Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Visiting professor

Visiting Professor in Orthopaedics, Drexel University, PA, USA.

Ο  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  προσκλήθηκε  ως  Επισκέπτης  Καθηγητής  (Visiting  Professor),  από  το  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  στο    Allegheny  General  Hospital,  Pittsburgh,  Pennsylvania,  USA,   συμμετέχοντας  στο  πρόγραμμα  Orthopaedic  Surgery  Grand  Rounds,  στις  14 - 15  Φεβρουαρίου  2011.

Περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.

Περισσότερα

Η συχνότερη αιτιολογία πόνου στον ώμο είναι η φλεγμονή (άσηπτη), του τένοντος του υπερακανθίου. Ο χρόνιος ερεθισμός, αποτέλεσμα μικρών ρήξεων και εκφυλιστικής φθοράς, οδηγεί στη διόγκωση του υπακρωμιακού θυλάκου και του υμένα, με αποτέλεσμα το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης (impingement) του ώμου.
 
Παλαιότερα είχε ενοχοποιηθεί ο κατασκευαστικός τύπος του ακρωμίου, και πιστεύαμε ότι αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ερεθισμού της περιοχής. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η συμμετοχή του τύπου του ακρωμίου στη εκδήλωση της νόσου είναι μικρή, και η κύρια αιτία του πόνου είναι η παθολογία των τενόντων.
 
Η κατάσταση επιδεινώνεται με την ύπαρξη οστεοφύτων ή κατάγματος του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Μια εκλαϊκευμένη εξήγηση όλων των ανωτέρω είναι ότι ο χρόνιος ερεθισμός οδηγεί σε μείωση του υπακρωμιακού χώρου, με τελικό επακόλουθο τον πόνο και τον περιορισμό της κίνησης του ώμου.

Είναι δυνατόν να συνυπάρχει τραυματική ή εκφυλιστική ρήξη των τενόντων των στροφέων,  κυρίως του υπερακανθίου. Η ρήξη είναι δυνατόν να είναι μερική, ή πλήρης. Η μερική ρήξη θα οδηγήσει σε χρόνιο πόνο στον ώμο που θα αντιστέκεται στη συντηρητική αγωγή, ενώ η πλήρης ρήξη θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός του πόνου, την αδυναμία απαγωγής και έξω στροφής του ώμου.

Είναι πιθανό η ρήξη των στροφέων να είναι αποτέλεσμα της χρόνιας προστριβής τους στον υπακρωμιακό χώρο, χωρίς όμως αυτό να έχει αποδειχθεί πλήρως. Έτσι, η σωστή θεραπεία της χρόνιας τενοντοπάθειας είναι απαραίτητη για να θεραπεύσει μεν, τον πόνο του ασθενούς, αλλά και πιθανώς να προλάβει την ακολουθούμενη  ρήξη των στροφέων του ώμου.

Ο ερεθισμός του τένοντος της Μακράς Κεφαλής του Δικεφάλου Μυός, (τενοντίτιδα του δικεφάλου), είναι επίσης μια συνήθης παθολογία στη περιοχή. Αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με ήπια μέσα, αλλά, εάν επιμένει, υπονοεί σοβαρότερη βλάβη (ρήξη του τένοντος του υπερακανθίου, ή απόσπαση από την έκφυση της, στο άνω τμήμα της ωμογλήνης).

Η διάγνωση της τενοντοπάθειας των στροφέων βασίζεται στη λήψη πλήρους ιστορικού και στη σωστή κλινική εξέταση. Στα αρχικά στάδια της τενοντίτιδος των στροφέων και του Συνδρόμου Πρόσκρουσης, έχουμε πόνο στη κίνηση του ώμου, κυρίως στην ανύψωση και στην έξω στροφή. Αργότερα, ο πόνος γίνεται μόνιμος, βασανιστικός, και περιορίζει σταδιακά τη κίνηση του ώμου. Η νυκτερινή επιδείνωση είναι σαφής, αφυπνίζοντας τον ασθενή.

Στις περιπτώσεις ρήξεως των στροφέων, εμφανίζεται σαφής μείωση της έξω στροφής του ώμου. Τα διαγνωστικά τεστ επιβεβαιώνουν τη διάγνωση, ενώ είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τη πιθανή ρήξη των στροφέων. Μια, άλλη, χρήσιμη διαγνωστική δοκιμασία είναι η τοπική έγχυση τοπικών αναισθητικών φαρμάκων (ξυλοκαίνης), που θα ανακουφίσει τον πόνο και θα επιτρέψει την κίνηση του ώμου στη τενοντίτιδα και το σύνδρομο πρόσκρουσης, σε αντίθεση με τη ρήξη των στροφέων, όπου θα παραμείνει η αδυναμία απαγωγής και έξω στροφής.

