Σημαντικά

Μικροχειρουργική

YOUR  HANDS  WILL  ONLY  ACHIEVE  WHAT  YOUR  EYES  CAN  SEE!  (Τα  χέρια  σου  μπορούν  να  κάνουν  μόνο,  ότι  βλέπουν  τα  μάτια  σου!). Παρ΄ όλο  που 

Ακρωτηριασμοί και Συγκόλληση

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (AMBUTATIONS AND REPLANTATIONS) Ο  ακρωτηριασμός  ενός  τμήματος  του  ανθρώπινου  σώματος  είναι  ένας  βαρύς  τραυματισμός   που  συχνά  οδηγεί  σε  σοβαρή  αναπηρία  και  σπάνια 

Μεταμόσχευση Χεριού

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΧΕΡΙΟΥ (HAND TRANSPLANTATION) Η  απώλεια  του  ενός  χεριού  είναι  μια  πολύ  σοβαρή  βλάβη,  που  καθιστά  τον  παθόντα  ανίκανο  για  πολλές  καθημερινές  δραστηριότητες.  Η 

Αρθροσκόπηση

ΑΡθΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ ΑΡθΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΑΡθΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;