Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

“PITTSBURGH  HELLENIC  HAND  FELLOWS  ALUMNI”

Η  «Ένωση  των  εκπαιδευθέντων  στο  PITTSBURGH,  Ελλήνων  Χειρουργών  του  Χεριού  και  του  Άνω  Άκρου»  (PITTSBURGH  HELLENIC  HAND  FELLOWS  ALUMNI)  ιδρύθηκε   τον  Οκτώβριο  του  2014. των  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  που  εκπαιδεύτηκαν   στη  Χειρουργική  του  Χεριού  και  του   Άνω  Άκρου  στο  Pittsburgh  στη  Pennsylvania  της  Αμερικής:   

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του αντικειμένου της Χειρουργικής του Χεριού και του Άνω Άκρου σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο.

Ειδικότερα, μέσα στους σκοπούς του σωματείου ορίζονται ότι είναι :

A. Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των μελών της.
Β. Η ανάπτυξη στενών επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, των  Αμερικανών  και  όχι  μόνον  Συναδέλφων  τους οι οποίοι έχουν σχέση με το αντικείμενο της Χειρουργικής του  Χεριού  και  του  Άνω Άκρου.
Γ. Η πρόοδος του αντικειμένου της Χειρουργικής του Χεριού και του Άνω Άκρου, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών περίθαλψης του Ελληνικού λαού.
Δ. Η ανάπτυξη και προαγωγή των επιστημονικών σχέσεων με Εταιρείες και Σωματεία του εξωτερικού, οι οποίες έχουν παρόμοιο επιστημονικό προσανατολισμό.
Ε.  Η  σύσφιξη  των  σχέσεων  των  ιατρών  μεταξύ  τους  σε  κοινωνική  βάση.

Στις  28 – 30  Σεπτεμβρίου  2012,  πραγματοποιήθηκε  στο  Ναύπλιο,  στο  ξενοδοχείο  Amfitrion,  η  πρώτη  συνάντηση του  «PITTSBURGH  HELLENIC  HAND  FELLOWS  ALUMNI».   

Συμμετείχε  ο  καθηγητής  στο  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  της  Αμερικής, Dean  Sotereanos,  καθώς  και  13  συνάδελφοι  από την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό. 

Κατά  την  διάρκεια  της  εκδήλωσης  συζητήθηκαν και  αναλύθηκαν    οι  τελευταίες  εξελίξεις  στην  Χειρουργική  του  Άνω  Άκρου.  Ένα  όμορφο  κοινωνικό  πρόγραμμα  συμπλήρωσε  την  εκδήλωση.

Στις  13 – 15  Ιουνίου  του  2015  οργανώθηκε  η  δεύτερη  συνάντηση  στην  Μύκονο,  στο  ξενοδοχείο  Royal  Myconian,  με  ανάλογα  μεγάλη  συμμετοχή  και  επιτυχία.
Υπεύθυνος  οργάνωσης  ήταν  ο  Χειρουργός  Ορθοπαιδικός  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος.

 • PITTSBURG 1
 • PITTSBURG 2
 • PITTSBURG 3
 • PITTSBURG 4
 • UPMC
 • 1st Meeting of the PHHFA
 • 2nd Meeting of the PHHFA
 • Λογοτυπο PHHFA
 • THE PITT ALUMNI
 • Μελη του Pitt Alumni σε κοινωνικη εκδηλωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΑΝΩ  ΑΚΡΟΥ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.  Στόχος  του  Σεμιναρίου  είναι  η  εκπαίδευση  των  νέων  χειρουργών  στη  Χειρουργική  του  Άνω  Άκρου.


Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  3  ενότητες:


1.    Επίδειξη  Χειρουργικών  σε  πραγματικό  χρόνο  (Live  Surgery). 
2.    Διαλέξεις  διακεκριμένων  Ελλήνων  και  ξένων  ομιλητών.
3.    Άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  (Workshop  on  Cadavers).


Οι  επεμβάσεις  γίνονται  στο  Ιατρικό  Κέντρο  στο  Μαρούσι.  Επιλέγονται  περιστατικά  ποικίλης  δυσκολίας  με  κριτήριο  την  εκπαίδευση  των  ιατρών  σε  καθημερινά,  όσο  και  σύνθετα  προβλήματα.  Οι  χειρουργοί,  συνήθως  είναι  οι  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  και  Διαμαντής  Μισιτζής.  Σπανιότερα  συμμετέχουν  στις  επεμβάσεις  και  διακεκριμένοι  προσκαλεσμένοι  συνάδελφοι  από  το  Εξωτερικό.  Ο  αριθμός  των  επεμβάσεων,  συνήθως  είναι  8  με  10.  Υπάρχει  ζωντανή  σύνδεση  με  το  αμφιθέατρο  «Γεώργιος  Αποστολόπουλος»,  στο  Κεφαλάρι  της  Κηφισιάς,  όπου  οργανώνονται  οι  υπόλοιπες  εργασίες  του  Σεμιναρίου.  Στους  συμμετέχοντες  παρέχεται  η  δυνατότητα  να  παρεμβαίνουν   κατά  την  διάρκεια  των  επεμβάσεων  για  ερωτήσεις  και  εξηγήσεις  των  χειρουργικών  πρακτικών  που  διενεργούνται.


