Phenomenon»

10ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Ιωάννινα 1-5 Ιουνίου 1994

12ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Πάτρα 1996.  Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

13ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Πρέβεζα 1997.   Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

14ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Κέρκυρα 26-28 Αυγούστου 1998. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

15ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής,  1999. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

16ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής,  2000. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

17ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής,  2001. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

18ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής,  2002. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

19ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2003 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

20ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2004 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

21ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2005 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

22ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2006 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

23ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2007 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

24ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2008 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

25ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. 2009 Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

26ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2010. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

27ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 1ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2011. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»

28ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 2ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2012. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»

29ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 3ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2013. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»

30ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2014. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»

31ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 5ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2015. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»

32ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 6ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»,  Αθήνα, 15-18 ιουνίου 2016.

33ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 6ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»,  Αθήνα, 7-10 ιουνίου 2017

34ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 6ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα»,  Αθήνα, 7-10 ιουνίου 2018

35ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής – 6ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων & Βραχιονίου Πλέγματος. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».   Αθήνα, 26-29 ιουνίου 2019

Εκπαιδευτής στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Μικροχειρουργική, τρίμηνης διάρκειας που εκτελείται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Κλινική Χεριού / Μικροχειρουργικής από το 1990-1994.

Ενεργό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Χειρουργική του Χεριού και στη Μικροχειρουργική στην Ορθοπαιδική Κλινική του UPMC, τμήμα Χειρουργικής Άνω Άκρου,  κατά  τα  έτη  1994  και  1995.

Ομιλητής στο προαιρετικό μάθημα Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (α’ και β’ εξάμηνο του έτους 1996-1997) με θέματα :
α) Αρθροσκοπική χειρουργική του καρπού.
β) Συνδεσμικές αστάθειες καρπού – Σύνθετα προβλήματα του καρπού.

Ομιλητής στο προαιρετικό μάθημα Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2006, 2007  2008 και  2009, με  θέμα:
Τραυματισμοί  και  παθολογία  της  αρθρώσεως  του  αγκώνα

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  σεμινάριο  χειρουργικής  Ανατομικής  του  χεριού που  διοργανώνεται  από  την  Ορθοπαιδική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  θέμα «Επούλωση  Τενόντων»

2ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων Μέτσοβο, 27-29 Οκτωβρίου 2004,

3ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  χεριού,Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
Μέτσοβο, 27-29 Οκτωβρίου 2005

4ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Μέτσοβο, 26-28 Οκτωβρίου 2006

5ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,βΟρθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Μέτσοβο, 25-28 Οκτωβρίου 2007

6ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Μέτσοβο, 24-27 Οκτωβρίου 2008

7ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
Μέτσοβο, 24-27 Οκτωβρίου 2009

8ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Μέτσοβο, 28-30  Οκτωβρίου 2010

7ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
Μέτσοβο, 28-30  Οκτωβρίου 2011

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  σεμινάριο  χειρουργικής  Ανατομικής  του  χεριού που  διοργανώνεται  από  την  Ορθοπαιδική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  θέμα «Επιπλοκές  της  χειρουργικής  θεραπείας  του  Συνδρόμου  του  Καρπιαίου  Σωλήνα»

7ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Μέτσοβο, 28-30  Οκτωβρίου 2009

8ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 25-28  Οκτωβρίου 2010

9ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Ιωάννινα , Οκτώβριος 2011

10ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Ιωάννινα , Οκτώβριος 2012

11ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Ιωάννινα , Οκτώβριος 2013

12ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Ιωάννινα , Οκτώβριος 2014

13ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής του Χεριού, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,   Ιωάννινα , Οκτώβριος 2015

14ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής του Χεριού, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 27-29 Οκτωβρίου 2016

15ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής του Χεριού, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 26-28 Οκτωβρίου 2017

16ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής του Χεριού, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 1-3 Νοεμβρίου  2018

17ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής του Χεριού, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 28-30 Νοέμβριος 2019

 

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «1o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ. , Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC,Πικέρμι, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2007

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «2o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ, .
Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC, Πικέρμι, Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2008

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «3o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ, .
Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC, Πικέρμι, Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2008

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «4o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ,
Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC,, Πικέρμι, Αθήνα,  4-6  Φεβρουαρίου  2010

Ομιλητής – εκπαιδευτής στο  MITEK  SHOULDER  ARTHROSCOPY  COURSE , «ΙΑΣΩ» Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα, 8-9  Μαρτίου 2007

