Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Visiting professor

Visiting Professor in Orthopaedics, Drexel University, PA, USA.

Ο  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  προσκλήθηκε  ως  Επισκέπτης  Καθηγητής  (Visiting  Professor),  από  το  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  στο    Allegheny  General  Hospital,  Pittsburgh,  Pennsylvania,  USA,   συμμετέχοντας  στο  πρόγραμμα  Orthopaedic  Surgery  Grand  Rounds,  στις  14 - 15  Φεβρουαρίου  2011.

Περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.

Περισσότερα

H αρθροσκόπηση του καρπού προσφέρει σημαντική διαγνωστική και θεραπευτική βοήθεια, καθώς επιτρέπει την άμεση όραση της αρθρώσεως χωρίς ουσιαστική χειρουργική επιβάρυνση. Η πρώτη αναφορά για την αρθροσκόπηση ως διαγνωστική μέθοδο έγινε το 1918 από το Takagi σε πτωματικά γόνατα. Εν τούτοις, η πρώτη επιτυχής αρθροσκόπηση επιτεύχθηκε από τον Watanabe το 1958, ενώ ο ίδιος χειρουργός εκτέλεσε την πρώτη μηνισκεκτομή λίγα χρόνια αργότερα, το 1962. Στον καρπό, η αρθροσκοπική χειρουργική εμφανίζεται αρκετά αργότερα, μεταξύ του 1985 και 1986 όταν ο Whipple καθορίζει τις αρχές της αρθροσκόπησης του καρπού σε πτωματικά χέρια. Από τότε, η αρθροσκόπηση του καρπού σαν διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος έχει γίνει ένα σημαντικό βοήθημα στο χειρουργό του χεριού για τη διάγνωση και επίλυση πολλών παθολoγιών του καρπού.

Οι ενδείξεις αρθροσκοπήσεως του καρπού είναι:

 

 • διάγνωση χρόνιου πόνου όπου άλλες απεικονιστικές μέθοδοι δεν αποδεικνύουν σαφώς ενδαρθρική βλάβη
 • συνδεσμικές κακώσεις
 • ελεύθερα σωμάτια (Loose bodies)
 • ρήξη τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος (TFCC)
 • υμενίτιδα
 • ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων

Συχνά είναι χρήσιμη η πλήρης προεγχειρητική μελέτη του καρπού με διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους όπως είναι η αξονική/μαγνητική τομογραφία, το αρθρογράφημα του καρπού, το σπινθηρογράφημα κ.α.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Απαραίτητη προυπόθεση για την αρθροσκοπική χειρουργική είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός.Αυτός περιλαμβάνει

 • αρθροσκόπιο μικρών αρθρώσεων διαμέτρου 2,5-2,7 mm
 • οθόνη τηλεόρασης
 • Συσκευή λειάνσεως - γλείφανο (Shaver)
 • αρθροσκοπικά εργαλεία (Grasping forceps,probe κ.λ.π.)
 • συσκευή διατάσεως του καρπού
 • σύστημα αναρροφήσεως/εκπλύσεως της αρθρώσεως

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και ο συνηθισμένος τρόπος ναρκώσεως είναι η γενική νάρκωση ή το μασχαλιαίο block.Μετά την συνήθη προεγχειρητική προετοιμασία (κατάλληλη στήριξη του χεριού - αντισηψία) εφαρμόζεται διάταση της αρθρώσεως. Οι συνηθέστερες πύλες εισόδου της αρθρώσεως είναι ωλένια των κερκιδικών εκτεινόντων του καρπού και κερκιδικά του ωλενίου καμπτήρος του καρπού, τόσο για την πηχεοκαρπική άρθρωση όσο και για την μεσοκάρπιο.

Κατ΄αρχήν διερευνάται η πηχειοκαρπική άρθρωση.Ευθύς αμέσως μετά την είσοδο των αρθροσκοπικών εργαλείων στην άρθρωση, εφαρμόζεται έκπλυση της αρθρώσεως ώστε να γίνει δυνατή, η καθαρότερη απεικόνιση του καρπού.

Κατ' αρχήν εκτιμάται η κατάσταση του υμένος, αναζητώντας στοιχεία αιμορραγικής διηθήσεως, σημείο χρόνιας φλεγμονής.

Στη συνέχεια, αναγνωρίζονται τα κύρια συνδεσμικά στάδια, όπως είναι ο σκαφομηνοειδής και ο μηνοπυραμοειδής σύνδεσμος που συχνότερα υφίσταται τραυματισμούς. Ο τρίγωνος χόνδρος, ισχυρό σταθεροποιητικό στοιχείο στην ωλένια πλευρά του καρπού, υπόκειται συχνά σε τραυματισμό και πρέπει πάντα να διερευνάται.

