Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Visiting professor

Visiting Professor in Orthopaedics, Drexel University, PA, USA.

Ο  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  προσκλήθηκε  ως  Επισκέπτης  Καθηγητής  (Visiting  Professor),  από  το  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  στο    Allegheny  General  Hospital,  Pittsburgh,  Pennsylvania,  USA,   συμμετέχοντας  στο  πρόγραμμα  Orthopaedic  Surgery  Grand  Rounds,  στις  14 - 15  Φεβρουαρίου  2011.

Περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.

Περισσότερα

Η  ακρωμιοκλειδική   άρθρωση  είναι  μια  σημαντική  άρθρωση  που  συνδέει  την  κλείδα  με  το  ακρώμιο,  και  σταθεροποιεί  την  ωμοπλάτη  και  το  Άνω  Άκρο  με  την  κλείδα.  Τραυματικές  βλάβες  της  ακρωμιοκλειδικής  αρθρώσεως  είναι  συχνές,  κυρίως  το  εξάρθρημα  αυτής,  ως   επακόλουθο  πτώσης  πάνω  στον  ώμο,  συχνά  κατά  την  διάρκεια  αθλητικών  δραστηριοτήτων.  Είναι  συνηθισμένη  κάκωση  ακόμη  και  στα  παιδιά.  Η  αντιμετώπισή  της  αποτελεί  αντικείμενο  διαφωνίας  στους  Ορθοπαιδικούς  Χειρουργούς.

Τα  βασικά  ανατομικά  μόρια  που  αποτελούν  την  άρθρωση  είναι:

 • Οι  αρθρικές  επιφάνειες  και  ο  παρεμβαλλόμενος  μεταξύ  τους  μηνίσκος.
 • Οι  ακρωμιο -  κλειδικοί  σύνδεσμοι  και  αρθρικός  θύλακος.
 • Οι  κορακο – κλειδικοί  σύνδεσμοι,  που  είναι  ο  τραπεζοειδής  και  ο  κωνοϊδής.

Ανάλογα  με  το  είδος  και  τη  βαρύτητα  της  βλάβης  τα  εξαρθρήματα  της  ακρωμιοκλειδικής  ταξινομούνται  σε  6  τύπους:

 • Τύπος  Ι:  Απλή  διάταση  των  ακρωμιοκλειδικών  συνδέσμων.
 • Τύπος  ΙΙ:  Ρήξη  των  ακρωμιοκλειδικών  συνδέσμων  και  του  θυλάκου,  ενώ  οι  κορακο-κλειδικοί  σύνδεσμοι  είναι  ακέραιοι.  Εμφανίζεται   υπερξάρθρημα   μέχρι  50%.
 • Τύπος  ΙΙΙ:  Καθολική  ρήξη  του  θυλάκου  και  των   ακρωμιοκλειδικών και  κορακο-κλειδικών  συνδέσμων,  με  πλήρη  παρεκτόπιση  της  κλείδας  προς  τα  πάνω.
 • Τύπος  IV:  Ρήξη  όλων  των  συνδέσμων  και  του  θυλάκου,  και  παρεκτόπιση  της  κλείδας  προς  τα  πίσω,  μέσα  στη  μάζα  του  τραπεζοειδούς.
 • Τύπος  V:     Ρήξη  όλων  των  συνδέσμων  και  του  θυλάκου,  καθώς  και  των  μυών  που  προσφύονται  στη  κλείδα,  του  δελτοειδούς  και  του  τραπεζοειδούς.  Έχουμε  πλήρες  εξάρθρημα  με  σημαντική  παρεκτόπιση.
 • Τύπος  VI:  Καθολική  ρήξη  των  συνδέσμων  με  προς  τα  κάτω  παρεκτόπιση  της  κλείδας.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  διάγνωση  τίθεται  από  την  κλινική  εικόνα,  με  κύριο  χαρακτηριστικό  την  προεξοχή  της  κλείδας.  Συνυπάρχει  πόνος  και  οίδημα  στη  περιοχή.  Η  τοπική  ευαισθησία  ολοκληρώνει  την  κλινική  εκτίμηση.

Ο  απλός  ακτινολογικός  έλεγχος  επιβεβαιώνει  την  παθολογία.  Ειδικές  λήψεις  απαιτούνται  για  τον  καθορισμό  του  τύπου  του  εξαρθρήματος.  Η  αξονική  τομογραφία  είναι  χρήσιμη  για  την  αναζήτηση  εκφυλιστικών  αλλοιώσεων  στην  άρθρωση.  Η  μαγνητική  τομογραφία  δίδει  μια  αξιόπιστη  απεικόνιση  των  πλησίον  ιστών,  όπως  είναι  οι  στροφείς   του  ώμου.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  του  εξαρθρήματος  της  ακρωμιοκλειδικής  αρθρώσεως,  ποικίλει,  ανάλογα  του  τύπου  της  βλάβης.  Οι  τύποι  Ι  και  ΙΙ,  αντιμετωπίζονται  συντηρητικά,  με  απλή  ανάρτηση  και  αναλγητικά.  Στους  αθλητές  ακολουθείται  ειδικό  πρόγραμμα  αποκατάστασης,  προς  ενίσχυση  των  μυών  της  ωμικής  ζώνης.  Τόσο  το  τύπου  Ι,  όσο  και  το  τύπου  ΙΙ  εξάρθρημα  είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  μακροπρόθεσμα  σε  αρθρίτιδα  της  ακρωμιοκλειδικής,  λόγω  τραυματισμού  του  αρθρικού  χόνδρου  και  του  μηνίσκου.  Σε  προχωρημένα  στάδια  αρθρίτιδας  ενδείκνυται   η  αφαίρεση  του  περιφερικού  άκρου  της  κλειδός.

