Ορθοπαιδική Παίδων

Κακώσεις Άνω Άκρου στα Παιδιά

Οι τραυματισμοί του άνω άκρου αποτελούν ποσοστό 30% και πλέον των συνολικών τραυματισμών του ανθρωπίνου σώματος φθάνοντας το 60% ή 70% στα εργατικά ατυχήματα. Αυξημένο 

Μαιευτική Παράλυση

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΥΣΗ Η  μαιευτική  παράλυση  είναι  η  παθολογία  εκείνη  που  το  παιδί  γεννιέται  με  παράλυση  του  βραχιονίου  πλέγματος.  Αυτό  οφείλεται  σε  κάκωση  του  βραχιονίου  πλέγματος 

Σύνδρομο Κακοποιημένου Παιδιού

Το  Σύνδρομο  του  Κακοποιημένου  Παιδιού,  είναι  μια  ιδιαίτερη  κατάσταση  που  χρήζει περαιτέρω  αναλύσεως,  καθώς  εμπλέκονται  κοινωνικά  και  οικογενειακά  προβλήματα. Πρόκειται  για  παιδιά που  έρχονται  στο 

Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ Η  συνδακτυλία  είναι  μια  από  τις  συχνότερες  συγγενείς  διαμαρτίες  στο  χέρι,  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ενοποίηση  ενός  ή  περισσότερων  δακτύλων.  Γεννιέται  δηλαδή  το  παιδί 

Ραιβοχειρία

ΣΥΓΓΕΝΗΣ  ΡΑΙΒΟΧΕΙΡΙΑ  (RADIAL  CLUB  HAND) Η  συγγενής  ραιβοχειρία  είναι  ουσιαστικά  η  δυσπλασία  της  κερκιδικής  πλευράς  του  χεριού  και  συνολικά  του  Άνω  Άκρου,  με  συνοδό  κύρτωση 

Υποπλασία / Απλασία Αντίχειρα

ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ  /  ΑΠΛΑΣΙΑ  ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ Ο  αντίχειρας  είναι  το  πλέον  σημαντικό  δάκτυλο  στο  χέρι  καθώς  είναι  απαραίτητος  για  τη  λειτουργία  της  σύλληψης,  και  της  διαφοροποιήσεως  του