Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Visiting professor

Visiting Professor in Orthopaedics, Drexel University, PA, USA.

Ο  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  προσκλήθηκε  ως  Επισκέπτης  Καθηγητής  (Visiting  Professor),  από  το  DREXEL  UNIVERSITY,  College  of  Medicine,  στο    Allegheny  General  Hospital,  Pittsburgh,  Pennsylvania,  USA,   συμμετέχοντας  στο  πρόγραμμα  Orthopaedic  Surgery  Grand  Rounds,  στις  14 - 15  Φεβρουαρίου  2011.

Περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.

Περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΑΝΩ  ΑΚΡΟΥ

Το  Σεμινάριο  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  είναι  μια  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  ξεκίνησε  το  2007,  που  οργανώνεται  σε  ετήσια  βάση  από  το  τμήμα  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  - Ορθοπαιδικής  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών.  Στόχος  του  Σεμιναρίου  είναι  η  εκπαίδευση  των  νέων  χειρουργών  στη  Χειρουργική  του  Άνω  Άκρου.


Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  3  ενότητες:


1.    Επίδειξη  Χειρουργικών  σε  πραγματικό  χρόνο  (Live  Surgery). 
2.    Διαλέξεις  διακεκριμένων  Ελλήνων  και  ξένων  ομιλητών.
3.    Άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  (Workshop  on  Cadavers).


Οι  επεμβάσεις  γίνονται  στο  Ιατρικό  Κέντρο  στο  Μαρούσι.  Επιλέγονται  περιστατικά  ποικίλης  δυσκολίας  με  κριτήριο  την  εκπαίδευση  των  ιατρών  σε  καθημερινά,  όσο  και  σύνθετα  προβλήματα.  Οι  χειρουργοί,  συνήθως  είναι  οι  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος  και  Διαμαντής  Μισιτζής.  Σπανιότερα  συμμετέχουν  στις  επεμβάσεις  και  διακεκριμένοι  προσκαλεσμένοι  συνάδελφοι  από  το  Εξωτερικό.  Ο  αριθμός  των  επεμβάσεων,  συνήθως  είναι  8  με  10.  Υπάρχει  ζωντανή  σύνδεση  με  το  αμφιθέατρο  «Γεώργιος  Αποστολόπουλος»,  στο  Κεφαλάρι  της  Κηφισιάς,  όπου  οργανώνονται  οι  υπόλοιπες  εργασίες  του  Σεμιναρίου.  Στους  συμμετέχοντες  παρέχεται  η  δυνατότητα  να  παρεμβαίνουν   κατά  την  διάρκεια  των  επεμβάσεων  για  ερωτήσεις  και  εξηγήσεις  των  χειρουργικών  πρακτικών  που  διενεργούνται.


Οι  διαλέξεις  των  προσκεκλημένων  ομιλητών  έχουν  εκπαιδευτικό  προσανατολισμό,  έχοντας   σαν  στόχο  την  ανάλυση  χειρουργικών  τεχνικών.  Πρόκειται  για  συναδέλφους  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  χειρουργική  του  Άνω  Άκρου,  από  σχεδόν  όλες  τις  Πανεπιστημιακές  Σχολές  ,  και  τα  αντίστοιχα  κέντρα  Χειρουργικής  Χεριού της  χώρας  μας. Παραδοσιακά  συμμετέχουν  ως  ομιλητές / εκπαιδευτές  και  διακεκριμένοι  συνάδελφοι  από  το  εξωτερικό.


Η  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  αποτελεί  ίσως  την  βασικότερη  και  χρησιμότερη  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  του  Σεμιναρίου.  Υπάρχουν  συνήθως  15  τραπέζια,  13    εκπαιδευομένων  και  2  εκπαιδευτικά.  Από τους  οργανωτές  του  Σεμιναρίου  και  από  εκπαιδευτές  αναλύονται  χειρουργικές  τεχνικές,  που  στη  συνέχεια  εφαρμόζονται  από  τους  εκπαιδευόμενους.  Παρέχεται  επίσης,  εξοπλισμός  για  πρακτική  άσκηση  στην  αρθροσκόπηση  του  καρπού.  Τέλος  παρέχεται  χρόνος  για  άσκηση  Ανατομικής  στα  πτωματικά  χέρια.  Τα  πτωματικά  χέρια  εισάγονται  από  την  Αμερική  για  την  ειδική  αυτή  χρήση,  και  είναι  ελεγμένα  για  οιαδήποτε  μολυσματική  νόσο.