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  του  1ου  Εντατικού  Διήμερου  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: «Παθήσεις  του  Αγκώνα», Αθήνα,  14 – 15  Νοεμβρίου  2008

Οργανωτής – Ομιλητής – εκπαιδευτής   στο  πρόγραμμα  Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα  «Κατάγματα  στον  καρπό  και  χέρι»,  και  με  πρακτική  άσκηση  οστεοσύνθεσης  σε  προπλάσματα, Αθήνα,   Μάιος  2009

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: «Τενοντομεταφορές  στο  Άνω  Άκρο», Αθήνα,   Σεπτέμβριος  2010

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: «Ολική  αρθροπλαστική  πηχεοκαρπικής», Αθήνα,  22-24  Νοεμβρίου  2012

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  των  μετεκπαιδευτικών  μαθημάτων  της  Ορθοπαιδικής  Κλινικής  του  Πανεπιστημίου  Πατρών / Ιατρικό  Τμήμα,   με  θέμα: «Αρχές  Συντηρητικής  και  Χειρουργικής  Αποκατάστασης  των  Καταγμάτων  των  Μετακαρπίων  και  των  φαλάγγων  των  Δακτύλων», Πάτρα,  31  Ιανουαρίου,  2013

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: «Ολική  αρθροπλαστική  αγκώνα», Αθήνα,  15-16  Νοεμβρίου  2013

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: «Αρθρίτιδα  Καρπού», Αθήνα,  15-16  Νοεμβρίου  2013

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: «Κάκωση  Σκαφομηνοειδούς  Συνδέσμου», Αθήνα,  7  Νοεμβρίου  2014

Ομιλητής – εκπαιδευτής στο Ετήσιο Σεμινάριο Τενοντομεταφορών στο Άνω Άκρο με πρακτική Άσκηση σε Πτωματικά Παρασκευάσματα που οργανώνεται από την Ά Ορθοπαιδική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2015 έως το 2019 με θέματα:  Brachial Plexus Remediation Strategy &

1st Seminar on Tendon Transfers of the Upper Limb on Fresh Frozen Cadaveric Speciment, Θεσσαλονίκη, 2015

2nd Seminar on Tendon Transfers of the Upper Limb on Fresh Frozen Cadaveric Speciment, Θεσσαλονίκη, 2016

3rd Seminar on Tendon Transfers of the Upper Limb on Fresh Frozen Cadaveric Speciment, Θεσσαλονίκη, 2-4 Φεβρουαρίου 2017

4th  Seminar on Tendon Transfers of the Upper Limb on Fresh Frozen Cadaveric Speciment, Θεσσαλονίκη, 22-24 Φεβρουαρίου 2018

5th  Seminar on Tendon Transfers of the Upper Limb on Fresh Frozen Cadaveric Speciment, Θεσσαλονίκη, 7-8 Φεβρουαρίου 2019

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΑΝΩ  ΑΚΡΟΥ

Οργάνωση  του  1ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,     20 – 21 Απριλίου  2007

Οργάνωση  του  2ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,    28 – 29  Μαρτίου  2008

Οργάνωση  του  3ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,  3 – 4  Απριλίου  2009

Οργάνωση  του  4ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,  1 – 2  Οκτωβρίου  2010

Οργάνωση  του  5ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,  6 – 7  Μαίου  2011

Οργάνωση  του  6ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,  27 – 28  Απριλίου  2012

Οργάνωση  του  7ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,  12 – 13  Απριλίου  2013

Οργάνωση  του  8ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια), Αθήνα,  11 – 12  Απριλίου  2014

Οργάνωση του 9ου Σεμιναρίου Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ( με επίδειξη χειρουργικών περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, διαλέξεις και άσκηση σε πτωματικά χέρια), Αθήνα, 22-23 Μάϊου 2015

Οργάνωση του 10ου Σεμιναρίου Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ( με επίδειξη χειρουργικών περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, διαλέξεις και άσκηση σε πτωματικά χέρια), Αθήνα, 12-14 Μάϊου 2016

Οργάνωση του 11ου Σεμιναρίου Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ( με επίδειξη χειρουργικών περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, διαλέξεις και άσκηση σε πτωματικά χέρια), Αθήνα, 11-13 Μάϊου 2017