Οι  διαλέξεις  των  προσκεκλημένων  ομιλητών  έχουν  εκπαιδευτικό  προσανατολισμό,  έχοντας   σαν  στόχο  την  ανάλυση  χειρουργικών  τεχνικών.  Πρόκειται  για  συναδέλφους  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  χειρουργική  του  Άνω  Άκρου,  από  σχεδόν  όλες  τις  Πανεπιστημιακές  Σχολές  ,  και  τα  αντίστοιχα  κέντρα  Χειρουργικής  Χεριού της  χώρας  μας. Παραδοσιακά  συμμετέχουν  ως  ομιλητές / εκπαιδευτές  και  διακεκριμένοι  συνάδελφοι  από  το  εξωτερικό.


Η  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  αποτελεί  ίσως  την  βασικότερη  και  χρησιμότερη  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  του  Σεμιναρίου.  Υπάρχουν  συνήθως  15  τραπέζια,  13    εκπαιδευομένων  και  2  εκπαιδευτικά.  Από τους  οργανωτές  του  Σεμιναρίου  και  από  εκπαιδευτές  αναλύονται  χειρουργικές  τεχνικές,  που  στη  συνέχεια  εφαρμόζονται  από  τους  εκπαιδευόμενους.  Παρέχεται  επίσης,  εξοπλισμός  για  πρακτική  άσκηση  στην  αρθροσκόπηση  του  καρπού.  Τέλος  παρέχεται  χρόνος  για  άσκηση  Ανατομικής  στα  πτωματικά  χέρια.  Τα  πτωματικά  χέρια  εισάγονται  από  την  Αμερική  για  την  ειδική  αυτή  χρήση,  και  είναι  ελεγμένα  για  οιαδήποτε  μολυσματική  νόσο.

Ο  αριθμός  των  εκπαιδευομένων  είναι  περίπου  50  γιατροί  ετησίως,  ενώ  οι  ομιλητές / εκπαιδευτές  ξεπερνούν  τους  25.  Στα  8  χρόνια  που  οργανώνεται  το  σεμινάριο,  έχουν  εκπαιδευτεί  συνολικά  400  ιατροί.

 
Είναι  η  μόνη  συστηματική  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  συνδυάζει  «ζωντανό»  Χειρουργείο στο  Άνω  Άκρο  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  στην  Ελλάδα.  Μια  άλλη  βασική  επιτυχία  του  Σεμιναρίου  είναι  ότι  τουλάχιστον  μέχρι  σήμερα,  το  2013,  προσφέρεται  χωρίς  καμία οικονομική  επιβάρυνση  για  τους  εκπαιδευόμενους,  όταν  αντίστοιχα  σεμινάρια  στο  εξωτερικό  κοστίζουν  περισσότερο  από  800  ευρώ  ανά  συμμετοχή.


Υπεύθυνος  της  οργάνωσης  του  Σεμιναρίου  είναι  ο  Χειρουργός  του  Άνω  Άκρου  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος.

 • Πρωτο Σεμιναριο Χεριου 2007
 • Δευτερο Σεμιναριο Χεριου 2008
 • Τριτο Σεμιναριο Χεριου 2009
 • Τεταρτο Σεμιναριο Χεριου
 • Πεμπτο Σεμιναριο Χεριου 2011
 • Εκτο Σεμιναριο 2012
 • Εβδομο Σεμιναριο 2013
 • Ογδοο Σεμιναριο Χεριου

 • Hand Course
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008

Ο  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  προσκλήθηκε  ως  Επισκέπτης  Καθηγητής  (Visiting  Professor),  από  το  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  στο    Allegheny  General  Hospital,  Pittsburgh,  Pennsylvania,  USA,   συμμετέχοντας  στο  πρόγραμμα  Orthopaedic  Surgery  Grand  Rounds,  στις  14 - 15  Φεβρουαρίου  2011.

Ο  τίτλος  της  κεντρικής  διάλεξης,  την  15  φεβρουαρίου  2011,  ήταν: " Scaphoid Non Union ".

 Την  παραμονή  της  εκδήλωσης  συμμετείχε, στο  πλαίσιο  του  θεσμού  του  “Visiting  Proffesor”,  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  του  πανεπιστημίου.  Η  ομιλία  του  ήταν:  " Rotator Cuff Disease: Diagnosis and Treatment " .  Ταυτόχρονα  παρουσίασε  και  συζήτησε  ενδιαφέροντα  περιστατικά  με  τους  ειδικευμένους  και  τους  εκπαιδευόμενους  στο  Ορθοπαιδικό  τμήμα. 

 

Γενικα Εικονες

 • αντιχειρας
 • trigger finger
 • κατατομη του ανω ακρου στο φλοιο
 • Αρθριτιδα
 • αντιχειρας
 • Χερι
 • ασταθεια βασικης αρθροσης
 • παραμορφωση
 • νοσος dupuytren
 • αρθριτιδα
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/