Ο  αριθμός  των  εκπαιδευομένων  είναι  περίπου  50  γιατροί  ετησίως,  ενώ  οι  ομιλητές / εκπαιδευτές  ξεπερνούν  τους  25.  Στα  8  χρόνια  που  οργανώνεται  το  σεμινάριο,  έχουν  εκπαιδευτεί  συνολικά  400  ιατροί.

 
Είναι  η  μόνη  συστηματική  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  που  συνδυάζει  «ζωντανό»  Χειρουργείο στο  Άνω  Άκρο  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια  στην  Ελλάδα.  Μια  άλλη  βασική  επιτυχία  του  Σεμιναρίου  είναι  ότι  τουλάχιστον  μέχρι  σήμερα,  το  2013,  προσφέρεται  χωρίς  καμία οικονομική  επιβάρυνση  για  τους  εκπαιδευόμενους,  όταν  αντίστοιχα  σεμινάρια  στο  εξωτερικό  κοστίζουν  περισσότερο  από  800  ευρώ  ανά  συμμετοχή.


Υπεύθυνος  της  οργάνωσης  του  Σεμιναρίου  είναι  ο  Χειρουργός  του  Άνω  Άκρου  Παναγιώτης  Γιαννακόπουλος.

 • Πρωτο Σεμιναριο Χεριου 2007
 • Δευτερο Σεμιναριο Χεριου 2008
 • Τριτο Σεμιναριο Χεριου 2009
 • Τεταρτο Σεμιναριο Χεριου
 • Πεμπτο Σεμιναριο Χεριου 2011
 • Εκτο Σεμιναριο 2012
 • Εβδομο Σεμιναριο 2013
 • Ογδοο Σεμιναριο Χεριου

 • Hand Course
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008
 • Hand Course 2008

 • FESSH.COM
 • Μικροχειρουργική
 • Γιγαντοκυτταρικός 'Ογκος Κερκίδος
 • Συγγενής Ψευδάρθρωση Ώλενης

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ο ακρωτηριασμός ενός τμήματος του ανθρώπινου σώματος είναι ένας βαρύς τραυματισμός που συχνά οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και σπάνια γίνεται αποδεκτός από τον άνθρωπο. Συμβαίνει κυρίως στο Άνω Άκρο καθώς είναι περισσότερο εκτεθειμένο στον χώρο.

Οι συνθήκες τραυματισμού ποικίλλουν. Ένας πολύ συνηθισμένος ακρωτηριασμός είναι η αποκοπή ενός τμήματος δακτύλου που εγκλωβίζεται από ένα απλό κλείσιμο μιας πόρτας, και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στα παιδιά. Τα εργατικά ατυχήματα στο παρελθόν παρουσίαζαν συχνά ανάλογους τραυματισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν

Read More

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

YOUR  HANDS  WILL  ONLY  ACHIEVE  WHAT  YOUR  EYES  CAN  SEE!  (Τα  χέρια  σου  μπορούν  να  κάνουν  μόνο,  ότι  βλέπουν  τα  μάτια  σου!).

Παρ΄ όλο  που  η  κατασκευή  και  χρήση  συσκευών  μεγέθυνσης  της  όρασης  για  την  παρατήρηση  του  ουρανού,  και  τη  ναυσιπλοΐα,  είχε  επιτευχθεί  εδώ  και  χιλιετίες,  η  πρώτη  εφαρμογή  στην  ιατρική  έγινε  από  τον   Anton  van  Leeuwenhoek   (1632-1723),  που 

Read More
Οι όγκοι των οστών παραμένουν ένα δύσκολο πρόβλημα στην Ορθοπαιδική, ειδικά όταν έχουν μεγάλη έκταση και αφορούν οστά που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς συνέπειες για τον ασθενή.Από την άλλη μεριά, η ριζική εκτομή τους είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της πιθανότητας της τοπικής υποτροπής, αλλά η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος συχνά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Read More
Congenital pseudoarthrosis of the ulna presents particular difficulties in its management and, like all congenital pseudoarthroses, it may require several operations which often have little improvement. The case of a young patient with congenital pseudoarthrosis of the ulna in the setting of neurofibromatosis is presented herein. Read More
BetFair F.BetRoll UK Bookies

Παθησεις Ανω Ακρου

Επιλέξετε την κατηγορία Άνω Άκρο για να δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις 

Περισσότερα

Παθησεις Κατω ακρου

Επιλέξτε την κατηγορία Κάτω Άκρο για δείτε όλες τις σχετικές παθήσεις

Περισσότερα

Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/