Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Benign and malignant tumors in upper extremity.
    P. Giannakopoulos, D. Sotereanos, M. Tomaino, J. Herndon
        Hand Clinic of North America,  April 1995.

Perilunate dislocations : A critical analysis of the two incisions approach.
    D. Sotereanos, G. Mitsionis, P. Giannakopoulos, M. Tomaino,
    J. Herndon
        Journal of Hand Surgery, January 1997.

Results of Surgical Treatment for Radial Tunnel Syndrome
Sotereanos, MD Sokrates E. Varitimidis, MD, P. Giannakopoulos, MD J. Westkaemper, MD.
    Journal of Hand Surgery, 24 A : 566 – 570, 1999.

Wrist arthroscopy for the treatment of ligament and triangular fibrocartilage complex injuries.   
    Westkaemper I.G, Mitsionis G., Giannakopoulos P.N., Sotereanos D.G             Arthroscopy 1996.

Vein-graft wrapping for the treatment of recurrent compression of peripheral nerves.
    D. Sotereanos, P. Giannakopoulos, G. Mitsionis, J. Xu, J. Herndon
        Microsurgery, 16(11) : 752-6. 1995.

Clinical analysis and evaluation of the function of replanted and revascularized parts of the upper limb.
    N. Daoutis, N. Gerostathopoulos, G. Bouchlis, D. Efstathopoulos, A.     Misitzis, S. Anagnostou, P. Giannakopoulos
        Microsurgery 13 : 178-181, 1992.
 
Οι κακώσεις της ανωτέρας αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. στη παιδική ηλικία.
    Δ. Κορρές, Α. Ανδρεάκος, Π. Γιαννακόπουλος, Κ. Καββαδίας,
    Χ. Χριστόπουλος
        Ιατρικά Χρονικά, Τόμος 1Β, τεύχος 678, σελ. 597-601, 1989.

Fractures of the upper thoracic spine.
    D. Korres, K. Stamos, A. Andreakos, G. Sarkas, P. Giannakopoulos,
    N. Papandreou, S. Spiridonos, Th. Theodoropoulos
        Acta Orthopaedica Hellenika, Vol 40, No 2, 1989.

Χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων αμφωτέρων των οστών του αντιβραχίου.
    Α. Ζούμπος, Γ. Μπάμπης, Π. Γιαννακόπουλος
        Acta Orthopaedica Hellenika, 44, 1, 44-48, 1993.

Μακροχρόνια λειτουργικά αποτελέσματα μετά επαναγγείωση-ανασυγκόλληση χεριών και δακτύλων.
    Ν. Δαούτης, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής,
    Γ. Μπούχλης, Σ. Αναγνώστου, Π. Γιαννακόπουλος
        Ορθοπαιδική 6, 1, 24-29, 1993.

Πρωτοπαθής αντιμετώπιση του τραύματος του μέσου νεύρου – χειρουργική τεχνική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής, Σ.         Αναγνώστου,  Π. Γιαννακόπουλος, Ν. Δαούτης       
        Ορθοπαιδική 6, 1, 54-60, 1993.

Fat Embolism Syndrome in a Patient with Bilateral Tibial Fractures: Report of the Case and Review of the Literature
Ilias Alexandros Kosmidis, Konstantinos Kourkoutas, Ioannis Bampalis, Panagiotis Giannakopoulos
Open Journal of Orthopedics, 2014, 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εκφυλιστικές  Αλλοιώσεις  Α.Μ.Σ.Σ. &  Ο.Μ.Σ.Σ.  στους  Αναβάτeς  Ιπποδρομιών.
    Π. Γιαννακόπουλος,  Δ. Κορρές, Α. Ζούμπος, Α. Ανδρεάκος,
    Ε. Κυβερνητάκης, Ε. Μαλέσιος
        Κοινό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. – Β.Ο.Α
             Ρόδος, 2-6 Μαϊου 1989.

Σύνδρομο  του  Κερκιδικού  Σωλήνα (Radial  Tunnel) – Αποτελέσματα Χειρουργικής  Θεραπείας  σε  28  Ασθενείς 
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        α) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και  Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
            Βόλος, 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1995
        β) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
        Ορθοπαιδικής    και Τραυματολογίας και της Γερμανικής  Εταιρείας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 5-8 Ιουνίου 1996.

