Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Visiting professor

Visiting Professor in Orthopaedics, Drexel University, PA, USA.

Ο  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  προσκλήθηκε  ως  Επισκέπτης  Καθηγητής  (Visiting  Professor),  από  το  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  στο    Allegheny  General  Hospital,  Pittsburgh,  Pennsylvania,  USA,   συμμετέχοντας  στο  πρόγραμμα  Orthopaedic  Surgery  Grand  Rounds,  στις  14 - 15  Φεβρουαρίου  2011.

Περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.

Περισσότερα

Η  αρθροσκόπηση,  δηλαδή  η  επισκόπηση  μιας  άρθρωσης  χωρίς  αυτή  να  ανοιχτεί,  έχει  ιστορία  σχεδόν  100  ετών.  Πρώτος  ο  Takagi,  το  1918,  εφάρμοσε  πειραματικά  τη  μέθοδο  σε  πτωματικά  γόνατα.  Ο  Burman,  το  1931,  χρησιμοποιώντας  ένα  αρθροσκόπιο  δικής  του  επινόησης,  επεκτείνει,  επίσης  πειραματικά,  την  μέθοδο  στον  ώμο,  το  ισχίο,  τον  αγκώνα,  την  πηχεοκαρπική  και  την  ποδοκνημική  άρθρωση.

Στη  δεκαετία  του  ΄60,  του  περασμένου  αιώνα,  η  αρθροσκόπηση  του  γόνατος  αρχίζει  να  εφαρμόζεται  στην  διάγνωση  και  θεραπεία  των  παθολογιών  αυτού,  για  να  γίνει  επέμβαση  ρουτίνας  τις  επόμενες  δεκαετίες.

Στον  ώμο  οι  πρώτες  διαγνωστικές  αρθροσκοπήσεις  ξεκίνησαν  την  δεκαετία  του  ΄80,  εξελίχθηκαν  την  δεκαετία  του  ΄90,  και  ακολούθησαν  αλματώδη  ανάπτυξη  την  1η  δεκαετία  του  αιώνα  που  διανύουμε.

Το  μεγαλύτερο  πλεονέκτημα  της  μεθόδου,  ειδικά  στον  ώμο,  είναι  η  αναγνώριση  παθολογιών  που  είναι  αδύνατον  να  τις  ανιχνεύσουμε  με  την  ανοικτή  χειρουργική.  Τούτο  οφείλεται  στην  δυνατότητα  που  προσφέρει,  της  διερεύνησης  ολόκληρης  της  άρθρωσης,  και  μάλιστα  με  σημαντική  μεγέθυνση.  Το  δεύτερο  μεγάλο  πλεονέκτημα  είναι  η  ατραυματική  τεχνική,  που  εκτός  από  την  σχετικά  ανώδυνη  μετεγχειρητική  πορεία,  επιτρέπει  τη  γρηγορότερη  αποκατάσταση.  Έτσι  σήμερα  μπορούμε  να  θεραπεύσουμε  παθολογίες,  όπως  είναι  το  καθ΄ έξιν  εξαρθρήματος  του  ώμου,  χωρίς  καν να  απαιτείται  παραμονή  στο  νοσοκομείο.

Με  την  εξέλιξη  της  χειρουργικής  αυτής,  όλο  και  περισσότερες  παθολογίες  του  ώμου  είναι  δυνατόν  να  αντιμετωπιστούν  αρθροσκοπικά,  γεγονός  που  λίγα  χρόνια  πριν  ήταν  αδιανόητο.

Η  προεγχειρητική  εκτίμηση  του  ασθενούς  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  σε  κάθε  χειρουργική  πράξη.  Η  πλήρης  κλινική  εξέταση  συνήθως  θέτει  τη  διάγνωση.  Από  το  λοιπό  εργαστηριακό  έλεγχο  ο  συνδυασμός  μαγνητικής  τομογραφίας – αρθρογραφήματος  παρέχει  την  μεγαλύτερη  δυνατή  ευαισθησία,  στη  διαγνωστική  προσέγγιση  του  ώμου.

Η  αρθροσκόπηση  του  ώμου,  όπως  και  οι  αρθροσκοπήσεις  όλων  των  αρθρώσεων   διακρίνονται  σε  διαγνωστικές  και  παρεμβατικές,  όπου  δηλαδή  διορθώνεται  η  παθολογία  που  ανευρίσκεται.  Η  διαγνωστική  αρθροσκόπηση  πρέπει  να  προηγείται  οιασδήποτε   χειρουργικής  πράξης  στο  ώμο,  καθώς  είναι  πιθανόν  να  αναδειχθεί  παθολογία,  που  δεν  εντοπίστηκε  στη  προεγχειρητική  εκτίμηση.  Είναι  γνωστό,  για  παράδειγμα  ότι  στη  νόσο  των  στροφέων  του  ώμου,  συνυπάρχει  ενδοαρθρική  παθολογία  σε  ποσοστό  μέχρι  και  15%.  Η  εντόπισή  της  και  η  θεραπεία  της,  αυξάνει  το  ποσοστό  της  ομαλής  έκβασης  της  θεραπείας.    

