Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Κεντρική κατηγορία Άνω Άκρα

Σχήμα του καρπού, που δείχνει τη πορεία των δυνάμεων τη στιγμή της κάκωσης. Το εξάρθρημα ή το κάταγμα θα δημιουργηθεί στη σκιαγραφούσα  περιοχή.

ΚΑΤΑΓΜΑ  -  ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ  ΤΟΥ  ΚΑΡΠΟΥ

 

Τα  περιμηνοειδή  κατάγματα – εξαρθρήματα  του  καρπού,  δηλαδή  οι  κακώσεις  εκείνες  που  τα  οστά  του  καρπού  εξαρθρώνονται  σε  σχέση  με  το  μηνοειδές,  δεν  είναι  σπάνια  και  αποτελούν  τη  βαρύτερη,  ίσως,  κάκωση  του  καρπού.  Ο  μηχανισμός  κάκωσης  είναι  ένας  υψηλής  ενέργειας  τραυματισμός  με  τον  καρπό  σε  ραχιαία  έκταση,  ωλένια  απόκλιση  και  υπτιασμό.  Υπάρχουν  πολλοί  τύποι  των  κακώσεων  αυτών,  ανάλογα  με  τα  οστά  που  συμμετέχουν.  Είναι  δυνατόν  να  συμμετέχει  το  σκαφοειδές,  η  στιλοειδής  απόφυση  της  κερκίδας,   ή  να  έχουμε  πλήρη  καταστροφή  του  καρπού.  Άλλοτε  είναι  δυνατόν  να  έχουμε  αμιγές  εξάρθρημα  του  μηνοειδούς.

 

Στο  περιμηνοειδές  κάταγμα – εξάρθρημα  η  οστική  βλάβη  είναι  στην  έγχρωμη  περιοχή  (ΑΡ  εικόνα).  Το  μηνοειδές  παραμένει  στη  θέση  του  σε  σχέση  με  την  κερκίδα.  Στη  ΔΕ  εικόνα  εξαρθρώνεται  παλαμιαία  το  μηνοειδές,  ενώ  το  σκαφοειδές  και  τα  υπόλοιπα  οστάρια  παραμένουν  στη  θέση  τους.

 

Η  κάκωση  συνήθως  εμφανίζεται  σε  νεαρά  δραστήρια  άτομα,  και  η  χρόνος  αποκαταστάσεως  και  η  νοσηρότητα  είναι  υψηλή.  Αυτό  οφείλεται  στη  βαριά  βλάβη των  συνδέσμων  και  του  αρθρικού  χόνδρου  τη  στιγμή  της  κάκωσης,  καθώς  και  στη  υψηλή  πιθανότητα  εμφάνισης  άσηπτης  νέκρωσης  στο  σκαφοειδές  ή  το  μηνοειδές,  λόγω  της  καταστροφής  της  αιμάτωσης  τους.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  εικόνα  του  καρπού  με  διασκαφοειδές  περιμηνοειδές  κάταγμα – εξάρθρημα  ή  με  εξάρθρημα  του  μηνοειδούς  είναι  έντονη.  Υπάρχει  ισχυρός  πόνος  και  μεγάλο  οίδημα.  Οι  κινήσεις  είναι  εξαιρετικά  περιορισμένες  και  επώδυνες.  Η  παραμόρφωση  του  καρπού  είναι  δυνατόν  να  μην  είναι  εμφανής.  Είναι  επίσης  πιθανόν  να  εμφανιστεί  έντονο  μούδιασμα  στα  δάκτυλα,  κυρίως  στη  κατανομή  του  μέσου  νεύρου,  είτε  λόγω  οξέος  Συνδρόμου  Καρπιαίου  Σωλήνα  είτε  λόγω  άμεσης  πλήξης  του  μέσου  νεύρου.  

Η  προσεκτική  εκτίμηση  των  ακτινογραφιών  θα  αναδείξει  τη  βλάβη. Είναι  σημαντικό  να  εξετάζεται  ο  καρπός  σε  περισσότερες  από  μία  λήψη,  ώστε  να  είναι  πληρέστερη  η  εκτίμηση  του.  Η  πλάγια  λήψη  είναι  η  πλέον  κατάλληλη  για  την  αναγνώριση  του  εξαρθρήματος.