Αρθροσκόπηση  του  Καρπού – Ενδείξεις, Τεχνική και Αποτελέσματα σε 105 Ασθενείς.   
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        α) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και  Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
            Βόλος, 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1995
        β) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
            Χαλκιδική, 17-21 Απριλίου 1996
        γ) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
            Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και της Ορθοπαιδικής
            Εταιρείας Κύπρου
                 Ρόδος, 24-28 Οκτωβρίου 1995.

Αρθροπλαστική “Διατάσεως” (Distraction  Arthroplasty) του Αγκώνα  με  τη Χρήση  της  Αρθρώσεως “Compass” – Πρώϊμα  Αποτελέσματα  στη  Θεραπεία  8  Ασθενών
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        α) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και  της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
            Βόλος, 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1995
        β) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
        Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας και της  Γερμανικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 5-8 Ιουνίου 1996.

Η  Συμβολή  της  Μαγνητικής  Τομογραφίας  (MRI)  στη Διάγνωση  της Άσηπτης  Νεκρώσεως  της  Μηριαίας  Κεφαλής  και  η  Θεραπεία  της  με  τη Μέθοδο  του  Αγγειούμενου  Μοσχεύματος  της  Περόνης.
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        α) 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής,
            Αθήνα, 3-7 Νοεμβρίου 1996
        β) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
            Χαλκιδική, 17-21 Απριλίου 1996.

Περιμηνοειδή  Κατάγματα –  Εξαρθρήματα  του  Καρπού – Ανάλυση  των Αποτελεσμάτων  μετά   Ανάταξη  με  Συνδυασμό  Παλαμιαίας  και  Ραχιαίας Προσπέλασης.
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας και της Γερμανικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής και  Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 5-8 Ιουνίου 1996.

Η  Αρθροπλαστική ” Διατάσεως” (Distraction  Arthropalsty),  στη  Θεραπεία των  Παραμελημένων  Μορφών  Δυσκαμψίας  του  Αγκώνα.
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        2ο Παmπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο,
            Καλαμάτα, 25-28 Οκτωβρίου 1996.

Θεραπεία  της  Άσηπτης  Νεκρώσεως  της  Μηριαίας  Κεφαλής  με  τη  Μέθοδο  του  Αγγειούμενου  Μοσχεύματος  της  Περόνης.
    Π. Γιαννακόπουλος, D. Sotereanos, J. Herndon
        2ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο,
            Καλαμάτα, 25-28 Οκτωβρίου 1996.

The  Surgical  Treatment  of  Acute  and  Chronic  Mallet  Finger.
    P. Giannakopoulos, N. Gerostathopoulos, S. Anagnostou, A. Misitzis,
    G. Bouchlis, A. Zoubos
        Κοινό Συνέδριο της Βρετανικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και  της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και της Ελληνικής  Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
            Κρήτη, 9-13 Οκτωβρίου 1996.

Vein-graft  Wrapping  for  the  Treatment  of  Recurrent  Compression   of Peripheral  Nerves.
    P. Giannakopoulos, J. Xu, D. Sotereanos, G. Bouchlis, J. Herndon
        Κοινό Συνέδριο της Βρετανικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και  της  Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και της Ελληνικής  Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
            Κρήτη, 9-13 Οκτωβρίου 1996.   

Κατάγματα  Κνήμης  με  Οστικό  Έλλειμμα  Αντιμετωπισθέντα  με  Εξωτερική Οστεοσύνθεση  και  Μοσχεύματα.
    Γ. Σάπκας, Π. Γιαννακόπουλος
        Περιφερικό Συνέδριο Πελοποννήσου Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης,
            Καλαμάτα, 2-4 Ιουνίου 1989.

Μελιτοκοκκική   Αρθρίτιδα  Ποδοκνημικής.
    Α. Ζούμπος, Π. Γιαννακόπουλος
        Φθινοπωρινό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.,
            Αθήνα, 27-30 Οκτωβρίου 1988.