Το  τύπου  ΙΙΙ  εξάρθρημα  δύναται  να  αντιμετωπιστεί  είτε  συντηρητικά,  είτε  χειρουργικά.  Η  συντηρητική  θεραπεία  είναι  η  ίδια  με  τους  τύπους  Ι  και  ΙΙ,  δηλαδή  με  απλή  ανάρτηση.  Παλαιότερες  μέθοδοι  με  την  χρήση  ειδικών  κηδεμόνων,  έχουν  μάλλον  μόνο  ιστορική  σημασία.  Η  χειρουργική  θεραπεία  περιλαμβάνει  την  ανάταξη  του  εξαρθρήματος  και  την  σταθεροποίηση  του  στην  ανατομική  θέση.   Αν  και  σε  συγκριτικές  μελέτες  δεν  φαίνεται  ιδιαίτερα  να  πλεονεκτεί  η  χειρουργική  θεραπεία,  σε  νεαρά  δραστήρια  άτομα,  πολλοί  χειρουργοί  του  ώμου  συμφωνούν  ότι,  πρέπει  να  προτιμάται.

Στα  τύπου  IV,  V  και  VI  εξαρθρήματα,  η  πλειοψηφία  των  χειρουργών  προτιμούν  την  χειρουργική  αντιμετώπιση,  λόγω  των  εκτεταμένων  συνοδών  κακώσεων  και  της  μεγάλης  παρεκτόπισης  που  παρουσιάζουν.  Η  συντηρητική  θεραπεία  έχει  θέση  μόνο  στα  ηλικιωμένα  άτομα.

 

Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  σταθεροποιήσεως  της  ακρωμιοκλειδικής  άρθρωσης.   Έχουν  χρησιμοποιηθεί  βελόνες,  κοχλίες,  διάφορα  ειδικά  υλικά,  συνθετικοί  σύνδεσμοι  κ.λ.π.  Η  πλειοψηφία  από  αυτά  απαιτούν  περιορισμό  της  χρήσης  του  Άνω  Άκρου  για  χρονικό  διάστημα  6  εβδομάδων,  εκτός  της  εφαρμογής  συνθετικού  συνδέσμου  που  επιτρέπει  την  άμεση  σχεδόν  ελεύθερη  χρήση  του  χεριού.  Είναι  η  μέθοδος  που  ακολουθούμε  συνήθως  στη  πρακτική  μας.

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής αρθρώσεως πριν την ανάταξη

Μετά την ανάταξη

Πλήρες εύρος κίνησης αμέσως μετεγχειρητικά

 • FESSH.COM
 • Μικροχειρουργική
 • Γιγαντοκυτταρικός 'Ογκος Κερκίδος
 • Συγγενής Ψευδάρθρωση Ώλενης

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ο ακρωτηριασμός ενός τμήματος του ανθρώπινου σώματος είναι ένας βαρύς τραυματισμός που συχνά οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και σπάνια γίνεται αποδεκτός από τον άνθρωπο. Συμβαίνει κυρίως στο Άνω Άκρο καθώς είναι περισσότερο εκτεθειμένο στον χώρο.

Οι συνθήκες τραυματισμού ποικίλλουν. Ένας πολύ συνηθισμένος ακρωτηριασμός είναι η αποκοπή ενός τμήματος δακτύλου που εγκλωβίζεται από ένα απλό κλείσιμο μιας πόρτας, και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στα παιδιά. Τα εργατικά ατυχήματα στο παρελθόν παρουσίαζαν συχνά ανάλογους τραυματισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν

Read More

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

YOUR  HANDS  WILL  ONLY  ACHIEVE  WHAT  YOUR  EYES  CAN  SEE!  (Τα  χέρια  σου  μπορούν  να  κάνουν  μόνο,  ότι  βλέπουν  τα  μάτια  σου!).

Παρ΄ όλο  που  η  κατασκευή  και  χρήση  συσκευών  μεγέθυνσης  της  όρασης  για  την  παρατήρηση  του  ουρανού,  και  τη  ναυσιπλοΐα,  είχε  επιτευχθεί  εδώ  και  χιλιετίες,  η  πρώτη  εφαρμογή  στην  ιατρική  έγινε  από  τον   Anton  van  Leeuwenhoek   (1632-1723),  που 

Read More
Οι όγκοι των οστών παραμένουν ένα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική, ειδικά όταν έχουν μεγάλη έκταση και αφορούν οστά που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς συνέπειες για τον ασθενή.Από την άλλη μεριά, η ριζική εκτομή τους είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της πιθανότητας της τοπικής υποτροπής, αλλά η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος συχνά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Read More
Congenital pseudoarthrosis of the ulna presents particular difficulties in its management and, like all congenital pseudoarthroses, it may require several operations which often have little improvement. The case of a young patient with congenital pseudoarthrosis of the ulna in the setting of neurofibromatosis is presented herein. Read More
BetFair F.BetRoll UK Bookies

Παθησεις Ανω Ακρου

Επιλέξετε την κατηγορία Άνω Άκρο για να δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις 

Περισσότερα

Παθησεις Κατω ακρου

Επιλέξτε την κατηγορία Κάτω Άκρο για δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις

Περισσότερα

Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/