Συγγενείς Ανωμαλίες

Συγγενείς Ανωμαλίες

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ (CONGENITAL DEFORMITIES)   Με  το  όρο  συγγενή  ανωμαλία  εννοούμαι  την  διαταραχή  της  ανάπτυξης  και  την  διαφορετική  εμφάνιση  ενός  ιστού  σε  σχέση  με  το 

Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ (SYNDACTYLY) Η  συνδακτυλία  είναι  μια  από  τις  συχνότερες  συγγενείς  διαμαρτίες  στο  χέρι,  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ενοποίηση  ενός  ή  περισσότερων  δακτύλων.  Γεννιέται  δηλαδή  το 

Ραιβοχειρία

ΣΥΓΓΕΝΗΣ  ΡΑΙΒΟΧΕΙΡΙΑ (RADIAL  CLUB  HAND) Η  συγγενής  ραιβοχειρία  είναι  ουσιαστικά  η  δυσπλασία  της  κερκιδικής  πλευράς  του  χεριού  και  συνολικά  του  Άνω  Άκρου,  με  συνοδό  κύρτωση 

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ  /  ΑΠΛΑΣΙΑ  ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (CONGENITAL THUMB ANOMALIES) Ο  αντίχειρας  είναι  το  πλέον  σημαντικό  δάκτυλο  στο  χέρι  καθώς  είναι  απαραίτητος  για  τη  λειτουργία  της  σύλληψης,  και 

Πολυδακτυλία – Διπλός Αντίχειρας

ΠΟΛΥΔΑΚΤΥΛΙΑ ΧΕΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ (POLYDACTYLY OF HAND – THUMB DUPLICATION) Ο διπλός αντίχειρας είναι συγγενής ανωμαλία του χεριού. Ανήκει στη κατηγορία της πολυδακτυλίας, πού

Παραμόρφωση δίκην Αστακού (Lobster Hand)

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΗΝ ΑΣΤΑΚΟΥ (CLEFT HAND – LOBSTER HAND)   Η χαρακτηριστική παραμόρφωση είναι η απουσία ενός ή περισσότερων κεντρικών δακτύλων από το χέρι. Στην ουσία

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;