Ελεύθερο  Αγγειούμενο  Μόσχευμα  Περόνης – Αποτελέσματα  της  Θεραπείας  των  σταδίων  II & III  της Άσηπτης  Νεκρώσεως  της  Κεφαλής του  Μηριαίου.
    D. Sotereanos, Π. Γιαννακόπουλος, J. Herndon
        Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας και της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου,
            Ρόδος, 24-28 Οκτωβρίου 1995.

Η  Διήθηση  του  Αστεροειδούς  Γαγγλίου  στην  Αντιμετώπιση  του  Συνδρόμου  της  Αντανακλαστικής  Συμπαθητικής  Αλγοδυστροφίας.
    Γ. Μπούχλης, Π. Γιαννακόπουλος, Α. Λημναίος, Α. Μισαηλίδης
        α) 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής,
            Αθήνα, 3-7 Νοεμβρίου 1996
        β) 2ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο,
            Καλαμάτα, 25-28 Οκτωβρίου 1996.

Η  Θέση της  MATTI – RUSSE  στην  Θεραπεία  της  Ψευδάρθρωσης  του Σκαφοειδούς  Οστού.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής, Π. Γιαννακόπουλος, Ν.     Παπαδουράκης,  Σ. Σπυρίδωνος
        Εαρινό Ορθοπαιδικό Συνέδριο των τμημάτων της Ελληνικής Εταιρείας  Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 30 Απριλίου – 2 Μαϊου 1992.

Οι  Κακώσεις  της  Ανωτέρας  Αυχενικής  Μοίρας  της  Σ.Σ. στη  Παιδική Ηλικία.
    Δ. Κορρές, Α. Ανδρεάκος, Π. Γιαννακόπουλος, Κ. Καββαδίας,
    Χ. Χριστόπουλος
        13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων,
            Αθήνα, 18-20 Σεπτεμβρίου 1988.

Χειρουργική  Αντιμετώπιση  των  Καταγμάτων  Αμφοτέρων  των  Οστών  του  Αντιβραχίου.
    Α. Ζούμπος, Γ. Μπάμπης, Π. Γιαννακόπουλος
        Ελληνικό-Γαλλικό Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και
        Τραυματολογίας,
            Χαλκιδική, 8-11 Μαϊου 1991.

Σκολίωση  Γυναικών  στη  Μετακλιμακτήριο  Περίοδο.
    Γ. Σάπκας, Θ. Καραχάλιος, Γ. Λυρίτης, Π. Γιαννακόπουλος,
    Ν. Ζαχαράκης, Κ. Καρράς, Χ. Χριστόπουλος
        2ο Συνέδριο Παθήσεων Σ.Σ.,
            Αθήνα, 21-24 Σεπτεμβρίου 1989.

Μελέτη  Συγκριτικής  Μετρήσεως  Πιέσεων  Διαμερισμάτων  Κνήμης.
    Θ. Ιωαννίδης, Ν. Ζαχαράκης, Ν. Παπανδρέου, Π. Γιαννακόπουλος,
    Κ. Καββαδίας, Χ. Σδρένιας
        10ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,
            Θεσσαλονίκη, 22-25 Μαρτίου 1991.

Τελικοτελική  Αποκατάσταση  Μέσου και  Ωλενίου  Νεύρου  στην  Περιοχή του  Καρπού.
    Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Σ. Αναγνώστου, Π.Γιαννακόπουλος,  Χ. Τερζόπουλος, Σ. Πλέσσας
        Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής  και Τραυματιολογίας και της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου,
            Ρόδος, 24-28 Οκτωβρίου 1995.

Μικροχειρουργική  Αποκατάσταση  των  Τραυματικών  Βλαβών  των Περιφερικών  Νεύρων  στα  Κάτω  Άκρα.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Ν. Γεροσταθόπουλος, Σ. Αναγνώστου, Π.Γιαννακόπουλος,  Κ. Κοτσιόπουλος, Γ. Κοντογιάννης
        Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής
        Μικροχειρουργικής,
            Ναύπλιο, 20-22 Νοεμβρίου 1992.