Επί  υπάρξεως  αμφιβολίας  ο  έλεγχος  με  αξονική  τομογραφία  κρίνεται  απαραίτητος,  καθώς  επιτρέπει  τη  διερεύνηση  της  κατάστασης  όλων  των  οσταρίων  του  καρπού,  όπως  και  της  κερκίδας.

Η  μαγνητική  τομογραφία  θα  δώσει  πληροφορίες  για  την  αιμάτωση  των  οστών  του  καρπού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  των  περιμηνοειδών  αυτών  κακώσεων  πρέπει  να  είναι  μόνο  χειρουργική.    Η  ανάταξη  του  καρπού  πρέπει  να  γίνει  το  συντομότερο  δυνατόν,  καθώς  οποιαδήποτε  καθυστέρηση  αυξάνει  τη  πιθανότητα  εμφανίσεως  άσηπτης  νέκρωσης.  Η  ανάταξη  είναι  δυνατόν  να  γίνει  μόνο  με  νάρκωση  λόγω  του  ισχυρού  πόνου  και  της  έντονης  σύσπασης  των  μυών.

Η  ανάταξη  του  καρπού  δεν  αρκεί  για  τη  θεραπεία  των  κακώσεων  αυτών.  Σε  μελέτες  από  αναγνωρισμένους  χειρουργούς  του  Χεριού  (Green,  Cooney κ.λ.π.),  γίνεται  σαφές  ότι  ο  καρπός  χάνει  την  ανάταξή  του  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  50%.  Μόνο  η  ανοικτή  χειρουργική,  με  σταθερή  οστεοσύνθεση  του  κατάγματος  του  σκαφοειδούς,  κατά  προτίμηση  με  βίδα,  και  η  κατά  το  δυνατόν  πληρέστερη  αποκατάσταση  των  συνδέσμων,  προσφέρει  την  πιθανότητα  για  ένα  καλό  τελικό  αποτέλεσμα.  Έχουν  χρησιμοποιηθεί  η  ραχιαία,  ή  η  παλαμιαία  χειρουργική  προσπέλαση,  ή  ακόμα  ο  συνδυασμός  και  των  δύο,  χωρίς  να  φαίνεται  να  πλεονεκτεί  η  κάθε  μέθοδος  απέναντι  στις  άλλες.  Η  επιλογή  της  μεθόδου  εξαρτάται  από  τις  τοπικές  συνθήκες  και  την  εμπειρία  του  Χειρουργού.

Μακράς  διάρκειας  φυσιοθεραπευτική  αγωγή  συνήθως  απαιτείται,  μετεγχειρητικά,  για  την  βελτίωση  της  κίνησης  του  καρπού.

Θα  πρέπει  να  γίνει   σαφές  στον  πάσχοντα,  ότι  η  πιθανότητα  να  απαιτηθεί  συμπληρωματική  επέμβαση  είναι  σχετικά  υψηλή,  ειδικά  στις  περιπτώσεις  που  εμφανίζεται  νέκρωση  οστού.  Η  εμφάνιση  αρθρίτιδας,  επίσης,  είναι  συχνή,  λόγω  του  τραυματισμού  του  αρθρικού  χόνδρου  τη  στιγμή  του  τραυματισμού,  ή  λόγω  της  ανεπαρκούς  ανατάξεως  του  καρπού.

 Σε  κάθε  όμως  περίπτωση,  η  έγκαιρη  και  επαρκής  αντιμετώπιση  των  δύσκολων  αυτών  κακώσεων  του  καρπού,  είναι  δυνατόν  να  προσφέρει  ένα  ανώδυνο  και  λειτουργικό  χέρι  για  πολλά  χρόνια.

 

Διασκαφοειδές  περιμηνοειδές  εξάρθρημα  του  καρπού

Μετά  την  ανάταξη  και  τη  πώρωση  του  σκαφοειδούς

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/