Καρπός

Χρόνιος Πόνος στο Καρπό

Ο χρόνιος πόνος στον καρπό είναι από τα πλέον δύσκολα διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα για το χειρουργό του χεριού. Η ιδιαιτερότητα της παθολογίας, που έχει

Κατάγματα Κάτω Πέρατος Κερκίδας

Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδος είναι από τα πλέον συχνά στο ανθρώπινο σώμα. Συνηθίζεται να ονομάζονται κατάγματα Colles, από το όνομα του ιατρού

Συνδεσμικές Αστάθειες Καρπού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Ο καρπός αποτελείται από 8 οστάρια, τοποθετημένα σε δύο στίχους. Στον α΄ στίχο είναι τα σκαφοειδές, μηνοειδές, πυραμοειδές και πισοειδές και βρίσκονται σε

Ρήξη Σκαφομηνοειδούς Συνδέσμου

Το  σκαφοειδές  και  το  μηνοειδές  είναι  δύο  από  τα  σημαντικότερα  οστά  του  καρπού,  καθώς  συνδέουν  ουσιαστικά  τον  καρπό  με  τη  κερκίδα.  Ευρίσκονται  στο  πρώτο  στοίχο, 

Διασκαφοειδές Περιμηνοειδές Εξάρθρημα

ΚΑΤΑΓΜΑ  –  ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ  ΤΟΥ  ΚΑΡΠΟΥ Τα  περιμηνοειδή  κατάγματα – εξαρθρήματα  του  καρπού,  δηλαδή  οι  κακώσεις  εκείνες  που  τα  οστά  του  καρπού  εξαρθρώνονται  σε  σχέση  με 

Αρθροσκόπηση Καρπού

H αρθροσκόπηση του καρπού προσφέρει σημαντική διαγνωστική και θεραπευτική βοήθεια, καθώς επιτρέπει την άμεση όραση της αρθρώσεως χωρίς ουσιαστική χειρουργική επιβάρυνση. Η πρώτη αναφορά για

Κατάγματα Σκαφοειδούς

Ο  καρπός  του  ανθρώπου  περιλαμβάνει  8  οστάρια,  τα  οποία  είναι  τοποθετημένα  σε  δύο  στίχους.  Το  σκαφοειδές  είναι  ένα  από  αυτά τα  8  οστάρια  και  ευρίσκεται 

Κακώσεις Τριγώνου Χόνδρου

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ (TFCC INJURIES) Στη  περιοχή  του  καρπού,  η  σύνδεση  μεταξύ  της  κερκίδας  και  της  ωλένης  γίνεται  με  έναν  ισχυρό  τριγωνικό   ιστό  που  λέγεται 

Αρθρίτιδα Καρπού (καθίζιση)

ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (SLAC – SNAC WRIST)   Ο  καρπός  του  ανθρώπου  περιλαμβάνει  8  οστάρια,  τα  οποία  είναι  τοποθετημένα  σε  δύο  στίχους.  Ο  πρώτος  στοίχος 

Άσηπτη Νέκρωση Μηνοειδούς

(ΝΟΣΟΣ  ΤΟΥ  KIENBOCK) Ο  καρπός  του  ανθρώπου  περιλαμβάνει  8  οστάρια,  τα  οποία  είναι  τοποθετημένα  σε  δύο  στίχους.  Το  μηνοειδές  είναι  ένα  από  αυτά,  ευρίσκεται στη 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (CARPAL TUNNEL SYNDROME) Ένα από τα πλέον συχνά προβλήματα των χεριών, ιδιαίτερα στις γυναίκες, είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Προσβάλλει κυρίως