Πλήρεις  και  Ατελείς  Μη  Βιώσιμοι  Ακρωτηριασμοί  του Άνω  Άκρου. Επαναγγείωση -Ανασυγκόλληση.
    Ν. Δαούτης, Ν. Γεροσταθόπουλος, , Σ. Αναγνώστου, Π. Γιαννακόπουλος,  Σ. Σπυρίδωνος
        Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής
        Μικροχειρουργικής,
            Ναύπλιο, 20-22 Νοεμβρίου 1992.

Τραυματική  Διατομή  του  Κινητικού  Κλάδου  του  Ωλενίου  Νεύρου  στο Σωλήνα του Gyon. Μηχανισμός  Κάκωσης,  Διάγνωση-Αντιμετώπιση.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής, Σ. Παπαστεφάνου, Π.Γιαννακόπουλος
        Ετήσιο Φθινοπωρινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής  Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 25-29 Οκτωβρίου 1989.

Χειρουργική  Αποκατάσταση  της  Οξείας  Τραυματικής  Ρήξης  του  Ωλενίου Πλαγίου  Συνδέσμου  της  Μετακαρποφαλαγγικής  Αρθρώσεως  του  Αντίχειρα.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Ν. Γεροσταθόπουλος, Σ. Αναγνώστου, Π.  Γιαννακόπουλος,  Ι. Γκλιάτης, Μ. Πετσικόπουλος
        α) Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής  Ορθοπαιδκής  και Τραυματολογίας και της Αμερικανικής Ορθοπαιδικής  Εταιρείας,
            Αθήνα, 20-30 Οκτωβρίου 1993
        β) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
        Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας και της Ορθοπαιδικής   
        Εταιρείας Κύπρου,
            Ρόδος, 24-28 Οκτωβρίου 1995.

Τενοντομεταφορές  σε  Βλάβη  του  Κερκιδικού  Νεύρου.
     Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Σ. Αναγνώστου, Π. Γιαννακόπουλος,    Σ. Πλέσσας, Χ. Τερζόπουλος
        Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής  Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας και της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου,
            Ρόδος, 24-28 Οκτωβρίου 1995.

Η  Εφαρμογή  των  Κρημνών  στη  Σύγχρονη  Ορθοπαιδική  Τραυματολογία.
    Γ. Μπούχλης, Σ. Αναγνώστου, Ο. Παξινός, Π. Γιαννακόπουλος
        α) 2ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο,
            Καλαμάτα, 25-28 Οκτωβρίου 1996
        β) Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και  της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
            Βόλος, 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1995
        γ) 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής,
            Αθήνα, 3-7 Νοεμβρίου 1996.

Κατάγματα  Ανωτέρας  Θωρακικής  Μοίρας  Σπονδυλικής  Στήλης.
    Δ. Κορρές, Κ. Στάμος, Α. Ανδρεάκος, Γ. Σάπκας, Π. Γιαννακόπουλος,
    Ν. Παπανδρέου, Σ. Σπυρίδωνος, Θ. Θεοδωρόπουλος
        Φθινοπωρινό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.,
            Αθήνα,  27-30 Οκτωβρίου 1988.

Αποκατάσταση  Τελικοτελικής  Συρραφής  του  Μέσου  Νεύρου  στην  Περιοχή  του  Καρπού – Λειτουργικά  Αποτελέσματα.
       Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Γ. Μπούχλης, Σ. Σπυρίδωνος, Π. Γιαννακόπουλος, Σ. Αναγνώστου
        Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής
        Μικροχειρουργικής,
            Ναύπλιο, 20-22 Νοεμβρίου 1992.

Το  Οστικό  Μόσχευμα  και  η  Βίδα HERBERT  στην  Αντιμετώπιση  των  Ασταθών  Ψευδαρθρώσεων  του  Σκαφοειδούς.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής, Γ. Μπούχλης,
    Π. Γιαννακόπουλος
        Προσυνεδριακή ημερίδα με διεθνή συμμετοχή του τμήματος
        Χειρουργικής Χεριού Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.,
            Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1990.