Η μακροσκοπική εκτίμηση των αρθρικών επιφανειών θα αποκλείσει ή θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη αλλοιώσεων του αρθρικού χόνδρου, όπως είναι στην άσηπτη νέκρωση του μηνοειδούς ή άλλες εκφυλιστικές παθολογίες. Αναλόγως του είδους της βλάβης που θα διαπιστωθεί, είναι δυνατή η επεμβατική αρθροσκοπική χειρουργική, η θεραπεία δηλαδή της βλάβης δια του αρθροσκοπίου.Τέτοιες επεμβάσεις είναι η αποκατάσταση μερικής συνδεσμικής ρήξης, η αποκατάσταση ρήξης TFCC (κυρίως κεντρική βλάβη), η υμενεκτομή κ.α. Η ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων, απαιτεί υψηλή εμπειρία, προσφέρει όμως σαφή πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής ανατάξεως καθώς επιτρέπει την ανατομική ανάταξη του κατάγματος χωρίς μεγάλη χειρουργική επιβάρυνση του καρπού. Εαν η ευρεθείσα παθολογία δεν εξηγεί σαφώς την συμπτωματολογία, πρέπει να διερευνάται αρθροσκοπικά η μεσοκάρπια καθώς και η περιφερική κερκιδωλενική άρθρωση για την καλύτερη εκτίμηση του καρπού.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι δυνατόν να μη διαπιστωθεί σαφής ανωμαλία παρά την εφαρμοσθείσα διαγνωστική αρθροσκόπηση. Και σ' αυτήν όμως την περίπτωση είναι αποδεδειγμένο ότι η έκπλυση της αρθρώσεως, λειτουργώντας κατά έναν άγνωστο μηχανισμό, προσφέρει σημαντική ανακούφιση στον πόνο του ασθενούς.

Άλλοτε είναι αναγκαία, η εφαρμογή "ανοικτής" χειρουργικής, καθώς αριθμός παθολογιών δεν είναι δυνατόν να θεραπευτούν αρθροσκοπικά. Ειδικά στις πλήρεις συνδεσμικές ρήξεις, με σαφή οστικό διαχωρισμό, η συνδεσμοπλαστική ή οι περιορισμένες αρθροδέσεις του καρπού προσφέρουν αυξημένη θεραπευτική αξιοπιστία.

Μετεγχειρητικά, εφαρμόζεται πρόγραμμα ακινητοποιήσεως που ποικίλει από 3-6 εβδομάδες, εξαρτώμενο από το είδος της βλάβης και της θεραπείας που ακολουθήθηκε.

 

Φυσιοθεραπευτική αγωγή συνήθως απαιτείται μετεγχειρητικά, και ειδικά στις περιπτώσεις που η κινητικότητα της αρθρώσεως έχει διαταραχθεί.

 

Αρθροσκοπική εικόνα της ρήξεως του τρίγωνου χόνδρου(αριστερά) και του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου (δεξιά)

 • FESSH.COM
 • Μικροχειρουργική
 • Γιγαντοκυτταρικός 'Ογκος Κερκίδος
 • Συγγενής Ψευδάρθρωση Ώλενης

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ο ακρωτηριασμός ενός τμήματος του ανθρώπινου σώματος είναι ένας βαρύς τραυματισμός που συχνά οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και σπάνια γίνεται αποδεκτός από τον άνθρωπο. Συμβαίνει κυρίως στο Άνω Άκρο καθώς είναι περισσότερο εκτεθειμένο στον χώρο.

Οι συνθήκες τραυματισμού ποικίλλουν. Ένας πολύ συνηθισμένος ακρωτηριασμός είναι η αποκοπή ενός τμήματος δακτύλου που εγκλωβίζεται από ένα απλό κλείσιμο μιας πόρτας, και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στα παιδιά. Τα εργατικά ατυχήματα στο παρελθόν παρουσίαζαν συχνά ανάλογους τραυματισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν

Read More

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

YOUR  HANDS  WILL  ONLY  ACHIEVE  WHAT  YOUR  EYES  CAN  SEE!  (Τα  χέρια  σου  μπορούν  να  κάνουν  μόνο,  ότι  βλέπουν  τα  μάτια  σου!).

Παρ΄ όλο  που  η  κατασκευή  και  χρήση  συσκευών  μεγέθυνσης  της  όρασης  για  την  παρατήρηση  του  ουρανού,  και  τη  ναυσιπλοΐα,  είχε  επιτευχθεί  εδώ  και  χιλιετίες,  η  πρώτη  εφαρμογή  στην  ιατρική  έγινε  από  τον   Anton  van  Leeuwenhoek   (1632-1723),  που 

Read More
Οι όγκοι των οστών παραμένουν ένα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική, ειδικά όταν έχουν μεγάλη έκταση και αφορούν οστά που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς συνέπειες για τον ασθενή.Από την άλλη μεριά, η ριζική εκτομή τους είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της πιθανότητας της τοπικής υποτροπής, αλλά η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος συχνά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Read More
Congenital pseudoarthrosis of the ulna presents particular difficulties in its management and, like all congenital pseudoarthroses, it may require several operations which often have little improvement. The case of a young patient with congenital pseudoarthrosis of the ulna in the setting of neurofibromatosis is presented herein. Read More
BetFair F.BetRoll UK Bookies

Παθησεις Ανω Ακρου

Επιλέξετε την κατηγορία Άνω Άκρο για να δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις 

Περισσότερα

Παθησεις Κατω ακρου

Επιλέξτε την κατηγορία Κάτω Άκρο για δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις

Περισσότερα

Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/