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ

Απαραίτητη  είναι  η  ύπαρξη  ειδικού  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  όπως  σε  κάθε  αρθροσκοπική  ή  ενδοσκοπική  επέμβαση.  Αναλυτικά  απαιτούνται:

 • Αρθροσκόπιο  4.5 mm.
 • Οθόνη,  κατά  προτίμηση  υψηλής  ευκρίνειας.
 • Συσκευή  λειάνσεως  (Saver).
 • Συσκευή  ηλεκτρονικής  εξάχνωσης  (Vapor)
 • Σύστημα  αύξησης  ενδοαρθρικής  πίεσης  (Pump).
 • Ειδικά  αρθροσκοπικά  εργαλεία.
 • Ειδικές  κάνουλες.
 • Ειδικά  υλικά  καθηλώσεως  ιστών,  όπως  είναι  οι  ενδοοστικές  άγκυρες.

Δύο  είναι  οι  πιθανές  θέσεις  του  ασθενούς  για  τη  αρθροσκόπηση  του  ώμου.  Η  πλάγια  θέση  (Lateral  Decubitus),  και  η  ημι-καθιστική  θέση  (Beach  Chair).   Και  οι  δύο  μέθοδοι  έχουν  τα  μειονεκτήματα  και  τα  πλεονεκτήματά  τους.  Ίσως  η  πλάγια  θέση  προσφέρει  καλύτερη  ορατότητα  στην  αποκατάσταση  των  ασταθειών  του  ώμου,  ενώ  η  ημι-καθιστική  στην  αποκατάσταση  των  στροφέων.  Η  επιλογή  της  μεθόδου  επαφίεται  στη  κρίση  του  χειρουργού.

Συνήθως  επιλέγεται  η  γενική  αναισθησία,  αλλά  σε  επιλεγμένες  περιπτώσεις  είναι  δυνατόν  να  χρησιμοποιηθεί  η  περιοχική  αναισθησία,  όπου  επιτυγχάνεται  αποκλεισμός  των  στελεχών  του  βραχιονίου  πλέγματος,  με  έκχυση  τοπικών αναισθητικών  φαρμάκων,    συνήθως  στη  περιοχή  των  σκαληνών  μυών.

Τα  σημεία  εισόδου (πόρτες)  στη  άρθρωση  είναι  προκαθορισμένα,  και  θεωρείται  αυτονόητο,  ότι  η  γνώση  της  πορείας  των  νεύρων  της  περιοχής  θα  αποτρέψει  τον  τραυματισμό  τους.  Η  χρήση  των  ειδικών  κανουλών  επιτρέπει  την  απρόσκοπτη είσοδο  και  έξοδο  των  ειδικών  εργαλείων. Ο  αριθμός  των  πορτών  που  θα  χρησιμοποιηθούν  εξαρτάται  από  το  είδος  της  παρέμβασης  που  θα  απαιτηθεί. 

Κατ΄  αρχήν  διερευνάται  η  γλυνοβραχιόνιος  άρθρωση.  Ελέγχουμε  την  κατάσταση  του  υμένα,  του   επιχειλείου  χόνδρου,  την   μακρά  κεφαλή  του  δικεφάλου,  τον  τένοντα  του  υποπλατίου  και  γενικότερα  τους  στροφείς  του  ώμου,  καθώς  και  την  κεφαλή  του  βραχιονίου  με  την  ωμογλύνη  αξιολογώντας  την  φθορά  τους.    Οιαδήποτε  παθολογία  αναδειχθεί,  αντιμετωπίζεται  αμέσως.   Στη  συνέχεια   εξετάζεται  ο  υπακρωμιακός  χώρος,  όπου  ελέγχεται  η  κατάσταση  των  στροφέων  από  τη  πλευρά  αυτή,  το  ακρώμιο,  η  ακρωμιοκλειδική  άρθρωση  και  γενικά  όλα  τα  ανατομικά  μόρια  της  περιοχής,  και  στη  συνέχεια  προχωρούμε  στην  αποκατάστασή  τους.  Η  έκχυση  τοπικών  αναισθητικών  στη  περιοχή  των  πυλών  εισόδου  στην  άρθρωση  μειώνει  τον  μετεγχειρητικό  πόνο.