Η  Νόσος του Kienbock (Χειρουργική  Αντιμετώπιση).
    Σ. Αναγνώστου, Δ. Ευσταθόπουλος, Ν. Γεροσταθόπουλος, Σ.Σπυρίδωνος,  Π. Γιαννακόπουλος
        Εαρινό Ορθοπαιδικό Συνέδριο των τμημάτων της Ελληνικής Εταιρείας  Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα 30 Απριλίου 1992.

Μείζονες  Ακρωτηριασμοί  του  Άνω  Άκρου – Μακροχρόνια  Λειτουργικά Αποτελέσματα  μετά  από  Επαναγγείωση –  Ανασυγκόλληση.
    Ν. Δαούτης, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Σ. Αναγνώστου,  Π. Γιαννακόπουλος
    Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας και της Αμερικανικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας,
        Αθήνα 20-30 Οκτωβρίου 1993.           

Μεταφορά  Ελευθέρων  Αγγειούμενων  Ιστών  για  την  Αντιμετώπιση  Βαρέων  και  Σύνθετων  Κακώσεων  Άνω  και  Κάτω  Άκρων.
    Δ. Ευσταθόπουλος, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής, Γ. Μπούχλης,
    Π. Γιαννακόπουλος, Ν. Δαούτης
        4ο Πανκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 2-3 Νοεμβρίου 1991.

Η  Χειρουργική  Θεραπεία  των  Τραυματικών  Βλαβών  του  Βραχιονίου Πλέγματος.
    Ν. Δαούτης, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Σ.     Αναγνώστου,  Π. Γιαννακόπουλος, Χ. Τερζόπουλος
    Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου
        Κύπρος,   25-28 Νοεμβρίου 1993.

Αφαίρεση  του  Μείζονος  Πολυγώνου  για  την  Θεραπεία  της  Αρθρίτιδας της  Βασικής  Αρθρώσεως  του  Αντίχειρα.
    Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Γ. Μπούχλης, Δ. Μισιτζής,
    Σ. Αναγνώστου, Π. Γιαννακόπουλος, Ν. Δαούτης
        Φθινοπωρινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
        Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας,
            Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 1991.

Η  Χειρουργική  Θεραπεία  του  Τραύματος  του  Βραχιονίου  Πλέγματος.
    Ν. Δαούτης, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Σ.Αναγνώστου,  Δ. Μισιτζής, Γ. Μπούχλης, Π. Γιαννακόπουλος
        Φθινοπωρινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
        Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 26-29 Οκτωβρίου 1994.

Ο  Αγγειούμενος  Δερματικός  Κρημνός  του  Αντιβραχίου  στην  Πρωτοπαθή  Καθυστερημένη  Αντιμετώπιση  της  Μαζικής  Απώλειας  Ιστών  στο Τραυματισμένο  Χέρι.
    Ν. Δαούτης, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Γ. Μπούχλης,
    Δ. Μισιτζής, Σ. Αναγνώστου, Π. Γιαννακόπουλος
        4ο Πανελληνικό Συνέδριο των Ελλήνων Ορθοπαιδικών της Διασποράς       
            Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1990.

Επανασυγκόλληση  Αντίχειρα.  Επιβίωση  και  Λειτουργικότητα  σε  Σχέση  με τον  Τύπο  του  Τραυματισμού.
    Ν. Δαούτης, Γ. Μπούχλης, Ν. Γεροσταθόπουλος, Δ. Ευσταθόπουλος,
    Δ. Μισιτζής, Σ. Αναγνώστου, Π. Γιαννακόπουλος
        α) Φθινοπωρινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
            Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου,  1991
        β) Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής,
            Μέτσοβο, 6-8- Δεκεμβρίου 1991.
 
Σύνδρομο  Υπακρωμιακής  Πρόσκρουσης.
Γ. Χ. Μπούχλης, Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Δ. Λ. Μισιτζής, Σ. Δ. Αναγνώστου,
Α. Λημναίος, Ν. Γ. Φυκούρας, Α. Μισαηλίδης
    Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής     Χεριού
        Καρπενήσι, 4-8 Δεκεμβρίου 1997.

