Συγγενείς Ανωμαλίες

Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ Η  συνδακτυλία  είναι  μια  από  τις  συχνότερες  συγγενείς  διαμαρτίες  στο  χέρι,  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ενοποίηση  ενός  ή  περισσότερων  δακτύλων.  Γεννιέται  δηλαδή  το  παιδί 

Ραιβοχειρία

ΣΥΓΓΕΝΗΣ  ΡΑΙΒΟΧΕΙΡΙΑ  (RADIAL  CLUB  HAND) Η  συγγενής  ραιβοχειρία  είναι  ουσιαστικά  η  δυσπλασία  της  κερκιδικής  πλευράς  του  χεριού  και  συνολικά  του  Άνω  Άκρου,  με  συνοδό  κύρτωση 

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ  /  ΑΠΛΑΣΙΑ  ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ Ο  αντίχειρας  είναι  το  πλέον  σημαντικό  δάκτυλο  στο  χέρι  καθώς  είναι  απαραίτητος  για  τη  λειτουργία  της  σύλληψης,  και  της  διαφοροποιήσεως  του 

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;