Ο  ασθενής  εξέρχεται  του  νοσοκομείου,  συνήθως,  την  επόμενη  μέρα,  για  την  πλήρη  ανάνηψή  του  από  την  αναισθησία,  και  τον  πληρέστερο  έλεγχο  της  αναλγησίας,  όμως  σε  επιλεγμένες  περιπτώσεις  είναι  δυνατόν  να  φύγει  και  την  ίδια  μέρα  (Day  Clinic).  Είναι  δυνατόν  να  υπάρχει  ένα  οίδημα  τις  πρώτες  ώρες  στην  περιοχή  του  ώμου,  λόγω  της  άφθονης  χορήγησης  υγρών  για  τη  διάταση  της  άρθρωσης  διεγχειρητικά,  το  οποίο  είναι  άνευ  σημασίας  και  υποχωρεί  σύντομα. 

Το  πρωτόκολλο  αποκατάστασης  ποικίλλει  ανάλογα  με  το  είδος  της  βλάβης  και  τη  θεραπεία  που  ακολουθήθηκε.

 • ενδοαρθρικη εικονα στροφεων ωμου
 • 1b
 • Τεντον μακρας κεφαλης δικεφαλου σημειο εκφυσις κορυφη ωμογλυνης
 • Τεντον υποπλατιου μυος
 • Εικονα στροφεων ομου (Rotator Cuff) απο την ενδοαρθρικη πλευρα
 • Ωμογλυνη και ο επιχειλιος χονδρος
 • Προσθια ασταθεια με ρηξη του επιχειλιου χονδρου
 • Εικονα καθηλωσεως της μακρας κεφαλης του δικεφαλου ( Slap Lesion)
 • Πλαγια θεση ασθενους
 • Πυλες εισοδου

 • FESSH.COM
 • Μικροχειρουργική
 • Γιγαντοκυτταρικός 'Ογκος Κερκίδος
 • Συγγενής Ψευδάρθρωση Ώλενης

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ο ακρωτηριασμός ενός τμήματος του ανθρώπινου σώματος είναι ένας βαρύς τραυματισμός που συχνά οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και σπάνια γίνεται αποδεκτός από τον άνθρωπο. Συμβαίνει κυρίως στο Άνω Άκρο καθώς είναι περισσότερο εκτεθειμένο στον χώρο.

Οι συνθήκες τραυματισμού ποικίλλουν. Ένας πολύ συνηθισμένος ακρωτηριασμός είναι η αποκοπή ενός τμήματος δακτύλου που εγκλωβίζεται από ένα απλό κλείσιμο μιας πόρτας, και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στα παιδιά. Τα εργατικά ατυχήματα στο παρελθόν παρουσίαζαν συχνά ανάλογους τραυματισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν

Read More

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

YOUR  HANDS  WILL  ONLY  ACHIEVE  WHAT  YOUR  EYES  CAN  SEE!  (Τα  χέρια  σου  μπορούν  να  κάνουν  μόνο,  ότι  βλέπουν  τα  μάτια  σου!).

Παρ΄ όλο  που  η  κατασκευή  και  χρήση  συσκευών  μεγέθυνσης  της  όρασης  για  την  παρατήρηση  του  ουρανού,  και  τη  ναυσιπλοΐα,  είχε  επιτευχθεί  εδώ  και  χιλιετίες,  η  πρώτη  εφαρμογή  στην  ιατρική  έγινε  από  τον   Anton  van  Leeuwenhoek   (1632-1723),  που 

Read More
Οι όγκοι των οστών παραμένουν ένα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική, ειδικά όταν έχουν μεγάλη έκταση και αφορούν οστά που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς συνέπειες για τον ασθενή.Από την άλλη μεριά, η ριζική εκτομή τους είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της πιθανότητας της τοπικής υποτροπής, αλλά η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος συχνά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Read More
Congenital pseudoarthrosis of the ulna presents particular difficulties in its management and, like all congenital pseudoarthroses, it may require several operations which often have little improvement. The case of a young patient with congenital pseudoarthrosis of the ulna in the setting of neurofibromatosis is presented herein. Read More
BetFair F.BetRoll UK Bookies

Παθησεις Ανω Ακρου

Επιλέξετε την κατηγορία Άνω Άκρο για να δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις 

Περισσότερα

Παθησεις Κατω ακρου

Επιλέξτε την κατηγορία Κάτω Άκρο για δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις

Περισσότερα

Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/