Οργάνωση του 12ου Σεμιναρίου Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ( με επίδειξη χειρουργικών περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, διαλέξεις και άσκηση σε πτωματικά χέρια), Αθήνα, 10-12 Μάϊου 2018

Οργάνωση του 13ου Σεμιναρίου Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ( με επίδειξη χειρουργικών περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, διαλέξεις και άσκηση σε πτωματικά χέρια), Αθήνα, 16-18 Μάϊου 2019

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οργάνωση  του  9ου   Κοινού  Συνεδρίου  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής Χεριού  (ΕΕΧΧ)  ,  και  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  (ΕΕΕΜ),  με  την  συμμετοχή  του  “Millennium  Society”, USA, στην  Κρήτη,  3-6  Σεπτεμβρίου,  2003

Οργάνωση  του  15ου   Κοινού  Συνεδρίου  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής Χεριού  (ΕΕΧΧ)  ,  και  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  (ΕΕΕΜ)  με  διεθνή  συμμετοχή  εν  πλω (κρουαζιερόπλοιο Aegean  Pearl),  21-28  Αυγούστου, 2009

Οργάνωση  του  “1st  Meeting  of  the  Pittsburgh  Hellenic  Hand  Fellows  Alumni”,  Ναύπλιο, 28-30  Σεπτεμβρίου,  2012

Οργάνωση  του  “2st  Meeting  of  the  Pittsburgh  Hellenic  Hand  Fellows  Alumni”,  Μύκονος,  13-15  Ιουνίου,  2014

Οργάνωση του “3st Meeting of the Pittsburgh Hellenic Hand Fellows Alumni”, Καλαμάτα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, 2017

Οργάνωση του “4st Meeting of the Pittsburgh Hellenic Hand Fellows Alumni”, Σκιάθος, 16-19 Σεπτεμβρίου, 2019

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

49th Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand, Cincinati, Ohio, USA,  October 20-29, 1994

62nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, Orlando, Florida,  USA,  February 16-21, 1995

41th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, Orlando, Florida,  USA,  February 13-16, 1995

64nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, San Fransisco, California,  USA,  February 13-17, 1997

12th Annual Residents and Fellows Conference in Hand Surgery, Cincinati, Ohio, USA, October 25-26, 1994

67nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, San Fransisco, California,  USA,  February 13-17, 1999

Annual  Meeting  of  American  Association  for  Hand  Surgery, Koloa, Kauai, Hawaii,  USA, January  8 – 11,  2003

Annual  Meeting  of  American  Society  of  Reconstructive  Microsurgery, Koloa, Kauai, Hawaii,  USA, January  11 – 14,  2003

73nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, Chicago, Illinois,  USA,  March 22-26, 2006

75nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, San Fransisco, California,  USA,  March 22-26, 2008

76nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, Las  Vegas, Nevada,  USA,  March,  2009

77nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, New  Orleans, Louisianna, USA, March  9 – 13, 2010

10ο  Πανευρωπαικό  Συνέδριο  Μικροχειρουργικής (E.F.S.M.), Γένοβα,  Ιταλία,  20-22 Μαίου, 2010

15o    Πανευρωπαικό  Συνέδριο  Χειρουργικής  Χεριού (F.E.S.S.H.), Βουκουρέστι,  Ρουμανία, 23-26 Ιουνίου, 2010

78nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, San  Diego,  California, USA,  February, 2011

17o    Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο  Χειρουργικής  Χεριού 2012 (F.E.S.S.H.), Antwerpen,  Belgium,  June  20-23, 2012

12o   Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο  Μικροχειρουργικής – 12th  EFSM  & 15th   AEM  CONGRESS, Barcelona, Spain,  April   3 – 5, 2014

22o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Χεριού 2017 (F.E.S.S.H.), Budapest, Hungary, June 21-24, 2017

85nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, New Orleans, Louisianna, USA, March 12-16, 2018

23o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Χεριού 2018 (F.E.S.S.H.), Copenhagen, Denmark, June 13-16, 2018

86nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons, Las Vegas, Nevada, USA, March 6-10, 2019

24o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Χεριού 2019 (F.E.S.S.H.), Berlin, Germany, June 17-21, 2019

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email