Η θεραπεία της νόσου των στροφέων εξαρτάται από την αιτιολογία και την χρονιότητα των ενοχλημάτων. Η θεραπεία της τενοντοπάθειας των στροφέων είναι σε συνάρτηση με το στάδιο της νόσου. Πρώιμα στάδια εκφυλιστικού τύπου, είναι δυνατόν να θεραπευτούν συντηρητικά (φυσιοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, εγχύσεις κορτιζόνης). Παραμελημένα στάδια με ρήξεις του συστήματος των στροφέων, απαιτούν χειρουργική θεραπεία (ακρωμιοπλαστική και αποκατάσταση των στροφέων).

Η χειρουργική θεραπεία εκτελείται με τη χρήση περιορισμένης τομής μήκους 2-3 cm (mini open), ειδικά όπου απαιτείται καλύτερη ορατότητα στον υπακρωμιακό χώρο (ρήξη στροφέων, εκτεταμένη ακρωμιοπλαστκή). Σύμφωνα με έγκυρες διεθνείς αναφορές, η μικρή αυτή τομή, δεν επιβαρύνει το τελικό καλό αποτέλεσμα.

Παράλληλα η αρθροσκοπική τεχνική παρέχει την δυνατότητα της θεραπείας των παθήσεων αυτών, χωρίς όμως σαφή πλεονεκτήματα. Αντίθετα η κλασική ανοικτή προσπέλαση αυξάνει σημαντικά το χρόνο αποθεραπείας του ασθενούς, και πρέπει να αποφεύγεται.

Στη σύγχυση που πιθανόν να δημιουργείται μεταξύ της ανοικτής χειρουργικής και της “mini open” προσπέλασης, η απάντηση είναι ότι θεωρούμε ανοικτή χειρουργική τη μεγαλύτερη των 3 cm τομή. Είναι αυτονόητο ότι η διαφορά δεν ευρίσκεται στο μέγεθος της χειρουργικής ουλής, αλλά στο μέγεθος του εσωτερικού τραύματος και κυρίως στην αποκόλληση του δελτοειδούς.

Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται άμεση ελεγχόμενη κινητοποίηση τAddου ώμου για διάστημα 3-6 εβδομάδων. Ακολουθεί πρόγραμμα πλήρους κινητοποίησης και μυικής ενδυνάμωσης. Η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του ώμου είναι, κατά μέσο όρο, εφικτή σε 3 μήνες
 

Η mini open προσπέλαση απαιτεί τομή δέρματος μικρότερη των 2,5 cm. Το τελικό κοσμητικό αποτέλεσμα κρίνεται άριστο
 • FESSH.COM
 • Μικροχειρουργική
 • Γιγαντοκυτταρικός 'Ογκος Κερκίδος
 • Συγγενής Ψευδάρθρωση Ώλενης

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ο ακρωτηριασμός ενός τμήματος του ανθρώπινου σώματος είναι ένας βαρύς τραυματισμός που συχνά οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και σπάνια γίνεται αποδεκτός από τον άνθρωπο. Συμβαίνει κυρίως στο Άνω Άκρο καθώς είναι περισσότερο εκτεθειμένο στον χώρο.

Οι συνθήκες τραυματισμού ποικίλλουν. Ένας πολύ συνηθισμένος ακρωτηριασμός είναι η αποκοπή ενός τμήματος δακτύλου που εγκλωβίζεται από ένα απλό κλείσιμο μιας πόρτας, και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στα παιδιά. Τα εργατικά ατυχήματα στο παρελθόν παρουσίαζαν συχνά ανάλογους τραυματισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν

Read More

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

YOUR  HANDS  WILL  ONLY  ACHIEVE  WHAT  YOUR  EYES  CAN  SEE!  (Τα  χέρια  σου  μπορούν  να  κάνουν  μόνο,  ότι  βλέπουν  τα  μάτια  σου!).

Παρ΄ όλο  που  η  κατασκευή  και  χρήση  συσκευών  μεγέθυνσης  της  όρασης  για  την  παρατήρηση  του  ουρανού,  και  τη  ναυσιπλοΐα,  είχε  επιτευχθεί  εδώ  και  χιλιετίες,  η  πρώτη  εφαρμογή  στην  ιατρική  έγινε  από  τον   Anton  van  Leeuwenhoek   (1632-1723),  που 

Read More
Οι όγκοι των οστών παραμένουν ένα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική, ειδικά όταν έχουν μεγάλη έκταση και αφορούν οστά που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς συνέπειες για τον ασθενή.Από την άλλη μεριά, η ριζική εκτομή τους είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της πιθανότητας της τοπικής υποτροπής, αλλά η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος συχνά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Read More
Congenital pseudoarthrosis of the ulna presents particular difficulties in its management and, like all congenital pseudoarthroses, it may require several operations which often have little improvement. The case of a young patient with congenital pseudoarthrosis of the ulna in the setting of neurofibromatosis is presented herein. Read More
BetFair F.BetRoll UK Bookies

Παθησεις Ανω Ακρου

Επιλέξετε την κατηγορία Άνω Άκρο για να δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις 

Περισσότερα

Παθησεις Κατω ακρου

Επιλέξτε την κατηγορία Κάτω Άκρο για δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις

Περισσότερα

Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/