Η  Οπίσθια  Προσπέλαση  για  την  Πρόσθια και  Οπίσθια  Απελευθέρωση του  Μετατραυματικού  Δύσκαμπτου  Αγκώνα.
    Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Δ. Αναγνώστου, Α. Β. Ζούμπος, Γ. Χ. Μπούχλης,  Δ. Λ. Μισιτζής.   
        Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής             Χεριού
            Κέρκυρα, 26-28 Αυγούστου 1998.

Η  Ραχιαία  Θυλακοπλαστική (Dorsal  Capsulodesis)  στην  Αντιμετώπιση  των Χρόνιων  Ασταθειών  του  Καρπού.
     Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Δ. Λ. Μισιτζής, Γ. Χ. Μπούχλης, Σ. Δ. Αναγνώστου, Α. Β. Ζούμπος.
        Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής
        Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού
            Αρχαία Ολυμπία, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1999.

Η  Αφαίρεση  του  Σκαφοειδούς  και  Περιορισμένη  Αρθρόδεση  του  Καρπού στην  Αντιμετώπιση  της  Μετατραυματικής  Αρθρίτιδας  του  Καρπού (Slac Wrist).
    Ν. Σούρρας, Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Τ. Μισιτζή, Ν. Φυκούρας, Γ. Χ.Μπούχλης, Σ. Δ. Αναγνώστου, Ι. Πρίφτης, Δ. Αναστασάκης, Δ.Μισιτζής.
        Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής             Χεριού           
            Αρχαία Ολυμπία, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1999.

Ένα  Περισσότερο  Επιθετικό  Πρόγραμμα  Αποκατάστασης  μετά  από Συρραφή  Καμπτήρων  Τενόντων  στη ζώνη  ΙΙ.
    Τ. Μισιτζή, Ν. Σούρρας, Δ. Αναστασάκης, Γ. Χ. Μπούχλης, Π. Ν.Γιαννακόπουλος, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ. Λ. Μισιτζής 

Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού           
            Αρχαία Ολυμπία, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1999

Σύνδρομο  Επώδυνης  Συνδεσμικής  Αστάθειας  Βασικής  Αρθρώσεως  του Αντίχειρα   
    Γ. Χ. Μπούχλης, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ. Λ. Μισιτζής, Π. Ν.Γιαννακόπουλος,  Χ. Ηλιάδης, Ι. Πρίφτης.
        Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού           
            Αρχαία Ολυμπία, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1999

Η  δια  του  Καρπού  Περιοχική  Αναισθησία (Wrist  Block)  και  η  Χρήση Αιμοστατικής  Περιχειρίδος  στον  Καρπό (Wrist  Tourniquet)  στη  Χειρουργική του  Χεριού
    Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Γ. Τάγαρης, Σ. Δ. Αναγνώστου, Γ. Χ.Μπούχλης, Δ. Λ. Μισιτζής, Μ. Ιεροδιακόνου, Ε. Νικολάου
        10ο κοινό συνέδριο των Ελληνικών Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής   
            Ναύπλιο, 1η Νοεμβρίου – 5 Νοεμβρίου 2000

Οπίσθια  Προσπέλαση  για την Οπίσθια και Πρόσθια Απελευθέρωση του Μετατραυματικού  Δύσκαμπτου  Αγκώνα: Ενδείξεις, Τεχνική και Αποτελέσματα
Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Ε. Μποντιώτη, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ. Λ. Μισιτζής, Μ. Ιεροδιακόνου
    57ο Συνέδριο ΕΕΧΟΤ   
    Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2001

Η  Εμπειρία  μας  από  τη  Χρήση  της Περιορισμένου  Μήκους  Τομής (Mini Open)  για  την  Αποσυμπίεση  του  Υπακρωμιακού  Χώρου  και  την  Αποκατάσταση  Μερικών  ή  Πλήρων  Ρήξεων  του  Τένοντα  του  Υπερακανθίου  Μυός.
Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Ε. Ν. Μποντιώτη, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ.Λ. Μισιτζής, Μ.Ν. Ιεροδιακόνου
    Ετήσιο κοινό συνέδριο των Ελληνικών Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
    Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου 2001

Μεσοκάρπιες Αρθροδέσεις, Αφαίρεση 1ου Στοίχου, Περιορισμένες Αρθροδέσεις  Καρπού
    Π. Ν. Γιαννακόπουλος
        Ετήσιο κοινό συνέδριο των Ελληνικών Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού  και Επανορθωτικής     Μικροχειρουργικής
    Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου 2001

Οπίσθια Προσπέλαση για την Οπίσθια και Πρόσθια  Απελευθέρωση του Μετατραυματικού  Δύσκαμπτου Αγκώνα: Ενδείξεις, Τεχνική  και  Αποτελέσματα
    Π. Ν Γιαννακόπουλος, Ε. Ν. Μποντιώτη, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ. Λ. Μισιτζής,  Μ. Ν. Ιεροδιακόνου   
        57ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο
            Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2001
        1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ώμου – αγκώνα
            Αθήνα, 26 – 28 Απριλίου 2002

The  Use  of Mini Open  Technique  for  the  Decompression  of  the Subacromial  Space  and  the  Treatment  of  Partial  or  Full – Thickness Tears  of  the  Rotator  Cuff.  Our  5  Years  Experience.
Π. Ν Γιαννακόπουλος, Ε. Ν. Μποντιώτη, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ. Λ. Μισιτζής, M. B. Πρίφτης, Μ. Ν. Ιεροδιακόνου   
    1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ώμου – αγκώνος
            Αθήνα, 26 – 28 Απριλίου 2002

Η  Αρθρόδεση  των  Τεσσάρων  Οσταρίων  του  Καρπού ( 4-bone  Fusion), στη  Αντιμετώπιση  της  Καθίζησης  του  Καρπού (SLAC  Wrist)
    Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Δ. Αναγνώστου
Κοινό Συνέδριο ΕΕΕΜ & ΕΕΧΧ 2005
            Σάμος, 7-10 Σεπτεμβρίου, 2005

Νεύρωμα Morton: Διάγνωση και Θεραπεία.
Π. Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Δ. Αναγνώστου, Δ. Μισιτζής, Ν. Σούρρας
Κοινό Συνέδριο ΕΕΕΜ & ΕΕΧΧ 2005
            Σάμος, 7-10 Σεπτεμβρίου, 2005

Δυναμική  Εξωτερική  Οστεοσύνθεση  για  τα  Κατάγματα  Pillon  των  Φαλάγγων
Γ.  Κασιμάτης,  Π.Ν.  Γιαννακόπουλος
15ο  Ετήσιο  Κοινό  Συνέδριο  ΕΕΕΜ  &  ΕΕΧΧ
            Εν   πλώ,  21 – 28  Αυγούστου  2009

Υμενική  πτυχή  (Plica) του  αγκώνα: Διάγνωση  και  θεραπεία
Γ.  Κασιμάτης,  Π.Ν.  Γιαννακόπουλος
    68ο  Πανελλήνιο  Ορθοπαιδικό  Συνέδριο
        Αθήνα,  3-6  Οκτωβρίου  2012

Αντικατάσταση  του  Περιφερικού  Άκρου  της  Κερκίδας  με  Αλλομόσχευμα  για  την  Αντιμετώπιση  Εξωδιαμερισματικού  Γιγαντοκυτταρικού  Όγκου
Γ.  Κασιμάτης,  Π.Ν.  Γιαννακόπουλος
    68ο  Πανελλήνιο  Ορθοπαιδικό  Συνέδριο
            Αθήνα,  3-6  οκτωβρίου  2012

Χειρουργική  Θεραπεία  στο  Οξύ  Εξάρθρημα  της  Ακρωμιοκλειδικής  Αρθρώσεως  με  τη  Χρήση  Συνθετικού  Συνδέσμου
    Π.  Γιαννακόπουλος,  Π.  Νικολάου,  Κ.  Κουρκουτάς, Α.  Καλιακμάνης, Ι.  Κοσμίδης
          20ο  Κοινό  Συνέδριο  ΕΕΕΜ  &  ΕΕΧΧ
            Αλεξανδρούπολη,  4-6  Σεπτεμβρίου  2014

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email